Centern stuvar om bland sina statsråd

29 september 2011 12:51 | Politik | 2 kommentarer

Som väntat resulterar Centerns byte av partiledning också i personbyten på några av partiets ministerposter i regeringen. Undantaget är Eskil Erlandsson, som har skött jordbruks- och landsbygdsfrågorna på ett sätt som centerpartisterna gillar.

Anna-Karin Hatt, som var Annie Lööfs främsta konkurrent om partiledarposten, behåller ansvaret för IT-frågorna, men övertar ansvaret för energipolitiken. Dem vill Lööf slippa därför att hon vill ha mer tid för att resa i landet, säger hon – men det är nog en föga djärv gissning, att hon vill skyffla över dem på någon annan, därför att de är en så het potatis. Blir det nya konflikter om kärnkraften, och det blir det säkert, är det bättre att konkurrenten Hatt får ta den debatten och ta emot smällarna.

Annie Lööf själv tar hand om näringspolitiken (av vilken jordbrukspolitiken i dag är en försumbar del, som dessutom sköts av en regeringskollega). Med den utpräglat marknadsliberala syn Lööf har, vore det närmast fantasier att tro att hon i till exempel fallet Saab Automobile skulle ha för avsikt att föra en mer aktiv politik än vad Maud Olofsson har gjort.

Det intresantaste nyförvärvet bland Centerns ministrar är nog Lena Ek, på sin tid Maud Olofssons främsta konkurrent om partiledarposten. Hon blir ny miljöminister efter Andreas Carlgren, som också han får lämna regeringen. Jag är inte den som i förväg är beredd att utfärda något kompetensbetyg år någon centerminister, men Lena Ek har faktiskt bred kunskap om området, en kunskap som hon har vidgat under sin tid i EU-parlamentet.

Klantigare än Adreas Carlgren kan hon knappast bli på miljöministerposten. Vad Annie Lööf egentligen tycker om honom skiner tydligt igenom i det omdöme om honom hon har gett till Ekot: ”Andreas Carlgren har varit en mycket duktig miljöminister, säger Annie Lööf om den avgående minsitern. Det är ändå naturligt att som ny centerpartiledare forma sitt lag” (min kursivering).

Olofsson och Carlgren får vi säkert snart se på helt nya fält, dock inte de fält som deras partibroder jordbruksministern har att förvalta.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^