Monopolet är inte givet av Gud – men har ändå mycket som talar för sig

2 december 2008 21:32 | Politik | 62 kommentarer

Svenska Dagbladets ledare i dag (2 december 2008) har rubriken ”Monopolet är inte givet av Gud”.

Det kan man ju hålla med om, men det finns faktiskt goda – rent profana och framför allt rationella – skäl för att bibehålla det offentliga monopolet på läkemedelsförsäljning, som är ämnet för SvD-ledaren.

I slutet av ledaren tillhandahåller SvD självt, om än oavsiktligt, ett argument som talar för att just apoteksmonopol är ett rationellt system:

”Som antyddes i går överväger regeringen en försäljningsstrategi som går ut på att den som vill köpa ett av de nära tusen statliga apoteken ska tvingas att också köpa på sig andra apotek i olika delar av landet. Allt för att tysta kritiken från oroliga monopolkramare och glesbygdsbor.

Om det är genom tvångsköp som regeringen vill förhindra att ekonomiskt olönsamma apotek försvinner från glesbygden, då är det verkligen illa ställt.”

I den ekonomiska liberalismens och vinstmaximeringens värld som förespråkas av Svenska Dagbladet är det naturligtvis irrationellt att ha apotek över hela landet, till exempel i glesbygden.

Men man behöver inte vara principiell monopolkramare för att anse, att både sjukvård och apoteksservice måste finnas överallt där människor bor och verkar. Också medborgare som bor på mindre orter måste ha tillgång till sådana grundläggande, ja rent livsnödvändiga samhällsfunktioner.

Allt fler verkar också, efter att först ha gripits av tron att konkurrens är den allena saliggörande fördelningsmekanismen för samhällsservice på alla områden, ha kommit till besinning. Svenska Dagbladets ledare igen:

”Enligt Svenskt Kvalitetsindex hyste 68 procent av svenskarna 2006 lojalitet med monopolet. I dag säger 72 procent att de gör det. För två år sedan önskade 72 procent att de skulle kunna köpa vissa apoteksvaror i dagligvaruhandeln. Två år senare är det fortfarande en majoritet som efterlyser den möjligheten, men andelen har krympt till 57 procent.”

Fastän Svenska Dagbladet inte skriver det rent ut, ligger den panikartade slutsatsen i luften, även om nu alltså monopolet inte är givet av just Gud: Herre Gud, hur ska det här gå?

En rimlig slutsats av de här siffrorna är nämligen att fler och fler, om de bara tänker efter, förstår poängen med samhälleligt monopol på just det här området:

De stora och lönsamma apoteken i städerna – de som de privata entreprenörerna egentligen är ute efter att överta – hjälper till att finansiera apoteksservice också på mindre orter och i glesbygd.

De receptfria varor som ICA med flera gärna vill kunna sälja, eftersom de ofta efterfrågas, bidrar till de vinster som finansierar apoteksservice på mindre orter och i glesbygd.

62 kommentarer

 1. Apoteken och systembolagen ska absolut försvaras – inte enbart för att värna om landsbygdens människor. Det är viktigt även för dem som nu inte bor där, Landet Sverige ska existera som ett land. För vem är det viktigare att ”monopolen” ska tjuva åt sig vinster på läkemedelsbrukarnas behov? ”Monopolen” ska bekämpas, dvs läkemedelsmonopolen som redan finns och de apoteksmonopol som skulle uppstå vid en privatisering.
  Inte ens SvD:s journalister tjänar på en sån utveckling. Ideologi – dvs falskt medvetande. I kvadrat!

  Comment by Sixten Andréasson — 2008 12 02 21:54 #

 2. Svårt att förstå Sixtens kommentar. Likaledes Enn Kokks. Vad menar ni? I dagens Sverige finns fanimig inget apotek eller systembolag varken i Silverdalen, Husum, Fengersfors, Lögdeå eller Burträsk! Monopolen har ”dragit hädan” och deras, av politiker tillsatta, generaldirektörer och VD:ar har har en lön som ingen svensk arbatere någonsin kommer att nå. Systembolagets VD går inom ett år i pension vid 60 års ålder. Hennes pension blir 120000 kr i månaden!! Har denna VD någonsin varit utsatt för verklig konkurrens, eller plågats av en vresig styrelse? Hennes livslånga pension betalas av den svenske arbetarens och andras, bla offentligt anställdas inom vården, sura skatt. Hur kan ni socialister/kommunister accepterach förespråka detta?
  Visst fortsätt ni att i politikens namn skydda era partisyskon, men ni binder ris åt er egen rygg när den svenske arbetaren inser vad ni förespråkar! Det luktar kommunism eller vänstersocialism lång väg, där politikerna styr vårt liv hela vägen intill slutet!

