Idiotiskt att Strömstads kommun inte skulle få lov att driva gym och spa

14 november 2012 11:21 | Politik | 42 kommentarer

Jag är personligen inte så intresserad av vare sig gym eller spa, men när jag i vår lokaltidning läser en notis om att Konkurrensverket kräver att Strömstads kommun inte ska få driva sådan verksamhet, blir jag rent ut sagt förbannad.

Så vitt jag vet driver fler kmmuner gym och spa, så det här är en principiellt intressant fråga.

Enligt Konkurrensverket snedvrids konkurrensen: benen slås undan för privata aktörer. Verket hävdar dock inte att kommunen har gjort något otillbörligt i sin konkurrens med privata aktörer, bara att verksamheten är ovanligt omfattande.

För egen del har jag en välkomnande attityd till kommunal egenverksamhet på områden som naturligt ligger mycket nära den som bedrivs i till exemepel det kommunala badhuset. Inget hindrar ju heller privata aktörer från att konkurrera, framgångsrikt om de har något attraktivt att erbjuda.

Men sen hävdar jag också, att all verksamhet inom vård, skola och omsorg helt och hållet borde drivas av kommuner och landsting. Det vore mycket mer kostnadseffektivt och är, i motsats till vad de borgerliga påstår, ändå möjligt att förena med valfrihet i fråga om inriktning och omfattning för brukarnas vidkommande.

Allt fler socialdemokrater, i dag säkert en majoritet, har dragit samma slutsats av de senaste årtiondenas kaos på de här områdena. Det är snart bara partiledningen (s) och några partidistrikt som inte har dragit den här slutsatsen, den för socialdemokrater enda rimliga:

Återgå till samhällsmonopol i vård, skola och omsorg, och tillåt kommuner, landsting och stat att konkurrera med privata företag på övriga områden.

42 kommentarer

 1. ”och tillåt kommuner, landsting och stat att konkurrera med privata företag på övriga områden.” Du har aldrig någonsin haft någonting med privat verksamhet att göra överhuvudtaget? Hur ska privata verksamheter kunna konkurrera med offentligt driven verksamhet med obegränsad tillgång till skattemedel? Som kan göra vilka felkalkyler som helst utan ansvar? Ditt tänkande ger mig skrämselhicka. Är du ute efter ett totalt förstatligande av all verksamhet?

  Comment by Thomas Åkerblad — 2012 11 14 14:42 #

 2. Till Thomas Åkerblad: Du var mig en lättskrämd person. Jag har inte sagt att offentligt drivna verksamheter i konkurrens med privata ska subventioneras med skattemedel.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 14 15:27 #

 3. Och hur ska du kunna förhindra det?

  Comment by Thomas Åkerblad — 2012 11 14 16:33 #

 4. Till Thomas Åkerblad: Det fanns, innan den nuvarande borgerliga regeringen tog över, en lång erfarenhet av statligt företagande i konkurrensutsatta branscher: Staten ägde vinstgivande företag inom till exempel livsmedelssektorn, läkemedelsindustrin och hotell- och restaurangnäringen.

  Också privata ägare klarar ju i och för sig förluster under kortare perioder, men målet för statliga företag måste ju vara detsamma som för dessa, att de ska ge avkastning på satsat kapital.

  Att staten kunde driva företag med vinst blev en nagel i ögat för den tillträdande borgeliga regeringen, ett slags dementi av dess ständiga propaganda att statliga företag med naturnödvändighet måste gå med förlust. Därav försäljningen av till exempel ett av världens mest framgångsrika företag i sin bransch, Vin & Sprit, åtråvärt för sin egenutvecklade guldprodukt Absolut vodka.

  Själv tycker jag att det på områden som de nämnda innebär en sund konkurrens, när offentligt och kooperativt ägda företag får tävla med privata svenska och multinationella företag. Det är blandekonomi i ordets verkliga mening.

