Anna-Lena Lodenius om en ny bok om Per Meurling

10 oktober 2011 15:49 | Media, Politik | 12 kommentarer

Anna-Lena Lodenius skriver på sin blogg – länk finns här intill – om Hans Lagerbergs nya bok ”Per Meurling – en intellektuell vildhjärna” av Hans Lagerberg. Jag hade tänkt skriva en kommentar, men kommentarsfunktionen verkar vara avstängd.

Jag har nämligen själv träffat Per Meurling, en mycket särpräglad person: han var en gång i världen kommunist och förblev livet ut marxist. Med detta förenade (?) han ett levande intresse för pornografi, fast jag misstänker att de porrnoveller av honom som jag och andra ynglingar läste i vår ungdoms boulevardtidningar delvis var brödskriverier. Meurling, en stor intellektuell begåvning, var persona non grata på många andra håll.

Jan Lindhagen, en av sextio- och sjuttiotalens marxistiska intellektuella inom socialdemokratin, var inte bara den tidens ledande opinionsanalytiker utan bidrog också till att i nyvänsterns och de återuppväckta kommunistsekternas tid både levandegöra socialdemokratins idépolitiska arv och att förnya detta tänkande. Han ledde Gruppen för samhällsstudier, löst knuten till partiexpeditionen där jag arbetade, och jag blev livligt engagerad i dess bokutgivning. På det då av partiet ägda Tidens förlag gav Lindhagens samhällsgrupp ut pocketserien Tidens samhällsstudier; på Tidens förlag fanns som samarbetspartner bland andra den gamle marxisten, före detta kommunisten, sederemera socialdemokraten Gunnar Gunnarson, vars marxistiskt baserade idéhistoria ”Socialdemokratiskt idéarv” ingick i den här serien. Jag gjorde reklam för de här böckerna i particirkulären och använde flera av författarna – bland andra Lindhagen och Gunnarson – vid en idépolitisk veckokurs på Bommersvik.

Per Meurlings bidrag till Tidens samhällsstudier var ”Fabian Månsson och bondesocialismen” (1972), en ganska originell studie.

Tio år senare, 1983, återkom Meurling på Tidens förlag – vid det laget var Tidens samhällstudier nedlagt – med ”Geijer & Marx. Studier i Erik Gustaf Geijers sociala filosofi”.

Tidens förlag finns i dag inte ens kvar som imprint inom den stora KF-ägda Norstedts-koncernen, dit förlaget såldes. Att socialdemokratin sedan länge saknar ett eget forum för utgivning av böcker av det här slaget har starkt bidragit till partiets intellektuella utarmning.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^