Norskt val med både väntade och överraskande resultat

13 september 2011 17:16 | Politik | 4 kommentarer

Bombdådet i Oslo och massakern på Utøya såg i de tidiga opinionsmätningarna ut att leda till stor sympatiröstning på Arbeiderpartiet, men mot slutet av valkampanjen kunde man börja skönja ett annat och mer överraskande resultat: Arbeiderpartiet ökar visserligen, men inte alls så kraftigt som många kanske väntade sig. Det betyder i och för sig, att Arbeiderpartiet befäster sin ställning som Norges största parti, men det parti som gör de riktigt stora framgångarna är i stället Høyre, som nu blir det obestritt största oppositionspartiet. Det sker till mycket stor del på bekostnad av det högerpopulistiska Fremskrittspartiet, som får betala för att attentatsmannen har varit medlem i partiet genom att förlora 465 mandat – partiets förlust är -6,7 procent, och det ligger nu med sina 11,8 procent mycket långt efter Høyres 27,6 procent.

Det val vi talar om är inte ett stortingsval (riksdagsval), som med det här utfallet skulle ha inneburit att den rödgröna regeringskoalitionen hamnade i minoritet. Huruvida ett sånt hypotetiskt utfall också skulle ha inneburit regeringsskifte är inte alldeles självklart – i regeringen ingår Senterpartiet, och man kan inte veta hur de två övriga mittenpartierna, Kristelig Folkeparti och liberala Venstre, skulle ha agerat i en sån hypotetisk situation.

Regeringspartierna fick, när valet i det närmaste var sluträknat, i landsgenomsnitt följande resultat i fylketingsvalet:

Arbeiderpartiet 33,2 procent (+2,4)
Sosialistisk Venstreparti 4,3 procent (-2,2)
Senterpartiet 6,3 procent (-1,5)
Dessutom fick Rød Valgallianse 1,7 procent (-0,4)

Resultatet för övriga partier var följande:
Kristelig Folkeparti 5,9 procent (-0,9)
Venstre 5,6 procent (+-0)
Høyre 27,6 procent (+8,9)
Fremskrittspartiet 11,8 procent (-6,7)
Övriga partier fick 3,6 procent (+0,9) – bland dem finns Miljøpartiet De Grønne, som fick 1,3 procent (+0,9); i Oslo fick partiet 2,2 procent.

Valdeltagandet hade förutspåtts öka, men det stannade vid 58,1 procent (+0,6).

Arbeiderpartiet hade framgångar: behöll makten i Trondheim och vann i Fredriksstad. Men mot vad partiet hade hoppats, är det bäddat för fortsatt borgerligt styre i Oslo, där Høyre blev största parti.

Det finns anledning att analysera valresultatet närmare: kolla olika trender och försöka se orsaken till lokala variationer. Men redan nu kan man konstatera, att Oslo trots sprängningen i regeringskansliet och trots Utøya – och den sympati detta gav Arbeiderpartiet – behåller sitt borgerliga styre.

Hade jag varit kvar i mitt gamla värv som de svenska socialdemokraternas nordiske sekreterare, hade jag snarast försökt anordna ett valanalysseminarium i SAMAKs regi med de nordiska socialdemokratiska partiernas ordförande, partisekreterare och viktigaste valfunktionärer plus valforskare från framför allt Norge (Bernt Aardal med flera) plus Danmark, där ju också val stundar.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^