”Den socialdemokratiska epoken slutar med Helle Thorning-Schmidt”

16 september 2013 11:53 | Politik | 2 kommentarer

Carsten Jensen är en mycket framgångsrik dansk författare, även översatt till svenska – läs till exempel ”Vi, de drunknade” från 2008.

Men han är också en skarp samhällsdebattör. Hans artiklar publiceras i den danska tidningen Politiken, men många av dem publiceras också i kulturdelen av svenska Dagens Nyheter.

Politiskt är han kulturradikal, stående till vänster.

I dagens utgåva av Politiken publicerar han en jätteartikel med rubriken ”Den socialdemokratiske epoke slutter med Helle Thorning-Schmidt”.

Den börjar med två påståenden: ”Den socialdemokratiska epoken är förbi” och ”Helle Thorning-Schmidt kommer inte att gå till historien som Danmarks första kvinnliga statsminister utan den sista socialdemokratiska. En epok, som har varat i nästan 120 år, slutar med henne.”

Därefter konstaterar Jensen, att när regeringen (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre, min anmärkning) kom till makten för två år sen, var socialdemokraterna redan reducerade till landets näst största parti. Nu har Helle Thorning -Schmidt målmedvetet reducerat partiet till det tredje största, och partiet kommer aldrig att kunna ingå i kommande regeringskoalitioner med så stor styrka att det kan göra anspråk på statsministerposten.

Jensen konstaterar, att Thorning-Schmidt inte kan framträda som Första maj-talare utan att hennes kärnväljare vänder ryggen till eller buar ut henne. Men vid nästa val, när hon blir sänd ut i kylan och måste avgå som partiordförande, väntar henne likväl en stor internationell karriär.

Därefter säger Jensen, att hon egentligen inte är någon politiker utan en privat entreprenör, vars främsta projekt har varit att demolera välfärdsstaten.

Jag ska inte referera hela Jensens artikel – möjligen kommer den också i Dagens Nyheter.

För egen del delar jag i mycket hans kritik av Helle Thorning-Scmidt – jag har själv skrivit kritiskt om henne – men även om han skulle få rätt om henne och också om Socialdemokratiet på kort sikt, behöver ju slutsatsen inte bli hans, nämligen att detta också är liktydigt med slutet på den socialdemokratiska epoken i Danmark.

Socialdemokratiet kan återhämta sig och på nytt attrahera både arbetarväljare och andra som har radikala samhällsideal. Och vem vet: den sittande regeringens haveri kan kanske föda en ny socialdemokrati, som i sig härbärgerar också Socialistisk Folkeparti och vitala delar av den röd-gröna alliansen Enhedslisten.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^