Suomi/Finland: Vart går det sprängda Sannfinländarnas väljare nu?

16 juni 2017 16:29 | Politik | 2 kommentarer

Helsingin Sanomat har bett Kantar TNS undersöka hur stort opinionsstöd Perussuomalaiset (Sannfinländarna) respektive Uusi vaihtoehdo (Nytt alternativ) egentligen har.

En stor majoritet av samtliga väljare oavsett egen partisympati, 59 procent, tycker att bildandet av det nya partiet är en bra sak. Men av dem som i kommunalvalet 2017 röstade på Sannfinländarna tycker bara 34 procent så.

Av samtliga är det 23 procent som tycker att utbrytarna borde ha stannat i PS. Men hela 59 procent av PS-väljrna tycker så.

18 procent av samtliga och 7 procent av Sannfinländarna svarar här ”vet ej”.

En annan fråga i den här enkäten gällde de partival som är möjliga för respektive partis anhängare i nästa val.

12 procent av alla finnar och 61 procent av dem som sist röstade på Sannfinländarna nämnde då Sannfinländarna som ett alternativ för dem.

Motsvarande siffror för Nytt alternativ var 12 procent av samtliga och 32 procent av dem som sist röstade på Sannfinländarna.

Men de som i förra valet röstade på Sannfinländarna kan, liksom andra partiers väljare, också tänka sig andra partialternativ:

18 procent av samtliga finnar och 10 procent av PS-väljarna kan tänka sig att rösta på Keskusta (Centern).

23 procent av samtliga finnar och 10 procent av PS-väljarna kan tänka sig att rösta på Kokoomus (Samlingspartiet).

32 procent av samtliga väljare och 25 procent av PS-väljarna kan tänka sig att rösta på Sosialidemokraatinen Puolue (Socialdemokraterna).

27 procent av samtliga väljare och 5 procent av PS-väljarna kan tänka sig att rösta på Vihreät (De gröna).

16 procent av samtliga väljare och 4 procent av PS-väljarna kan tänka sig att rösta på Vasemistoliitto (Vänsterförbundet).

9 procent av samtliga väljare och 1 procent av PS-väljarna kan tänka sig att rösta på Svenska Folkpartiet.

Och 7 procent av samtliga väljare och 5 procent av PS-väljarna kan tänka sig att rösta på Kristillisdemokraatit (Kristdemokrfterna).

Observera att det här bara är en fråga om möjliga partialternativ – var den enskilde väljarens röst slutligen hamnar kan ju vara en fråga om allt mellan medvetet övervägande till bristande information eller tillfällig nyck.

Den sista frågan gäller hur de tillfrågade ser på de senaste dagarnas händelser har påverkat de tillfrågades värdering av Sannfinländarna. 7 procent svarade att den hade blivit klart mer positiv, 8 procent att den i viss utsträckning hade blivit mer positiv. 24 procent valde svarsalternativet ”varken mer positiv eller mer negativ”. 20 procent uppgav att deras syn på partiet hade blivit i viss mån mer negativ, medan 32 procent hade blivit klart mer negativa. 10 procent svarade ”vet ej”.

1.080 personer har tillfrågats i den här enkäten. Ett problem med den är förstås att man inte vet i vilken utsträckning de tillfrågade vet någonting om den här partisplittringen och vet vilken sida som står för vad.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^