Finland: Inget stormande stöd för Paavo Väyrynens nya EU-kritiska parti

28 mars 2016 17:05 | Politik | Kommentering avstängd

Helsingin Sanomat har bett Tutkimus undersöka finländarnas inställning till EU och samtidigt också deras benägenhet att rösta på Paavo Väyrynens nya parti, Kansallaispuolue (Medborgarpartiet).

På frågan om man i Finland på nytt borde rösta om landets EU-medlemskap svarar 50 procent nej och 43 procent ja – 8 procent kan inte ge något bestämt svar.

På frågan om hur man själv skulle rösta, om en sådan omröstning ändå kom till stånd, svarar 56 procent, att de skulle rösta för fortsatt medlemskap, 36 procent, att de skulle rösta på utträde, och 14 procent, att de inte kan svara.

Och så kommer en tredje fråga: Hur sannolikt är det att du kommer att rösta på Paavo Väyrönens Kansallaispuolue? Här svarar 2 procent mycket sannolikt och 4 procent troligen.

18 procent svarar troligen inte och 70 procent mycket osannolikt.

5 procent anser sig inte kunna svara.

Något stormande stöd för Paavo Väyrynen och hans nya EU-kritiska parti indikerar den här undersökningen inte, detta trots att långt fler finländare är kritiska till EU-medlemskapet.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^