  Märk att jag inte förordar att staten ska ta över och driva vidare förlustföretag typ SAAB, förutsatt att man inte har någon idé om hur man på relativt kort tid skulle kunna sätta företaget i fråga på fötter igen. Inte heller statens kassakista är oändlig.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 14 17:18 #

 5. Förstatligande av t.ex läkemedelsbolag då i ebnlighet med diott synsätt, men de företag som är baserade utomlands får vi väl sluta handla av, de får väl inte profitera på skattemedel heller, så det blir till att ta fram naturens örter antar jag för oss svenskar…

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 14 18:53 #

 6. Till Jonny Diesenfeldt: Flera av de statliga företag jag talade om hade verksamhet utomlands, V&S mycket stor och framgångsrik sådan. Om du har förmåga att läsa innantill, skrev jag också i ett svar här ovanför om att multinationella företag även i fortsättningen i den modell jag förordar sla få agera i Sverige. Du kan väl nöja dig med att polemisera mot det jag faktiskt skriver.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 14 20:09 #

 7. Varför tycker du att vissa bolag ska få profitera på det offentliga i Sverige men inte andra då ?

  Det går inte ihop med synen på att vinst skall förbjudas när det gäller vård, skola och omsorg..

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 14 21:30 #

 8. Till Jonny Disenfeldt: De nämnda verksamheterna är så centrala för medborgarans hälsa och utveckling att de är specialfall, undantag från mrknadslösningar.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 14 21:55 #

 9. Till Enn Kokk:

  Vem avgör vad som är centralt ? Ditt parti?
  Är inte medicin och utrustning till sjukhus centralt ?

  Vad sägs om matdistribution till medborgarna ?
  Det måste väl anses vara centralt ? Ett grundläggande behov som väl ingen ska få profitera på ?

  Arbete är centralt, ingen ska väl få profitera på arbetaren (förutom staten då)…

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 15 6:32 #

 10. Till Jonny Disenfeldt: Du gör dig mer korkad än du förmodligen är. Den svenska demokratin bygger på att det finns politiska partier som, även de i demokratisk ordning, fastställer hur deras alternativ på olika politiska områden ska se ut – att de i ett antal fall då inte erbjuder samma alternativ bygger på att deras anhängare har olika ideologier. Sedan lägger medborgarna, fortfarande i demokratisk ordning, sin röst på något av de här alternativen. Vinner man inte ensam majoritet, får man lov att kompromissa med någorlunda närståedne partier.

  Sedan får man respektera att det finns de som inte är eniga med en om vare sig kurs eller enskilda beslut. Det borde också du göra.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 15 7:21 #

 11. Jonny Disenfeldt :
  Och hur blev det nu med de privata apoteken – inte så värst bra. Först höjdes priset för att de skulle bli lönsamma nog för privata vinstdrivande företag att köpa upp, sen fungerar de uselt när man behöver råd eller hjälp samt speciella mediciner och folk utanför Stockholm, Göteborg och Malmö (ung.) förlorade stort på eländet. Och tågen, hur har det blivit på den fronten? Uselt.
  det är faktiskt alldeles självklart att ett företag utan vinstintresse och som bara behöver ta ut självkostnadspris kan sälja sina produkter billigare än ett med krav på höga vinster. Det borde till och med en borgerlig person kunna begripa.

  Comment by Kerstin — 2012 11 15 17:11 #

 12. Till Enn Kokk:
  Dina nedsättande ord om sådana som som har en annan åsikt än dig lämnar jag därhän.

  Jag fick inga besked på flera av mina frågor , låt mig förtydliga :

  Är inte medicin och utrustning till sjukhus centralt enligt dig ?

  Vad sägs om matdistribution till medborgarna ?
  Det måste väl anses vara centralt av dig ? Ett grundläggande behov som väl ingen ska få profitera på enligt dig ?

  Arbete är centralt, ingen ska väl få profitera på arbetaren (förutom staten då) enligt dig … ?

  Du är ju socialist, står du inte för vad det innebär ?

  Vad gäller beslut fattade av en majoritet, så behöver de inte vara demokratiska. Ett sådant beslut kan givetvis strida mot grundläggande demokratiska principer.

  Till Kerstin:
  Min privata erfarenhet av apotekens privatisering är bara positiv. Jag går till exakt samma apotek nu som förr. Tidigare var det statligt, nu är det privat, ungefär samma personal, större utbud och personalen ger t.o.m bättre service. Om jag är lat har jag ett par nya apotek att gå till i närområdet.

  Vad gäller pris så sker varje månad en upphandling av medicin varje månad centralt precis som tidigare. Högkostnadsskyddet finns kvar.

  Vad gäller tåg nuförtiden vet jag inte personligen hur det är, på 80 och 90-talet var det däremot oerhört dålig service på vintrarna.

