Rödgrön ledning – men spela inte bort den!

10 juni 2010 21:09 | Politik | 3 kommentarer

SCBs stora förvalsundersökning (närmare 9.000 tillfrågade) ger en ganska hygglig rödgrön ledning, 50,2 procent mot alliansens 44,2 procent. Att SD hamnar under spärren är också det ett välkommet resultat.

Bortförklaringarna från alliansens sida har som väntat omedelbart startat. Det heter att det har skett en kraftig svängning i borgerlig favör nu på sluttampen, men SCB-undersökningen har sträckt sig så pass långt fram i tiden att den rödgröna ledningen borde bestå, även om det mot slutet skulle ha blåst i blå favör. Och för fortsättningen ska heller inte den psykologiska effekten av den här mycket stora undersökningen underskattas.

Socialdemokratins sammantaget inte våldsamt imponerande siffra, ännu sämre i Storstockholm, skulle kunna tänkas locka partiet till ett handlande som i längden kan visa sig kontraproduktivt. Den allra största risken löper partiet, om man – som det har funnits tendenser till – i stockholmsregionen försöker besegra borgerligheten med att göra sin egen politik mer borgerlig – varför skulle mängder av stockholmare välja en kopia, när de kan få the real thing? På kuppen skulle man då samtidigt riskera att stöta bort en mängd väljare med vänsterbetonade värderingar i andra delar av landet, där socialdemokratins relativt sett mycket starkare ställning är förklaringen till den röd-gröna ledningen i SCB-mätningen. Stockholmsväljarna ska naturligtvis inte lämnas åt sitt öde men de måste på sikt, med start redan nu, vinnas för en vänsterbetonad socialdemokratisk politik.

På kort sikt – det vill säga under perioden fram till valet – ser jag på samma sätt på ett par andra väljarsympatiobalanser som framgår av SCB-mätningen. Enligt den är socialdemokratins ställning bland dels de unga väljarna, dels bland de kvinnliga väljarna hyggligt stark.

Naturligtvis måste vi på sikt vinna över både fler äldre och fler män – men nu när det gäller att vinna valet bör vi ju rimligen inte sudda till bilden av socialdemokratin hos de grupper som verkligen gillar vår politiska profil.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^