För socialdemokratin finns det fortfarande mycket att hämta bland dem som inte röstade

8 juni 2009 11:58 | Politik | 6 kommentarer

Socialdemokraterna lyckades åtminstone bryta sin nedåtgående trend i EU-valen. Till det bidrog med all säkerhet det faktum att partiet på första plats på sin lista hade placerat en känd EU-kritiker, Marita Ulvskog, och dessutom hade en annan sådan, Anna Hedh, i övre delen av listan. Sannolikt har partiet i det här valet vunnit tillbaka väljare från Vänsterpartiet och Junilistan, vilket blir mycket tydligt om man studerar de nämnda tre partiernas resultat i Norrlands- och skogslänen.

Att det ändå inte, om man ser till rikssnittet, gick ännu bättre torde bland annat ha att göra med att vi i folktätare områden som Stockholm i stället förlorade yngre väljare till både Miljöpartiet och Piratpartiet.

Det är glädjande att valdeltagandet gick upp, men fortfarande är det så att en stor majoritet av de röstberättigade inte röstar. Lars Ohly var i sin kommentar i TV i natt inne på att Vänsterpartiets stora ras till stor del kan förklaras också med att vänsterväljarna aktivt har valt att inte rösta, och det tror jag han har alldeles rätt i – jag känner personligen vänsterpartiväljare som har demonstrerat sin avsky mot hela EU-projektet genom att vägra delta i valet.

Socialdemokratins problem är att också många av dem som i övriga val röstar socialdemokratiskt av samma skäl har gjort på samma sätt. De tycker att deras parti fortfarande på ett alltför okritiskt sätt accepterar överflyttning av mer och mer av den politiska makten till EU-nivån. De här väljarna kan i kommande EU-val vinnas tillbaka men bara om det EU socialdemokratin arbetar för är ett smalare och vassare EU.

I övrigt ber jag att få hänvisa till den mest klarsynta och intressanta valanalys jag hittills har läst. Den finns på Peter Gustavssons blogg.

* * *

Resultatet av personröstningen, särskilt där den stuvar om ordningen på den av partiet fastställda listan, kommer att ge intressanta upplysningar om väljarnas (även politiska) preferenser. Du kan följa sammanräkningen här.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^