Allt är idioternas fel – men vilka är idioterna?

31 maj 2011 13:00 | Media | Kommentering avstängd

Jag gillar att utmana hjärnan med korsord. Varje vecka köper jag Aftonbladet Kryss & Quiz och löser samtliga korsord utom Sportkrysset, det senare eftersom sport ligger helt utanför de områden jag är intresserad av. Jag brukar starta med de korsord jag erfarenhetsmässigt vet är mest intressanta att lösa, och så jobbar jag mig neråt.

Den här korsordstidningen har Anna Hagberg, en eminent konstruktörsbegåvning, bland sina medarbetare. Hon har numera bara ett kryss, det inte särskilt svåra Stjärnkrysset, kvar i den här tidningen. Däremot har hon blivit av med två andra uppdrag, där hennes begåvning nyttjades fullt ut.

Kryptot Kryptiskt har hon fått överlämna till Gudrun Pettersson, som nu presterar ett så enkelt krypto att man klarar det på minimal tid. I ramsan som utgår från bilden finns oftast ett ”i” som utökar de tre ledbokstäverna till fyra. Frekvensen av de vanligaste vokalerna och konsonanterna är så normal att man snabbt kan identifiera dem. Till hennes försvar vill jag ändå tillägga att de tidigare så vanligt förekommande felen i kryptot nu har försvunnit.

När Anna Hagberg gjorde Svåra krysset, prövades både ens allmänbildning och associationsförmåga. Efterträdaren Mats Larssons Svåra krysset gör i och för sig skäl för sitt namn, men svårighetsgraden ligger långt utanför det vi normalt kallar allmänbildning, och det handlar nästan bara om kunskapsfrågor, nästan aldrig om associationsfrågor.

Jag har, under mycket suckande, löst även veckans svåra kryss, och jag ska vidimera det genom att återge mina lösningar av det som utgår från bilden i krysset: Bilden föreställer HIERONYMUS, och så ska man komma fram till en utsaga som tillskrivs honom: GÖR EN DYGD AV NÖDVÄNDIGHETEN. Lösenordet som bildas av de blå rutorna är ABAKUS, det vill säga kulram eller, mer modernt, miniräknare.

Det tröttsamma med den här typen av svåra kryss är att svaren finns att hämta i för de flesta av oss meningslös, ofta smal, fackkunskap. Man ska kunna att hjärtklappning kan kallas TACHYKARDI och att brasilianska São Paulo rymmer staden OSASCO. Och så ska man kunna afrikanska språk man aldrig har hört talas om och veta hur en spansk variant av brandy benämns.

Allt det här går naturligtvis att lösa – jag gör det genom att använda Google – men det är outhärdligt tråkigt att reducera korsordslösandet till förmåga att ställa rätt frågor till en apparat i stället för till sin egen hjärna.

Ett kryss som är nästan lika svårt som Svåra krysset men fortfarande jätteroligt att lösa är Sarah Kinmans Tvetydigt. Det bygger på ordfantasi och utmanar krysslösarens associationsförmåga. Jag ska ge er några modesta exempel: Plagg som passar bra för arbetsplats i stallet = MOCKAJACKA. Är tydligen många av topparna i näringslivet = FALLSKÄRMSJÄGARE. Fett som är så bra det kan bli = IDEALISTER.

Med risk att jag härmed äventyrar även Sarah Kinmans plats bland konstruktörerna, känner jag mig ändå frestad att fråga, vems fel det är att innehållet i Aftonbladet Kryss & Quiz på de övriga av mig nämnda punkterna har försämrats. ”Allt är idioternas fel”, sjunger Dan Berglund på sin nya CD – men vilka är idioterna?

Finns de på Bulls som producerar den här tidningen åt Aftonbladet?

Finns de på Aftonbladet som inte tar sitt ansvar som beställare?

Eller finns de bland köpare/krysslösare som inte klarar och heller inte tål begåvade kryss?

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^