  De som förespråkar att anlägga högha(s)tighetsbanor i detta hårda svenska vinterklimat verkar ha missförstått var vi bor geografiskt sett.

  Det statliga apoteksbolaget var väl (och är väl) ett bolag som ger bra profit åt sin statliga ägare …

  Slutligen skriver du att det är självklart att ett bolag utan vinstintresse skulle kunna sälja produkter billigare än ett företag med vinstintresse.

  Detta är ju helt nonsens. Det borde till och med en socialist kunna begripa att saken är betydligt mer komplex än så (för att använda ditt tonläge) )…

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 15 18:06 #

 13. Till Jonny Disenfeldt: För egen del lockas jag inte av extremer: en blandekonomi med de ingredienser jag har beskrivit lockar mig. Allt här i världen måste inte vara organiserat likformigt och efter samma principer.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 15 18:55 #

 14. Till Enn Kokk:

  Ok, så du är inte en renlärig socialist men du skriver ”all verksamhet inom vård, skola och omsorg helt och hållet borde drivas av kommuner och landsting”

  Det innebär väl i alla fall då just ett förbud mot privata företag inom dessa välfärdsområden.

  Vad som sedan räknas som ”verksamhet” är oerhört luddigt. Privata tandläkare ska bort, privatdrivna förskolor och skolor ska bort. Privata vårdinrättningar ska bort. Listan kan nog göras väldigt lång och kommer att drabba miljoner brukare.

  Rätt extremt tycker jag själv.

  Varför sedan vissa företag ska få sälja varor och tjänster till det offentliga (och göra förhatlig vinst på sin verksamhet) verkar synnerligen oklart.

  Vad gäller iden om att ”det vore mycket mer kostnadseffektivt” att bedriva detta inom det offentliga så kan man nog inte simplifiera tänkandet så. Konkurrens stimuler till olika lösningar, en del bättre än andra. Med monopol mördar man konkurrens och utveckling. Man hamnar i ett läge av status quo där en av de viktigaste anledningarna till utveckling och effektivisering är borttagen.

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 15 21:07 #

 15. Till Jonny Disenfeldt: Du är knappast rätt person att avgöra vad som är renlärig socialism, speiellt som det finns olika modeller av demokratisk socialism.

  Och när det gäller slutet av din replik: Jag har redan tidigare skrivit det du som vanligt antingen inte har läst ellrr har igonrerat: Även ett offentlgit drivet system kan erbjuda varierade tjänster och således ge brukarna frihet att välja mellan dessa alternativ.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 15 22:03 #

 16. Till Enn Kokk:

  Du fortsätter med ditt nedsättande tonläge mot människor med annan åsikt än dig ser jag.

  ”Demokratisk socialism” är en märklig konstruktion. Du är alltså medveten om att socialism i sig inte är demokratiskt men hur gör man då något som i grunden är odemokratiskt demokratiskt ?

  Den sortens illusionstrick fungerar inte på de flesta vuxna.

  Jag har sett att du själv anser dig veta vad en renlärig ska tycka och att du tror dig vara bästa domaren i debatter mot dina partibröder.

  I ditt argument ”all verksamhet inom vård, skola och omsorg helt och hållet borde drivas av kommuner och landsting”” så ser jag att du är luddig vad gäller vad du menar med ”verksamhet” och att ditt ordvak ”all” kanske bara egentligen är ”viss av dig utvald”…

  Förvisso skulle ett offentligt system kunna erbjuda alternativ men det tillhör kanske inte vanligheterna. T.ex flera oberoende statliga apoteksbolag … nja … kanske inte.

  Statliga monopol brukar innebära just monopol och därmed är konkurrens som ju är en av de starkaste drivkrafterna borttagen.

  Vi sitter då i ett stelt byråkratiskt samhälle där storebror vet bäst… men det är ju vad ”demokratiska socialister” brukar anse …

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 16 6:32 #

 17. Till Jonny Disenfeldt: Det här är en ju i grunden helt meningslös debatt, från din sida helt präglad av grälsjuka. Vi kan väl helt enkelt avsluta med att konstatera, att vi är av olika mening, eftersom vi har olika värderingar. Man kan och får ha det i en demokrati.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 16 7:27 #

 18. Till Jonny Disenfeldt: Dina ord om apoteksbranschen visar bara din okunnighet och dumhet. Den nu genomförda reformen inom apotekssektorn har inte givit några positiva fördelar, särskilt inte för de anställda.

