Skottspoleliv

13 maj 2009 11:44 | Konst & museum, Politik, Ur dagboken | Kommentering avstängd

Den här veckan åker jag som en skottspole mellan Öregrund och Uppsala. Pensionärslivet består just nu mest av en rad sammanträden.

I måndags kväll var jag på Folkrörelsearkivets årsmöte. I dess styrelse representerar jag Uppsala kommun – fick sitta kvar en period till, fastän majoriteten i kulturnämnden, som har utsett mig, nu är borgerlig. Vid den nya styrelsens konstituerande sammanträde efter årsmötet kvitterade jag detta med att föreslå en borgerlig ledamot till posten som vice ordförande. Det är viktigt att vi ser Folkrörelsearkivet som en ekumenisk församling, där både socialistiska och borgerliga partier förvarar sina arkiv och där man förvarar arkivalierna från så vitt skilda verksamheter som idrottsrörelsen, frikyrkorna, nykterhetsrörelsen, koloniträdgårdsrörelsen och de politiska partiernas ungdsomsförbund.

Jag önskar förstås också att denna ekumeniska hållning ska bidra till att upprätthålla landstingets och kommunernas i Uppland ekonomiska bidrag till arkivet på en anständig nivå. Det är kärvt nu – budgeten för nästa år har gått att klara bara med hjälp av en uppsägning.

Det som förvaras på Folkrörelsearkivet är de kanske viktigaste delarna av det demokratiska kulturarvet.

Årsmötet inleddes med ett intressant föredrag av Uppsala industriminnesförenings ordförande, det förra kommunalrådet (C) Roland Agius, om Uppsala som industristad. Dess värre är ju för övrigt industristaden Uppsala i viktiga avseende i dag just ett industriminne.

På tisdag kväll var det åter dags att ta buss 811 in till Uppsala: den röd-gröna gruppen (S + V + MP) i kulturnämnden hade gruppsammanträde. Vi gick dels igenom handlingarna till nästa ordinarie sammanträde, diskuterade dels – inför extrainsatt sammanträde om just detta – kulturutredningens förslag och Uppsala kommuns remissvar.

Det intressanta här är att det borgerliga majoriteten i kulturnämnden under ledning av den förre kulturministern Jan-Erik Wikström (FP) i flertalet viktiga och bärande frågor är lika kritisk som vi i den röd-gröna gruppen mot utredningens förslag. Vi hade inför vårt sammanträde fått ett utkast till remissvar, utarbetat av Jan-Erik plus en av de ledande moderatpolitikerna i nämnden, Bertil Norbelie, och vi på vår kant hade inga allvarligare invändningar mot deras förslag, däremot några förslag till ytterligare tillägg. Säkert går det att vinna samförstånd också om flera av våra förslag, och det vore nog en poäng om kulturpolitikerna i landets fjärde stad gemensamt kunde ställa sig bakom ett mycket kritiskt remissyttrande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^