Norge: Fremskrittspartiet tappar stöd

6 september 2015 17:44 | Politik | Inga kommentarer

Opinion har för ANB, Avisenes nyhetsbyrå, gjort en opinionsmätning, vars mest påfallande resultat är att Fremskrittspartiet, trots eller på grund av att partiet har satt sig på tvären i fråga om den föreslagna extramottagningen av syriska flyktingar, går tillbaka med 2,6 procentenheter och då hamnar på bara 9,6 procent. Även Høyre backar.

Arbeiderpartiet 41,1 procent (+ 2,5 procentenheter), 30,8 procent i stortingsvalet 2013
Sosialistisk Venstreparti 3,3 procent (+ 0,2), 4,1 procent i stortingsvalet 2013
Rødt 1,0 procent (- 1,0), 1,1 procent i stortingsvalet 2013
Senterpartiet 5,2 procent (- 0,8), 5,5 procent i stortingsvalet 2013
Miljøpartiet De Grønne 6,5 procent (+ 1,5), 2,8 procent i stortingsvalet 2013
Kristelig Folkeparti 5,6 procent (+ 0,8), 5,6 procent i stortingsvalet 2013
Venstre 3,8 procent (+ 0,1), 5,2 procent i stortingsvalet 2013
Høyre 22,8 procent (- 1,4), 26,8 procent i stortingsvalet 2013
Fremskrittspartiet 9,6 procent (- 2,6), 16,3 procent i stortingsvalet 2013

Arbeiderpartiets siffra är anmärkningsvärt hög i den här mätningen. Miljøpartiet De Grønne ligger också på en mycket hög nivå och verkar vara på väg att ta över den roll SV tidigare hade.