  Comment by Bengt — 2012 11 16 9:41 #

 19. Till Bengt Eliasson: Om apoteken har jag ju skrivit upprepade gånger tidigare, men jag kan här kort upprepa min huvudkonklusion: Alla apotek bör återförstatligas. Medicindistributionen är ju en bärande del av den vård, som jag också anser borde drivas i offentlig regi.

  På 1960-talet var jag med om att driva kravet på förstatligande också av läkemedelsindustrin. Det skulle knappast gå att genomföra i dag, då en mycket betydande del av de läkemedel apoteken distribuerar och som är helt nödvändiga för patienterna tillverkas i andra länder. Däremot skulle staten mycket väl, som förr (Kabi, ACO), kunna äga ett par läkemedelsföretag för att försörja apoteken med egenvårdsprodukter och billiga kopior av läkemedel, vars patenttid har gått ut, för min del gärna dessutom också lansering av nya läkemedel, som baseras på egen och annan inhemsk forskning. Sverige behöver nya industriföretag.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 16 11:54 #

 20. Apoteken är ett intressant exempel. I det stora inomhuscentrum som ligger intill min arbetsplats fanns tidigare ett apotek. Jag var där ibland och upplevde aldrig att det var någon trängsel, eller att det fanns behov av fler kassor än de två som fanns. Nu finns det FYRA olika apotek, med i princip samma sortiment och priser, och dessutom säljs de vanligaste receptfria medicinerna som Alvedon och nässpray i livsmedelsbutikerna, ofta till klart konkurrenskraftigt pris.
  .
  Det säger sig självt att detta utbud inte kommer att kunna överleva. Ett efter ett av apoteken kommer med tiden att stänga, tills utbudet motsvarar efterfrågan. Och sen har vi lik förbannat ett monopol, fast i privat ägo med allt vad det innebär. Prosit!

  Comment by Olof Öberg — 2012 11 16 13:54 #

 21. Till Olof Öberg: En intressant effekt av tillkomsten av privatägda apotekskedjor är just det du pekar på: I de stora städerna finns det nu fler apotek, så många i till exempel centrala Uppsala, att ett stort, nyöppnt i Handelsbanks-huset, Boots, har fått läggas ner igen.

  I glesbygden (i hela landet) har det, om jag minns rätt, tillkommit sammanlagt två apotek. En av de större kedjorna hotade för inte så länge sen att lägga ner en hel drös aportek på mindre orter, detta eftersom de inte var tillräckligt lönsamma.

  En av poängerna med satligt apoteksmonopol är jsut att ett sådant kan ha apotek både på stora och små orter och att god lönsamhet i det första fallet kan kompensera för mindre lönsam verksamhet men ändå upprätthållen service på mindre orter.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 16 14:21 #

 22. Det mesta fungerar dåligt när de rent monopolistiska företagen som skall ge samhällservice agerar som vinstgivande eller som nu i vinstgivande syften, se bara vissa vårdinrättningar men apoteken!!!! Apoteken är ren och skär idioti att göra fri, jag får inte ens de vanligaste medicinerna utan att vänta fler dagar, det hände aldrig förr.

  Comment by Urban Sjölander — 2012 11 16 15:17 #

 23. Till Bengt –
  Ännu en socialist som har svårt att diskutera och som gärna ägnar sig åt att ha ett nedsättande tonläge mot den med avvikande åsikt.

  It goes with the territory, I guess…

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 16 16:30 #

 24. Till Jonny Disenfeldt: Ja, visst är det tungt när så många argumenterar mot en. Men hav tröst: du kommer säkert att vinna debatten, om du benämner de övrigas argument som nedsättande och upprepar dina egna till döddagar.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 16 16:53 #

 25. Till Enn Kokk-
  Det är bara för var och en att läsa ovan, det visar med all tydlighet vilka som ägnar sig åt barnsliga försök till härskarteknik.

  Att du själv duckar alla frågor gör ju diskussionen rätt tråkig, men att du säger att du arbetande för förstatligande av läkemedelsföretagen säger ju en hel del om vilken politisk syn du har.

