Danmark: Socialdemokratiet och Dansk Folkeparti kämpar om tidigare socialdemokratiska väljare

28 maj 2017 17:22 | Politik | 2 kommentarer

Vi utgår som vanligt från resultatet i det senaste folketingsvalet, 2015:

Socialdemokratiet 26,3 procent
Radikale Venstre 3,8 procent
Socialistisk Folkeparti 4,2 procent
Enhedslisten 7,8 procent
Alternativet 4,8 procent
Venstre 19,5 procent
Dansk Folkeparti 21,1 procent
Konservative Folkeparti 3,4 procent
Liberal Alliance 5,5 procent

Den 23 maj publicerades en mätning från Epinion, gjord för Danmarks Radio:

Socialdemokratiet 28,2 procent
Radikale Venstre 5,4 procent
Socialistisk Folkeparti 4,2 procent
Enhedslisten 9,2 procent
Alternativet 5,1 procent
Venstre 18,4 procent
Dansk Folkeparti 19,3 procent
Konservative Folkeparti 3,9 procent
Liberal Alliance 6,3 procent
Nye Borgerlige 1,6 procent

Här ligger alltså Socialdemokratiet över sitt valresultat. På vänstersidan får Enhedslisten ett högt stöd, kanske eftersom partiet har synts mycket i media – det har haft kongress.

På den borgerliga sidan har i den här mätningen Dansk Folkeparti högre stöd än regeringsledande Venstre. Man noterar också att ultrahögerpartiet Nye Borgerlige här åter ligger under tvåprocentsspärren – i andra mätningar har man legat över den, men det är säkert svårt att korrekt mäta stödet för ett så litet parti.

Ritzaus Index – en sammanvägning av ett antal någorlunda färska mätningar – ger då följande resultat:

Socialdemokratiet 26,6 procent
Radikale Venstre 5,4 procent
Socialistisk Folkeparti 4,5 procent
Enhedslisten 8,8 procent
Alternativet 6,0 procent
Venstre 17,0 procent
Dansk Folkeparti 18,1 procent
Konservative Folkeparti 4,2 procent
Liberal Alliance 6,0 procent
Nye Borgerlige 1,6 procent

Flera danska tidningar har under den senaste tiden noterat att Socialdemokratiet och högerpopulistiska Dansk Folkeparti i allt flera fall bildar allians i Folketinget. Men ledren för det senare partiet, Kristian Thulesen Dahl, vill inte ha rollen som stödparti åt Socialdemokratiet och har markerat avstånd.

Kanske har detta att göra med att Socialdemokratiet hr lyckts ta tillbaka en hel del väljare från Dansk Folkeparti, sedan valet cirka 25.000, men den här strömmen tycks enligt en väljranalys, gjord av TNS Gallup för Berlingske, har den här överströmningen hejdats, delvis vänts.

Norge: Läget osäkert för de mindre partierna, men MDG ligger konstant under spärren

28 maj 2017 16:29 | Politik | Kommentering avstängd

Vi startar som vanligt med stortingsvalet 2013. Då blev utfallet det här:

Høyre 26,8 procent
Fremskrittspartiet 16,3 procent
Venstre 5,2 procent
Kristelig Folkeparti 5,6 procent
Senterpartiet 5,5 procent
Arbeiderpartiet 30,8 procent
Sosialistisk Venstreparti 4,1 procent
Rødt 1,1 procent
Miljøpartiet De Grønne 2,8 procent

Høyre och Fremskrittspartiet har sedan varit i regeringskoalition med parlamentariskt stöd från Venstre och Kristelig Folkeparti. Det sist nämnda partiet har haft en intern debatt om att byta sida.

I den regering som styrde Norge fram till valet 2013 ingick, utöver Arbeiderpartiet, också ett annat av mittenpartierna, Senterpartiet, samt Sosialistisk Venstreparti. SP har inte bytt sida och inte heller SV, men SV, som har haft låga opinionssiffror, har deklarerat, att man just nu avser att skärpa sin profil och agera på egen hand. Frågan är om det har hjälpt. Rødt är också ett vänsterparti men för litet för att spela någon roll i Stortinget. Kristelig Folkeparti verkar som villkor för att byta block ha, att Arbeiderpartiet överger SV som koalitionspartner och i stället väljer att samarbeta med, som nu, Senterpartiet och, som ny samarbetspartner, KrF.

Miljøpartiet De Grønne, som i princip är blockneutralt, befinner sig sedan lång tid tillbaka under fyraprocentsspärren.

Två nya mätningar föreligger, båda publicerade den 26 maj:

Sentios mätning gjordes under perioden 16-22 maj för Dagens Næringsliv.

Høyre 24,1 procent (- 1,0 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 11,0 procent (- 0,4)
Venstre 3,2 procent (+ 1,4)
Kristelig Folkeparti 3,8 procent (+ 0,1)
Senterpartiet 12,1 procent (- 0,7)
Arbeiderpartiet 30,9 procent (- 1,9)
Sosialistisk Venstreparti 4,3 procent (+ 0,2)
Rødt 2,8 procent (+ 0,8)
Miljøpartiet De Grønne 3,1 procent (+ 0,6)

Ipsos MMIs mätning gjordes under perioden 22-25 maj för Dagbladet.

Høyre 24,2 procent (+ 2,3 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 14,3 procent (+ 1,4)
Venstre 4,3 procent (+- 0)
Kristelig Folkeparti 5,2 procent (+ 0,3)
Senterpartiet 9,2 procent (- 1,9)
Arbeiderpartiet 31,2 procent (- 2,3)
Sosialistisk Venstreparti 3,9 procent (- 0,6)
Rødt 2,5 procent (- 1,4)
Miljøpartiet De Grønne 2,7 procent (+ 0,3)

Framför allt för de mindre partierna ger de här båda mätningarna olika resultat. MDG ligger dock konstant under spärren.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^