Tidens arbetarberättare

29 april 2008 12:47 | Politik, Prosa & lyrik | 1 kommentar

Jag berättade nyligen om FiBs folkböcker, en serie ur vilken man – inom ramen för ett samarbete mellan Norstedts (som härbärgerar arvet efter Folket i Bilds förlag) och Ordfront – borde återutge ett antal titlar i en bokserie, förslagsvis kallad Folket i Bild.

Serien FiBs folkböcker lades ju ned, sannolikt på grund av att tidningen Folket i Bild, dess stöttepelare, såldes till Åhlén & Åkerlund (och ganska snart därefter blev porrblaskan FiB-aktuellt).

Men serien fick en efterföljare.

Lars Furuland redigerade på 1970-talet för Tidens förlag serien Arbetarberättare, där varje volym är värd återutgivning. Furuland skrev själv ett förord till varje bok, där han introducerade författaren i fråga. Böckerna var vackert formgivna och hade laminatband.

Eftersom också arvet efter Tidens förlag förvaltas av KF-ägda Norstedts, borde även de här böckerna kunna ingå i den av mig föreslagna serien Folket i Bild:

Gunnar Adolfsson: ”Född i våra dalar”, 1974. Adolfssons böcker utkom ursprungligen på kommunistpartiets (SKPs) förlag Arbetarkultur.
Ove Allansson: ”Ombordarna”, 1974. Allanssons böcker utkom ursprungligen på KF-ägda Rabén & Sjögren, och de finns nu på Norstedts.
Jorge Amado: ”Guldfruktens land”, 1974. Amado utgavs också i FiBs världsbibliotek.
Dan Andersson: ”De tre hemlösa”, 1974. Tiden var Dan Anderssons huvudförlag.
Erik Asklund: ”Manne”, 1976 – en sammanställning, gjord av Asklund själv, av hans självbiografiska trilogi om uppväxten på Stockholms Söder. Erik Asklunds förlag var Rabén & Sjögren.
Reidar Jönsson: ”En borgares död”, 1976. Reidar Jönssons förlag var Norstedts.
Ivar Lo-Johansson: ”Bara en mor”, 1975. Här skulle det fordras ett avtal med originalutgivaren, Bonniers – men den här boken var ännu tidgare mycket central i serien FiBs folkböcker, där – enligt författarens önskemål – flera av hans böcker återutgavs.
Jack London: ”Avgrundens folk”, 1974. Jack Londons böcker gavs regelbundet ut av arbetarrörelseanknutna förlag som Tiden, Folket i Bild och Axel Holmströms förlag, vars utgivning togs över av Tiden.
Ignazio Silone: ”Fontamara”, 1975. Boken hade tidigare getts ut bland annat av Tidens förlag och i serien FiBs världsbibliotek.
Upton Sinclair: ”Vildmarken”, 1975. Sinclair gavs ut av så väl Axel Holmström som Tiden och Folket i Bild.
B Traven: ”Bomullsplockarna”, 1975. Travens böcker gavs ursprungligen ut på Axel Holmströms förlag, vars utgivning togs över av Tiden. Även Folket i Bild har publicerat Traven.
Albert Viksten: ”Storm över niporna”, 1975. Originalet utkom sannolikt på LT (på Bonniers, rättar mig Hans O Alfredsson; att jag trodde det var LT beror på att Viksten gav ut många av sina böcker där), men Vikstens böcker utkom regelmässigt i serien FiBs folkböcker. Andra böcker av Viksten utkom också på Tidens förlag.
Rudolf Värnlund: ”Man bygger ett hus”, 1975. Värnlund gav ut böcker på Tidens förlag och även i nya upplagor i serien FiBs folkböcker.

De här böckerna kunde ges ut på nytt i den av mig föreslagna serien Folket i Bild (Ordfront och Nordstedts), gärna med Lars Furulands kunniga förord till sjuttiotalsutgåvorna omtryckta. Och har Furuland lust och ork nog att skriva förord även till titlar hämtade ur serien FiBs folkböcker – han är Sveriges främste expert på genren! – vore det lysande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^