0,8 procentenheter upp för det röda blocket i Danmark

6 oktober 2013 15:02 | Politik | Kommentering avstängd

Socialdemokratiet, Radikale Venstre och Enhedslisten går sammanlagt fram med 0,8 procentenheter i Voxmeters senaste opinionsmätning, medan Socialistisk Folkeparti ligger kvar på samma nivå som föregående månad.

I procentandelar betyder detta följande (siffran inom parentes anger förändring i förhållande till förra valet, inte till förra mättillfället):

Socialdemokratiet 21,1 procent (- 3,7).
Radikale Venstre 8,1 procent (- 1,4).
Socialistisk Folkeparti 5,5 procent (- 3,7).
Enhedslisten 10,1 procent (+ 3,4).

Det blå blocket får i den här mätningen sammanlagt 54,6 procent:

Venstre 30,1 procent (+ 3,4 i jämförelse med föregående val), vilket är en tillbakagång med 0,5 procent jämfört med föregående mätning.
Konservative Folkeparti får rekordlåga 2,9 procent (- 2 i jämförelse med förra valet).
Liberal Alliance faller kraftigt tillbaka, från 6,6 procent i föregående mätning till nu 4,7 procent (- 0,3 i jämförelse med förra valet).
Dansk Folkeparti ökar från 15,1 procent förra månaden till nu 16,9 procent (+ 4,6 jämfört med föregående val).

Antalet intervjuade är 1037 personer, 18 år och äldre. Mätperiod: 30 september-5 oktober.

Uppgifterna är hämtade ur Jyllands-Posten.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^