Sing Out! # 2 och 3 2006

6 september 2006 0:16 | Media, Musik, Politik | 1 kommentar

Jag har tidigare berömmande skrivit om den amerikanska folksång- och folkmusiktidskriften Sing Out!.

Också de två senaste numren är läsvärda. Dessutom följer med varje nummer en CD med 20 spår; de senare liksom den mycket omfattande recensionsavdelningen i Sing Out! har ofta fått mig att upptäcka nya spännande artister och skivor.

Tonvikten i tidskriften ligger på musik från USA och Canada samt de brittiska öarna, men Sing Out! skriver också relativt mycket om nordisk musik, i nummer 2 2006 om finnen Mauno Järvelä, som också är representerad på den medföljande CDn. I nummer 2 finns även material om indiern Debashish Bhattacharya och på CDn en hörvärd instrumentallåt med honom.

I de nämnda fallen och i fråga om Dar Williams, Gordon Lightfoot och John Tames görs i nummer 2 den vanliga kopplingen: en artikel om artisten, en sång av honom eller henne med text, noter och ackord och så sången, hämtad från en aktuell skiva, på den medföljande CDn.

Av sångerna (alltså också på CD) i numret vill jag vidare nämna den psalmlika, vackra ”(Our Is a) Simple Faith” av och med David Tamulevich, Arlo Guthries ”My Old Friend” och David Holts akustiska blues ”Got No Use for Lonely” (”Lonely, I got no use for lonely / But it helped me to see the moon / Heartbreak, I got no use for heartbreak / But it taught me how to hear my tune”).

Sing Out! vore inte Sing Out!, om inte en del av låtarna vore speglingar av amerikanskt vardags- och arbetsliv. I nummer 2 2006 finns en Gordon Lightfoot-låt om flygare, en John Tams-låt baserad på sea shanties (”The work was hard and wages low”) samt, kopplad till en bakgrundsartikel, ”This Little Lump of Coal”, som ursprungligen publicerades 1936 i United Mine Workers´ Journal.

Sing Out! vore heller inte Sing Out!, om där inte funnes (alltså både text och noter i tidskriften och inspelning på skivan) politiska sånger med vänsterperspektiv. I nummer 2 2006 finns följande av det här slaget: ”Filled With Love”, skriven av Joyce Anderson dagen innan USA började bomba i Irak, Kiya Hartwoods ”Bully Cirkus”, framförd av Wishing Chair (Kiya plus Miriam Davidson), en tango i kabaréstil, full av satir och ironi riktade mot bushadministrationens krigspropaganda, och slutligen James McMountrys talking blues om dagens USA med dess arbetslöshet, fattigdom och krig för olja.

Nummer 3 2006 är inte sämre i något avseende.

Roger McGuinn, Paul Rishell & Annie Raines, The Crooked Jades, Chumbawamba, Pedro Luis Ferrer samt The Pine Leaf Boys ägnas längre artiklar och Peggy Lipshutz, Frigg och Ianis Ian kortare texter.

Texten om norsk-finska Frigg och deras och Antti Järveläs snabba och välspelade ”Jokijenkka” är numrets exempel på Sing Out!s intresse för nordisk musik. Där finns också texter på spanska (Pedro Luis Ferrer med dottern Lisa i ”La Niete ´e Michaela”, en kubansk son), och på franska (Wilson Savoy i ”Pine Leaf Boy”, ett stycke cajun), båda i härliga inspelningar.

Annat som är kul att lyssna på är Kate Bush à capella i ”The Lilac and the Apple”, Jeff Kazer, assisterad av Jennie Bedford, i ”Sandy Boys”, singern-songwritern Steve Tilston i Fairport Convention-influerade folkrocklåten ”Willow Creek”, Sarah & Hannah Peasall i ”The Old Account”, en traditionell spiritual med banjoackompanjemang, superskkönsjungande tjejgruppen The Wailin´ Jenny (nu med en ny medlem, Annabelle Chvostek) i ”The Devil´s Paintbrush Road” och inte minst Paul Rishell, steel guitar, och Annie Raines, mandolin, i ”You´ve Got It Made”:

When you´re walking down the street
Fifty bucks laying at your feet
Buddy, you´re got it made

Relatives from out of town
Think you´re out and don´t come around
Buddy, you´ve got it made

Call that girl on the telephone
Take her out tonight
Wine and dine then you might find
They´re more than willing to spend the night

When that girl starts telling you
The things that she wants you to do
Buddy, you´ve got it made

OBS: Enligt ingressen är det huvudsakligen Annie Raines som har skrivit texten.

Värd att höra på (och lära sig av) är också numrets Tech-In, ”Behind the 8-Ball” med Glenn Weiser på munspel.

Även i det här numret finns det en rad sånger med politiska texter:

Kongresskandidaten Bill Durston har tillsammans med sin dotter Annie skrivit ”War Is Not a Game”, en protestsång mot att U S Army gör videospel om krig för barn; sången framförs på CDn av Paul Kamm & Eleanor MacDonald.

Janis Ian gör ”The Great Divide”, en sång om hur politikerna, de rika och kyrkorna sviker.

Jen Cass´ ”Dear Mr. President” har formen av en vädjan från en av dem som USA har stationerat i Irak.

Andra sånger har till det yttre en annan form men har lika fullt en politisk kärna:

Chumbawambas traditionella ”Walking Into Battle With the Lord” har sin udd riktad mot fundamentalism.

Dan Berggrens gospelartade ”Power from Above” handlar om en annan kraft från ovan, solkraft.

Och Bill Harleys ”Ahab”, för övrigt en bra rocklåt, har en mångtydig text à la Bob Dylan, där kaptenens budskap, att allt står väl till, kan tolkas nog så politiskt.

Vill du ha information om dessa och tidigare nummer, kan du gå in på Sing Out!s hemsida. Där hittar du också prenumerationsuppgifter. Men välj Basic membership, så att du får varianten med en medföljande CD till varje nummer.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^