Norge: En stor majoritet vill ha folkomröstning om EES-avtalet

2 maj 2017 16:31 | Politik | Kommentering avstängd

Norge har två gånger haft folkomröstning om medlemskap i EG/EU med mycket högt valdeltagande, och båda gångerna har nej-sidan vunnit med övertygande majoritet, 1972 53 procent, 1994 med 52,2 procent. Ett brett folkligt motstånd har besegrat den ja-linje som fanns i både Arbeiderpartiet och Høyre.

Under den senare kampanjen besökte jag några gånger Norge i egenskap av de svenska Socialdemokraternas nordiske sekreterare – jag var själv hemma i Sverige engagerad på nej-sidan, men vid de här besöken hade jag rollen av neutral observatör. Jag minns särskilt något som hände i samband med att jag flög till Nordnorge för att vara med vid ett möte med Nordiska rådet: Planet anlände sent på kvällen, och när vi i mörkret kretsade över flygplatsen, såg vi på ett fjäll nedanför oss ett jättelikt NEI brinna – det vi såg brinna under oss hade åstadkommits med hjälp av tjärtunnor. Stora delar av passagerarna i planet applåderade.

Nå, det här nejet ändade i att Norge förhandlade sig till ett EES-avtal, gynnsamt för handeln, men som samtidigt tvingade Norge att följa EU-regler som bara de fullvärdiga medlemmarna hade inflytande över.

De norska EU-anhängarna bekymrade sig inte över detta. De såg tiden an – så småningom skulle, trodde de, norrmännen inse, att landet borde ta steget fullt ut, alltså bli EU-medlem. Men motståndarna skulle vilja ha haft en folkomröstning också om EES-avtalet – bland annat samlade dåvarande Nei til EF 175.000 namnunderskrifter för detta krav. Norge har senare infört 11.400 EU-regler. Cirka en tredjedel av alla norska lagar har ändrats till följd av EES-avtalet.

Nu, 25 år efteråt men kanske också inspirerat av utgången av EU-omröstningen i Storbritannien, har Nei til EU låtit Sentio under perioden 20-24 april fråga 1.000 personer om deras inställning till frågan om en folkomröstning om EES-avtalet.

En stor majoritet av de tillfrågade, 47 procent, vill ha en sådan folkomröstning.

Bara 20 procent säger att de är emot.

33 procent svarar ”vet ej”.

Samma personer fick också svara på frågan, hur de skulle ha röstat, om alternativet till EES vore ett handelsavtal.

23 procent hade då valt EES och 35 procent ett handelsavtal. 43 procent svarade ”vet ej”.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^