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 16 17:07 #

 26. Till Jonny Disenfeldt: Du slår in öppna dörrar. Jag har, både här på bloggen och årtionden innan det fanns bloggar, själv betecknat mig som demokratisk socialist.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 16 17:13 #

 27. Oj.oj,oj vilket animerat meningsutbyte det blev. Om man så vill går det ju fundera lite över vad som kan ligga bakom just detta beslut, alltså att Konkurrensverket sätter käppar i hjulet när det gäller kommunalt gym och spa.

  Det finns ju motionsanläggningar exempelvis badhus, motionsslingor, som drivs och underhålls av kommunen sedan årtionden. Men sen detta med gym och spa. Har ju vuxit upp lite senare och har i det stora hela drivits privat. Lite mer exklusivt kanske och vänder sig till en mindre krets fastän alltfler i alla åldrar går på gym numera och ett spabesök kanske inte har samma aura av lyx numera.

  Så man får försöka sätta sig in i konkurrensverkets tankegångar: ”Alltså kommunen ska ägna sig åt gammal hederlig friskvård och inte trampa in på områden som är lite mer exklusiva och som sköts bäst av privata aktörer”. Bara en liten fundering från min sida.

  Comment by Hans — 2012 11 16 19:05 #

 28. Sannolikt skulle den industriella omvandling som genom århundradena faktiskt skapat välstånd ha hindrats om centrala delar av ekonomin var undandragen konkurrens. Det finns hos Enn och vissa som läser den här bloggen en slags ”folkhemsnostalgi”. Men, i sanningens namn, privata företag som levererar lägre priser än statliga eller kooperativa konkurrenter är väl till nytta för konsumenter? Delstatliga kolossen SAS närmar sig nu konkurs sedan privata intressenter tagit marknadsandelar. Kooperativa Coop som hyllas i olika sammanhang på denna sajt tappar marknadsandelar och har högre priser än vinstgivande konkurrenter. Marknaden skapar välstånd och bidrar till omvandling.

  Comment by Jimmy — 2012 11 16 20:04 #

 29. En fortgående diskussion. Statliga åtaganden och privata. För inte allt för många år sen fanns ju statliga restauranger och hotell – SARA koncernen. Även researrangör RESO knuten till folkrörelserna bl.a KF och ABF. Mindre lyckade satsningar och tror knappast statsmakterna skulle göra en nysatsning på statliga restauranger. Tiderna förändras. Bra med konkurrens, men det är klart viss privat verksamhet inom vård, skola och omsorg har kapsejsat. Därmed inte sagt att en del fungerat bra. Ja, det är till att vara tvehågsen, men har själv mer positiva erfarenheter av exempelvis offentlig sjukvård än privat.

  Comment by Hans — 2012 11 16 21:01 #

 30. När det gäller verksamheter som gym och spa handlar det ju inte om att förbjuda privata alternativ. Låt kommunerna tävla med privata aktörer, och i detta ska självfllet ligga att kommunala verksamheter ska agera på marknaden utan några särskilda favörer eller subventioner. Och så får medborgarna/konsumenterna välja den utförare de tycker är bäst.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 16 22:32 #

 31. Problemet med att låta kommuner konkurrera med privata aktörer är ju just att de brukar ha för vana att använda skattebetalarnas pengar som fria resurser att hålla liv i förlustverksamheter.

  Ta t.ex kommunal bostadsbolaget i Oskarshamn som kommunen pumpat in hundratals miljoner i av skattebetalrnas pengar. Pengar som borde gått till kommunens uppdragsområden inom skola, vård , omsorg etc. Exempel som detta finns i mängder i allas Sveriges kommuner.

  Samma politiker som styr i kommunerna sitter i styrelser för dessa bolag och resultatet blir det väntade.

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 16 23:50 #

 32. Till Jonny Diesenfeldt: Och från dig är svaren alltdi de väntade.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 17 7:28 #

 33. Till Enn Kokk –
  Hur ser då verkligheten ut ?

  När ett företag går dåligt har det ett par alternativ, att säljas, att gå i konkurs eller låta ägarna tillskjuta medel. I det senare fallet när det gäller en kommun som ägare så blir det skattebetalarnas pengar man då spelar roulett med.

  Gillar du att det offentliga ägnar sig åt spelverksamhet och stora risktaganden ?

  Ett väntat svar eller hur.

