Idiotiskt att Strömstads kommun inte skulle få lov att driva gym och spa

14 november 2012 11:21 | Politik | 42 kommentarer

Jag är personligen inte så intresserad av vare sig gym eller spa, men när jag i vår lokaltidning läser en notis om att Konkurrensverket kräver att Strömstads kommun inte ska få driva sådan verksamhet, blir jag rent ut sagt förbannad.

Så vitt jag vet driver fler kmmuner gym och spa, så det här är en principiellt intressant fråga.

Enligt Konkurrensverket snedvrids konkurrensen: benen slås undan för privata aktörer. Verket hävdar dock inte att kommunen har gjort något otillbörligt i sin konkurrens med privata aktörer, bara att verksamheten är ovanligt omfattande.

För egen del har jag en välkomnande attityd till kommunal egenverksamhet på områden som naturligt ligger mycket nära den som bedrivs i till exemepel det kommunala badhuset. Inget hindrar ju heller privata aktörer från att konkurrera, framgångsrikt om de har något attraktivt att erbjuda.

Men sen hävdar jag också, att all verksamhet inom vård, skola och omsorg helt och hållet borde drivas av kommuner och landsting. Det vore mycket mer kostnadseffektivt och är, i motsats till vad de borgerliga påstår, ändå möjligt att förena med valfrihet i fråga om inriktning och omfattning för brukarnas vidkommande.

Allt fler socialdemokrater, i dag säkert en majoritet, har dragit samma slutsats av de senaste årtiondenas kaos på de här områdena. Det är snart bara partiledningen (s) och några partidistrikt som inte har dragit den här slutsatsen, den för socialdemokrater enda rimliga:

Återgå till samhällsmonopol i vård, skola och omsorg, och tillåt kommuner, landsting och stat att konkurrera med privata företag på övriga områden.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^