En offensiv Håkan Juholt

25 november 2011 16:42 | Politik | 54 kommentarer

Med beundransvärd energi besöker nu den i media nederlagsstämplade Håkan Juholt partidistrikt efter partidistrikt. I går var det Uppsalas tur. Efter ett möte med kommunalarna kom han till Missionskyrkan, där Uppsala arbetarekommun numera håller sina möten. Gissa om det hade kommit folk till det här!

Håkan Juholts turné runt Sverige har beskrivits som en botgöringsfärd, och visst berörde Juholt med några ord sina egna tillkortakommanden, men det han just nu, full av kamplust, genomför är en gammaldags agitationsturné, där han pläderar för en politik präglad av mer rättfärdighet, för att knyta an till den miljö gårdagens möte hölls i. (När mötet var över, lutade jag mig tvärs över bordet mot Lars Lindberg, inte bara socialdemokrat utan också en mycket framstående person inom Missionsförbundet, och sa: – Han skulle inte bli någon dålig pastor, den här Juholt.)

På område efter område går Juholt under den här turnén till offensiv mot orättvisor som är en följd av det rådande borgeriga styret. Några av dem han uppehöll sig vid finns också i en stor brännpunktsartikel i dagens Svenska Dagbladet (25 november 2011); han hänvisade mycket riktigt till den vid gårdagskvällens möte: Socialdemokratin vill bryta segregationen i skolan, vilket också skulle stärka Sverige i dess egenskap av kunskapsbaserad ekonomi. Vi måste göra allt för att bryta den höga arbetslösheten, och då gäller det att sätta in många olika slags åtgärder, till exempel att göra en klimatomställning som gör Sverige till världens mest hållbara land och att skapa arbetsplatser där människor mår bra, undviker skador och utvecklas. Medborgarvärde ska sättas före marknadsvärde – som politikområden som därmed måste förändras nämnde han elförsörjning, järnväg, skola, bostäder, apotek och omsorg. (Under kvällens lopp formligen sopade han golvet med företag som Carema.) Och han framhöll särskilt behovet av infrastruktursatsningar i vägar, järnvägar och kraftnät, sådant som en andra öresundsförbindelse och en utbyggd tunnelbana i Stockholm.

Det starkt ideologiska talet avbröts gång på gång av applåder, och också flertalet av hans svar på publikens frågor under senare delen av mötet möttes med applåder.

Det här mötet speglas förstås inte i media, men det och alla andra liknande möten runt om i landet har en annan och mycket viktig effekt: Medan borgerliga media, i dag inte bara på ledar- utan också på nyhetsplats, fortsätter att trumpeta ut socialdemokratins elände och Håkan Juholts otillräcklighet, dessutom understödda av så kallade partivänner som ogillar Juholt och inte minst den politiska kurs han står för, stärker Juholt sin ställning i det som är partiets verkliga kärna.

Till den hör jag och Birgitta. Så det var kanske inte bara för att vi har setts på partikongressen som Håkan Juholt kom fram till oss och handhälsade.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^