Att våga utmana mobbaren

3 december 2010 17:12 | Barnkultur | 4 kommentarer

Kevin och Peter Iversen, far och son, har tillsammans skrivit en bok om mobbing, ”Utmaningen” (BIMP förlag, 2007). Den har lästs i radions P1, i anslutning till Samhällsredaktionens serie ”Skolan”, men jag hörde den inte då utan har läst den nu – jag har fått den mig tillsänd av Kevin.

Den är skriven som en spännande bok om ett inte ovanligt problem i alltför många av landets skolor men kan med fördel också läsas av vuxna: föräldrar, lärare, människor som professionellt arbetar med problem bland barn och ungdomar. Till det som gör den här boken läsvärd hör bokens realism – att bokens Lars blir mobbad beror egentligen inte på något särdeles påtagligt hos honom själv; utses man en gång till offer, förblir man offer. Hela den här processen skildras utifrån offrets, Lars’, perspektiv utan att några av detaljerna får några förskönande omskrivningar. De vuxnas oförmåga att se vad som händer skildras också på ett verklighetsnära sätt.

Det avvikande med det här fallet av mobbing är att offret reser sig och går till motanfall, och i det stycket är bokens Lars nog dess värre ett remarkabelt undantag. Han utmanar den ledande mobbaren Jonas på en väghalsig duell i att visa mod – vad det handlar om ska jag inte avslöja för nytillkommande läsare. Att det bakom hans seger – för han vinner – finns ett element av långsiktig och listig förberedelse gör inte saken sämre.

Men om hur Lars bär sig åt får ni läsa själva.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^