Norge: Det mittenparti som samarbetar med Arbeiderpartiet är det som ökar

27 januari 2017 22:59 | Politik | Kommentering avstängd

Vi börjar som vanligt med stortingsvalet år 2013. Då blev utfallet det här:

Høyre 26,8 procent
Fremskrittspartiet 16,3 procent
Venstre 5,2 procent
Kristelig Folkeparti 5,6 procent
Senterpartiet 5,5 procent
Arbeiderpartiet 30,8 procent
Sosialistisk Venstreparti 4,1 procent
Rødt 1,1 procent
Miljøpartiet De Grønne 2,8 procent

Høyre och Fremskrittspartiet har sedan varit i regeringskoalition med parlamentariskt stöd från Venstre och Kristelig Folkeparti. Det sist nämnda partiet har haft en intern debatt om att byta sida, alltså i stället stödja en röd-grön regering, men just nu verkar partiets huvudlinje vara en borgerlig regering med Høyre, KrF och Venstre men inte Fremskrittspartiet. Den senaste budgetförhandlingen har dock ändat i att båda mittenpartierna har gjort upp med regeringen om ny budget.

I den regering som styrde Norge fram till valet 2013 ingick, utöver Arbeiderpartiet, också ett annat av mittenpartierna, Senterpartiet, samt Sosialistisk Venstreparti. SP har inte bytt sida och inte heller SV, men SV, som har haft låga opinionssiffror, har deklarerat, att man nu avser att skärpa sin profil och agera på egen hand. Frågan är om det har hjälpt. Rødt är också ett vänsterparti men för litet för att spela någon roll i Stortinget.

Miljøpartiet De Grønne är i princip blockneutralt, även om det i en rad kommuner har samarbete med den röd-gröna sidan.

Sentios opinionsmätning för Dagens Næringsliv gjordes 17-23 januari och publicerades den 27 januari:

Høyre 22,8 procent (- 0,5 procentenheter)
Fremskrittspartiet 12,1 procent (- 1,6)
Venstre 4,3 procent (+ 0,8)
Kristelig Folkeparti 5,4 procent (+ 0,6)
Senterpartiet 9,3 procent (+ 1,3)
Arbeiderpartiet 35,8 procent (- 1,1)
Sosialistisk Venstreparti 5,1 procent (+ 1,5)
Rødt 2,7 procent (+ 0,8)
Miljøpartiet De Grønne 1,6 procent (- 1,2)

Arbeiderpartiet ligger över sitt valresultat men visar i flera mätningar en vikande trend – här är nivån i mätningen ändå hyggligt hög. Sosialistisk Venstreparti och Venstre ligger båda över spärren. MDG ligger som vanligt under spärren, Venstre dock ganska nära den. Intressant att både SV och Rødt ökar, måhända på Arbeiderpartiets bekostnad. Båda regeringspartierna, Høyre och Fremskrittspartiet backar.

Särskilt intressant att notera är Senterpartiets växande stöd.

MDG ligger även här oerhört lågt.

Danmark: Partierna i det gamla vänsterblocket har störst stöd bland väljarna, men betyder det att alla de här partierna kommer att stödja en s-ledd regering?

27 januari 2017 15:50 | Politik | Kommentering avstängd

Två nya opinionsmätnngar föreligger, men vi utgår som vanligt från resultatet i det senaste folketingsvalet, 2015:

Socialdemokratiet 26,3 procent
Radikale Venstre 3,8 procent
Socialistisk Folkeparti 4,2 procent
Enhedslisten 7,8 procent
Alternativet 4,8 procent
Venstre 19,5 procent
Dansk Folkeparti 21,1 procent
Konservative Folkeparti 3,4 procent
Liberal Alliance 5,5 procent

Den 22 januari publicerades en ny mätning från Epinion, gjord för Danmarks Radio.

Socialdemokratiet 28,3 procent
Radikale Venstre 6,3 procent
Socialistisk Folkeparti 4,1 procent
Enhedslisten 7,7 procent
Alternativet 4,9 procent
Venstre 18,6 procent
Dansk Folkeparti 16,9 procent
Konservative Folkeparti 3,8 procent
Liberal Alliance 6,2 procent
Nye Borgerlige 3,1 procent

Ritzau Index, ett snitt av de senaste opinionsmätningarna, gav då följande resultat:

Socialdemokratiet 27,4 procent
Radikale Venstre 5,6 procent
Socialistisk Folkeparti 4.7 procent
Enhedslisten 8,6 procent
Alternativet 5,6 procent
Venstre 18,7 procent
Dansk Folkeparti 16,4 procent
Konservative Folkeparti 4,0 procent
Liberal Alliance 6,5 procent
Nye Borgerlige 2,0 procent

Den 27 januari publicerade Jyllands-Posten en undersökning från Wilke:

Socialdemokratiet 26,7 procent
Radikale Venstre 6,2 procent
Socialistisk Folkeparti 5,2 procent
Enhedslisten 8,6 procent
Alternativet 6,1 procent
Venstre 18,0 procent
Dansk Folkeparti 15,3 procent
Konservative Folkeparti 4,8 procent
Liberal Alliance 6,5 procent
Nye Borgerlige 2,6 procent

Som synes varierar resultaten en smula mellan de här mätningarna – dock klarar ytterhögerpartiet Nye Borgerlige i båda fallen den danska tvåprocentsspärren.

Rubriken över Jyllands-Postens artikel om sin undersökning är ”Ny målning: Oppositionen står til største forspring siden 2011”, men tidningen bortser då från det problem jag skrev om här om dagen: Socialliberala Radikale Venstre känner sig efter Socialdemokratiets anpassning till en mer flykting- och invandrarrestriktiv politik inte längre bunden till ett samarbete just vänsterut, och det relativt nya partiet Alternativet säger sig inte vara någon del av just vänsterblocket. Och mer allmänt: att ett parti för egen del finns på vänstersidan betyder ju inte, att det automatiskt stöder en regering, ledd av Socialdemokratiet.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^