Debatt på S-bloggar om oönskade kommentarer

3 januari 2011 15:22 | Media, Politik | 33 kommentarer

På sista tiden har det åter igen på S-bloggar förekommit några inlägg om störande och oönskade inlägg från utomståendes sida.

Och visst kan man bli trött på nättroll, folk med käpphästar, människor med en notorisk oförmåga att i kommentarerna hålla sig till det egna inläggets ämne, borgerliga skribenter som utnyttjar S-bloggar med stor läsekrets för att nå ut med sina egna budskap, personer som inga som helst sakargument biter på och så de där som inte bara tänker som utan också uttrycker sig som idioter.

Även jag har, av och till, fått min beskärda del av det här. Men jag har svårt att se att man kan slippa det här annat än genom att strypa också den önskvärda och fruktbara debatten. Man kan naturligtvis stänga av kommentarsfunktionen, men en blogg som inte är öppen för frågor och synpunkter förlorar mycket av sitt intresse. Och skulle bara de som är anslutna till S-bloggar få kommentera varann, skulle ju mycket av det spännande med nätdebatten, att också de som är av annan mening deltar, försvinna – och samtidigt också möjligheterna att med hjälp av argumentation vinna över tveksamma till den egna ståndpunkten. För min del gäller att jag har en mycket hög andel icke-socialdemokrater bland läsarna av min stora blogg, och skulle jag tvingas överge dem, skulle jag nog välja att – mot min egentliga vilja – lämna S-bloggar.

Så jag är för min del beredd att ta konsekvenserna, att man ibland då får handskas med tvivelaktiga kommentarer. Med det senare menar jag inte kommentarer skrivna av människor som har andra politiska uppfattningar än mina – dock upprätthåller jag en strikt hållning mot rasistiska och antidemokratiska kommentarer; dem raderar jag. I övrigt har jag stor tolerans mot åsikter som avviker från mina egna, raderar mycket sällan kommentarer. Men jag har ett ont öga till kommentarer som går långt utöver gränsen för mitt eget inlägg (det som ju ska kommenteras): helt uppenbart är tillkomna bara för att nå min stora läsekrets med propaganda, egentligen inte relaterad till det jag har tagit upp, åtminstone inte i mer än någon liten detalj.

Bloggosfären, och nätet över huvud taget, har vidgat arenan för demokratisk debatt mellan medborgarna, och den landvinningen ska vi slå vakt om. Poängen med det här är att vi får ett öppet informations- och meningsutbyte mellan fler människor än någonsin och att de meningar som torgförs där åtminstone till största delen är aktörernas egna, alltså inte åsiktskrig där ståndpunkterna är fastställda av någon annan än avsändaren. Alltså: vi är många bloggare som har socialdemokratiska grundvärderingar, men vad vi vill föra fram bestämmer vi själva. Ibland använder vi rent av våra bloggar för att kritisera det egna partiet och få det att ändra kurs.

Det senare tror jag väcker respekt också hos dem som inte delar vår politiska uppfattning.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^