Nyliberalismen vid vägs ände

10 december 2008 10:32 | Politik | 11 kommentarer

Göran Rosenberg noterar i en artikel i Dagens Nyheter den 10 december 2008, ”Samhällets återkomst”, hur den ekonomiska kris, som nu drabbar världen, visar att nyliberalismen inte har den självreglerande förmåga som den har påståtts ha och att ropen nu skallar på regleringar och rent av förstatliganden. Han sammanfattar:

”Sammanbrottet i den globaliserade finansmarknaden och sammanbrottet i den globaliserade ekonomin, är sammanbrottet för den ideologiska världsbild som i ett kvartssekel format bådadera. Eller om man så vill, slutet på föreställningen att en global ordning kan byggas på avregleringen av globala marknader. Och att avreglerade globala marknader kan reglera sig själva. Och att statens främsta och kanske enda återstående uppgift är att optimera förutsättningarna för globala företag att konkurrera på globala marknader.”

Slutsatserna är följande:

”En global marknad behöver i princip en global stat, eller åtminstone globala institutioner med makt att genomdriva globla spelregler byggda på globala politiska överväganden och överenskommelser.”

Men Rosenberg menar också att krisen kan leda till en förskjutning från global avreglering till nationell återuppbyggnad:

”Det senare kan mycket väl leda till avglobalisering av världsekonomin präglad av ökad konkurrens mellan nationellt och regionalt reglerade marknader.”

En av Rosenbergs mest intressanta slutsatser finns alldeles i slutet av artikeln, den ”att marknader har behov som bara samhället kan tillgodose” och ”att samhället har behov som inga marknader kan tillgodose”.

Slutsatsen av detta bör, enligt min bedömning, vara att den förkättrade nationalstaten faktiskt har en viktig roll att spela även i en globaliserad värld.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^