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 17 8:56 #

 34. Till Enn Kokk: Jag håller fullständigt med Dig om att apoteken måste vid en socialdemokratisk valseger 2014 återförstatligas, om det är möjligt rent juridiskt. Eller så skall det statsägda Apoteket få huvudansvaret för läkemedelsservicen i landet. Alla insatta, och dit räknar jag inte Jonny Disenfeldt, i apoteksbranschen, såväl apotekare som farmaceuter, är rörande överens om att dagens situation är oacceptabel, såväl för kunder som anställda. Har Sverige i modern tid haft en sämre socialminister är Göran Hägglund?

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 11 17 9:13 #

 35. Till Jonny Diesenfeldt: Också kommuner bör som ägare av verksamheter som spa och gym agera precis som privata företag gör: När verksamheten är nystartad provar man sig fram till en optimal form, och även därefter kan det ju komma något enstaka verksamhetsår, som inte går så bra. Men i normalfallet ska verksamheten gå med vinst. Gör den inte det, får man sälja till någon som vill ta över, alternativt lägga ner.

  Vi talar här inte om simhallar, som det ofta är svärt att få ekonomi i men som ändå behövs för angelägna ting som simundervisning för barn och friskvård, bland annat för äldre.

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 17 9:46 #

 36. Till Bengt Eliasson – Du påstår att ”Alla insatta, och dit räknar jag inte Jonny Disenfeldt, i apoteksbranschen, såväl apotekare som farmaceuter, är rörande överens om att dagens situation är oacceptabel,”

  Den sortens kommentarer talar för sig själv :)

  Till Enn Kokk:
  Kommuner har till uppdrag att förvalta kommuneinnevånarnas skattepengar väl. Att spela roulett genom att starta företag inom områden som inte tillhör kommunens prinära områden är fel.

  Ändock görs det redan idag i stor omfattning och ofta får det katastrofala konsekvenser när politiker försöker sig på att vara företagsledare.

  I min gamla hemkommun Oskarshamn har dina partikolleger spelat bort flera hundra miljoner av skattepengarna, det kommunala bostadsbolaget är ett fint exempel på detta. Att blanda politik med företagande leder ofta till ren korruption och svindel av skattemedel, något vi sett alltför ofta.

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 17 13:56 #

 37. Till Jonny Disenfeldt: Vojne!

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 17 14:22 #

 38. Till Enn :

  Det finns ett ord på ryska, война, som visst uttalas voine och betyder krig.

  http://xrob.blogg.se/2009/february/vojne-vojne.html

  :)

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 17 15:20 #

 39. Till Jonny Diesenfeldt: Hört talas om Hasse & Tage? Vojne, vojne!

  Comment by Enn Kokk — 2012 11 17 15:33 #

 40. Javisst har jag det, saknar deras konstnärskap och humor, se länk för mer info om ordet:

  http://xrob.blogg.se/2009/february/vojne-vojne.html

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 17 15:50 #

 41. Jag saknar också Tages röst i den osunda, nyliberala era som vi just nu lever i. Han hade inte varit nådig mot de politiker som just nu monterar ner vår välfärd. Vad han tyckte om kärnkraften behöver jag inte ens påminna om. Tage, du fattas oss!

  Comment by anita — 2012 11 17 17:05 #

 42. Levnadsstandarden har blivit mycket bättre för de som arbetar de senaste 6 åren. En normal familj med två heltidsarbetande har bara tack vare jobbskatteavdragen ca 3500:- mer i plånboken varje månad. De som är arbetarfientliga ogillar en sådan politik.

  Vad gäller kärnkraften så var jag emot den gamla som byggdes i Sverige. DEt var en mycket dålig teknik. Nu står vi där med ett extremt beroende av den och kan inte lätt göra oss av med den. Den behövs i 20-30 för att vidmakthålla vår välfärd.

  Nu har vi byggt upp ett enormt berg av atomsopor men där har vi tur. Ca 98% av energin i dessa sopor finns kvar och med en nyutvecklad teknik stödd av bland annat Bill Gates (Mictosoft) kommer vi att kunna ha små toriumreaktorer som använder gammalt avfall som bränsle och sakta bränner ut det under 50-60 år och tar ut resterande energi ur avfallet.

  Dessa nya verk löser både energiproblemet vi kommer att ha och det avfallsproblem vi byggt upp de senaste 50 åren.

  Avfallet räcker för att ge Sverige energi i flera tusen år framöver ! Dvs de ger oss den respit vi behöver mångdubbelt innan vi löst problemen med fusionskraft.

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2012 11 17 19:47 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^