Tango, tango

29 juni 2009 16:43 | Musik | 2 kommentarer

”Tängou, tängou” sjöng visserligen Petra Nielsen i Melodifestivalen, men tangon har väl aldrig varit riktigt så stor här som i vårt östra grannland Finland. Eller för den delen i tangons hemland från det sena artonhundratalet och framåt, Argentina.

En av dem som gjorde den argentinska tangon så stor var Carlos Gardel (1890-1935); Gardels korta liv ändades i en flygolycka. Det är ur hans repertoar Rikard Wolff har hämtat materialet till sin CD ”Tango” (Kirkelig Kulturverkstad FXCD 347, 2009).

Texterna är översatta till svenska i huvudsak av Mikael Wiehe och hans hustru Maya, den senare känd för oss via de kris- och passionssånger som finns på den förres CD ”Sånger från en inställd skilsmässa”. Och passion är väl just det som utmärker tango. På det hela taget har paret Wiehe också lyckats väl med sina försvenskningar av de argentinska texterna. Men faktum är att Rikard Wolff själv har lyckats minst lika bra i ett par fall, där han själv har gjort översättningarna, ”Vakna ur din dröm” och, inte minst, ”Du ljuger”. Den senare präglas, också sångligt, av en svärta som gör den till ett av de bättre numren på CDn.

Något som gör det lite svårt för mig att fullt ut ge mig hän åt det tidiga 1900-talets argentinska tango är att de könsrelationer som speglas i texterna knappast kan betecknas som moderna. Särskilt tydligt blir det här i de texter som öppet skildrar prostitution, som ”Sanningens minut” och ”Visst finns det töntar”.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^