”Att vara kvinna och rösta borgerligt är som att skjuta sig själv i foten”

10 september 2006 17:27 | Citat, I skottgluggen, Politik | Kommentering avstängd

Vårdnadsbidraget är inte rättvist” är rubriken på deckarförfattarinnan Liza Marklunds söndagskrönika i Expressen (10 september 2006).

Så här skriver hon:

”Jag vet att borgarna kallar detta `en rättvisefråga´. Rättvist – för vem då?

Bidraget är så lågt att möjligheten att gå hemma och tvätta och pyssla enbart öppnar sig för en viss grupp kvinnor: de som lever ihop med förvärvsarbetande män. (Av någon anledning tror jag inte lesbiska par som blir mammor med hjälp av insemination liksom ingår i högerns världsbild.)”

Till detta vill jag tillägga, att det inte räcker med att ha en förvärvsarbetande man att falla tillbaka på – han måste dessutom ha god lön, om det ska funka familjeekonomiskt.

Liza Marklund pekar på att annat, till exempel lika lön för lika arbete, är mycket viktigare för Sveriges kvinnor.

Hela avslutningen på Lizas artikel förtjänar att citeras:

”De enda som verkligen tjänar på bidraget är de som driver det och vill ha det: de gifta männen. De slipper städa och tvätta och kommer att ha middagen framdukad på matsalsbordet när de kommer hem från kontoret på kvällen.

Många frågor är viktiga i valet nästa söndag, men för mig definierar vårdnadsbidraget den ideologiska rågången mellan blocken: Vill vi ha lika möjligheter för kvinnor och män, eller vill vi det inte?

Min slutsats måste alltså bli denna.

Att vara kvinna och rösta borgerligt är som att skjuta sig själv i foten.

Det är väl okay om folk vill vara självplågare, men de måste också minnas en sak:

Kulan studsar vidare och träffar alla andra kvinnor också.”

Bravo Liza! Det här var ett stycke lysande polemik.

Jag vill bara lägga till en enda sak: En röst på det fullständigt chanslösa Fi kan, i nuvarande hårfina opinionsläge, bli just det som ger oss högerregering – och vårdnadsbidrag.

Socialdemokraterna förtjänar att vinna valet i Uppsala

10 september 2006 16:54 | I skottgluggen, Politik | 2 kommentarer

Enligt en Temo-undersökning, stort uppslagen på ettan i Upsala Nya Tidning (10 september 2006), leder i Uppsala högeralliansen över den socialdemokratiskt ledda koalitionen. De nedgångar undersökningen visar för vänsterpartiet och miljöpartiet, om de nu är sanna, kompenseras inte av av en uppgång för socialdemokraterna; även (s) minskar enligt den här undersökningen.

Partierna inom vänstermajoriteten är ju inte automtiskt kommunicerande kärl. Dessutom måste man hålla i minnet att Uppsala är speciellt: både vänsterpartiet och miljöpartiet har många studentröster, vilket innebär att många (v)- och (mp)-väljare efter avslutade studier flyttar och tar med sig sina positiva uppsalaerfarenheter av s+v+mp-styret. Samtidigt är det ju inte säkert, att de nyanlända studenterna i lika hög grad som de avflyttade har just (v)- eller (mp)-sympatier. Jag framhåller det här mest för att göra klart, att Uppsala med dess stora studentpopulation kan vara en knepig stad att göra opinionsundersökningar i. I slutändan kan det i själva verket vara så, att det blir Temo som på valdagen får stå där med lång näsa.

Skulle den sittande vänstermajoriteten förlora valet i Uppsala, vore det djupt orättvist, inte minst mot socialdemokraterna.

Jag skulle som exempel kunna peka på att den kommunala ekonomin nu är både i balans och stark och på att det byggs fler bostäder per capita här än någon annanstans i landet. Och man lovar att fotsätta på den linjen: minst 1200 nya bostäder ska färdigställas varje år.

Den som anländer till Uppsala via Uppsala C (det blivande Resecentrum) och sedan tar sig åt diverse olika håll i centrum kommer att uppleva Uppsala som en enda stor byggarbetsplats.

Alldeles nära Uppsala C, vid Vaksala torg, reser sig nu, våning för våning, en av Uppsalas vackraste nya byggnader, Musik- och kongresshuset. Det handlar om ett för både vår stads kulturliv och för stadens framtida intäkter viktigt bygge. Kulturdelen – musik ur alla genrer: pop, rock, seriös konstmusik, folkmusik, dansband, jazz, reggae, world music, vad ni vill – är redan den skäl nog att bygga det här huset. Men glöm inte kongressdelen: Enligt en svensk branschundersökning spenderar en kongressdeltagare 3 500 kronor per dygn på mat, logi, shopping och nöjen. (Då är ändå inte hyresintäkterna för anläggningen medräknade.) En mellanstor kongress med 400 deltagare ger alltså 1,4 miljoner per dygn till Uppsalas handel och näringsliv.

Inte minst de uppsalabor som är kulturintresserade bör lägga sin röst på socialdemokraterna. Den sittande majoriteten lägger 900 000 kronor mer än högeralliansen på kultur i vår stad. För att ge er en föreställning om vad man får för pengarna: Kulturnatten, som just nu har förnöjt rekordmånga uppsalabor, kostar kommunen 340 000 kronor.

Socialdemokraterna i Uppsala söker också väljarnas förtroende för att under nästa mandatperiod ytterligare bygga ut och öka kvaliteten i förskolan liksom i omsorgen om och vården av de äldre.

Jag hör inte till de politiker som förnekar, att det också finns problem, att den sittande majoriteten på det ena eller det andra området kunde ha gjort bättre eller mera.

Men jag är jätteövertygad om att en seger i Uppsala för högeralliansen skulle innebära stora risker för det socialdemokratin med allierade ändå har lyckats bygga upp, och det är mycket!

Jag är till exempel en skarp motståndare mot privatiseringar inom den gemensamma sektorn, inte minst välfärds- och omsorgsområdet.

De småbarnsföräldrar, som är missnöjda med att utbyggnaden av barnomsorgen inte har gått fort nog, vill jag uppmana att tänka sig för en gång till, innan de – för att straffa vänstermajoriteten för detta – eventuellt proteströstar på något borgerligt parti:

Tror ni verkligen, att högerpartierna – varav ett är KD – som konstant, på alla nivåer i samhället, har skattesänkningar som överordnat mål, skulle klara en snabbare utbyggnad av barnomsorgen?

KD, som på grund av Livets Ords disciplinerade röststyrning är stort (och enligt UNTs temomätning växande) här i Uppsala, har förmått övriga partier i högeralliansen – allt för makten! – att acceptera kommunala vårdnadsbidrag. De må ge ett uselt ekonomiskt utbyte för den enskilda familjen, men de är inte gratis. Skulle införande av kommunalt vårnadsbidrag – vid en högerseger säkert som amen i Livets Ords kyrka – bidra till att öka resurserna till den kommunala barnomsorgen (= fler barnstugor och platser samt mer personal)?

Den som är beredd att svara ja på de här båda frågorna måste jag dess värre upplysa om att han eller hon är korkad.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^