Monopolet är inte givet av Gud – men har ändå mycket som talar för sig

2 december 2008 21:32 | Politik | 62 kommentarer

Svenska Dagbladets ledare i dag (2 december 2008) har rubriken ”Monopolet är inte givet av Gud”.

Det kan man ju hålla med om, men det finns faktiskt goda – rent profana och framför allt rationella – skäl för att bibehålla det offentliga monopolet på läkemedelsförsäljning, som är ämnet för SvD-ledaren.

I slutet av ledaren tillhandahåller SvD självt, om än oavsiktligt, ett argument som talar för att just apoteksmonopol är ett rationellt system:

”Som antyddes i går överväger regeringen en försäljningsstrategi som går ut på att den som vill köpa ett av de nära tusen statliga apoteken ska tvingas att också köpa på sig andra apotek i olika delar av landet. Allt för att tysta kritiken från oroliga monopolkramare och glesbygdsbor.

Om det är genom tvångsköp som regeringen vill förhindra att ekonomiskt olönsamma apotek försvinner från glesbygden, då är det verkligen illa ställt.”

I den ekonomiska liberalismens och vinstmaximeringens värld som förespråkas av Svenska Dagbladet är det naturligtvis irrationellt att ha apotek över hela landet, till exempel i glesbygden.

Men man behöver inte vara principiell monopolkramare för att anse, att både sjukvård och apoteksservice måste finnas överallt där människor bor och verkar. Också medborgare som bor på mindre orter måste ha tillgång till sådana grundläggande, ja rent livsnödvändiga samhällsfunktioner.

Allt fler verkar också, efter att först ha gripits av tron att konkurrens är den allena saliggörande fördelningsmekanismen för samhällsservice på alla områden, ha kommit till besinning. Svenska Dagbladets ledare igen:

”Enligt Svenskt Kvalitetsindex hyste 68 procent av svenskarna 2006 lojalitet med monopolet. I dag säger 72 procent att de gör det. För två år sedan önskade 72 procent att de skulle kunna köpa vissa apoteksvaror i dagligvaruhandeln. Två år senare är det fortfarande en majoritet som efterlyser den möjligheten, men andelen har krympt till 57 procent.”

Fastän Svenska Dagbladet inte skriver det rent ut, ligger den panikartade slutsatsen i luften, även om nu alltså monopolet inte är givet av just Gud: Herre Gud, hur ska det här gå?

En rimlig slutsats av de här siffrorna är nämligen att fler och fler, om de bara tänker efter, förstår poängen med samhälleligt monopol på just det här området:

De stora och lönsamma apoteken i städerna – de som de privata entreprenörerna egentligen är ute efter att överta – hjälper till att finansiera apoteksservice också på mindre orter och i glesbygd.

De receptfria varor som ICA med flera gärna vill kunna sälja, eftersom de ofta efterfrågas, bidrar till de vinster som finansierar apoteksservice på mindre orter och i glesbygd.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^