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 03 0:16 #

 3. Men, men, men… Väljer man att ha speciella offentliga åtgärder på de orter där fri etablering inte räcker så är det möjligen rimligt men att staten utan minsta anledning förbjuder dugliga apotekare att verka i egen regi är ett missbruk av statsmakt. Monopolet har under den korta tid det funnits inte medfört någonting av värde. Inget land jag besökt har statligt monopol på apoteksnäringen och inget land jag varit i har sämre läkemedelstillgänglighet än vi.

  Det är alltid frestande att förfalla till dumpatriotism i fråga om en unik svensk särlösning men sanningen är att sovjetiska lösningar inte duger, vare sig här eller någon annan stans, i detta fall eller i något annat avseende.

  Comment by arthur — 2008 12 03 2:26 #

 4. Till Arthur: Problemet med ditt och nyliberalismens synsätt är att ni tror att det måste finnas en enhetslösning – marknaden – för att lösa alla samhälleliga problem.

  Markanden är på många områden en god tjämare, men om den görs till herre över allting missar man att nå andra och väsentligare mål än att till exempel berika duktiga apotekare. Det faktum att det fungerar bra med enskilda entreprenörer inom många samhällssektorer måste ju nämligen inte betyda att allting fungerar optimalt, bara man överlåter verksamheten åt privata initiativ.

  Om man, som i fallet apoteken, sätter andra mål för verksamheten än personlig vinst i centrum, kan det faktiskt vara så att offentligt monopol kan vara det bästa sättet att nå dessa mål.

  I dag tycker hela 72 procent av svenskarna enligt den undersökning SvD refererar, att apoteksmonopolet fungerar bra, sett till syftet med det. Det är en förolämpning att anklaga dem för att omfatta något slags sovjetkommunism.

  Comment by Enn Kokk — 2008 12 03 11:37 #

 5. Till Lars Rudström: Anitra Steens pension och lön kan man ha synpunkter på (liksom direktörers i privata aktiebolag), men hon har varit en utomordentligt duglig VD. Det finns faktiskt duktiga och kapabla människor även i politiken och i den gemensamma sektorn.

  Det finns förvisso orter, där det varken finns apotek eller systembolag (men ibland däremot utlämningsställe), men trenden har ändå varit åt motsatt håll än det du antyder. Min stadsdel i Uppsala, Svartbäcken, har fått apotek i anslutning till vårdcentralen, trots att det finns ett par stora apotek i centrum av Uppsala. Och lilla Öregrund, där jag numera bor halva året, har både systembolag och apotek, det senare även där i anslutning till vårdcentralen.

  På rent marknadsmässiga grunder skulle många av dagens apotek, på småorter och i glesbygd och i mindre stadsdelar, ha svårt att hävda sitt existensberättigande. Om man upphävde apoteksmonopolet, skulle ett antal sådana enheter slås ut, för så vitt att staten inte trädde in med skattepengar – och vad vore vunnet med det senare?

  Comment by Enn Kokk — 2008 12 03 12:18 #

 6. Att man har såna rubriker i Sverige!

  “Monopolet är inte givet av Gud“.

  Håller Sverige på att överge evolutionsteorin och Darwin? Låter alldeles som Palin! :)

  Comment by A-K Roth — 2008 12 03 13:06 #

 7. Till A-K Roth: Ja, själv citerade jag bara, med ett stänk av ironi i tonfallet.

  Comment by Enn Kokk — 2008 12 03 13:18 #

 8. ”men hon har varit en utomordentligt duglig VD”
  Jag kan inte tycka att en person kan vara en duktig vd för varor som fördärvar många människor.
  Både alkohol och tobak borde upphöras att tillverkas.
  I dag såg jag en vacker ljushårig tonårstjej som rökte samtidigt som hon pratade i telefon.
  Jag tänkte undrar hur hon mår och ser ut om ungefär trettio år, såvida nu hon inte insett faran och slutat rök långt tidigare.
  Jag förstår inte varför tobak förbjuds, det som skapar så många sjudomstillfällen och belastar sjukvården alldeles för mycket.
  Vi vill väl alla ha ett friskt samhälle.

  Comment by Lars-Gunnar Blom — 2008 12 03 17:02 #

 9. Till A-K Roth: jag mycket nyfiken vad som händer i Amerika just nu. Vi befinner oss i en turbulent tid, men inget märks i dina skriverier. Brukar du följa några intressanta sajter där över som du kan rekommendera? Darwin och Palin är väl passerad nu när Chrysler, GM, Ford m fl ska socialiseras?

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 03 18:32 #

 10. Lars Rusdström säger sig ha svårt att förså min kommentar. Men jag har svårt att förstå hans kommentar. Menar du att Silverdalen,Husum, Fengersfors, Lögdeå el. Burträsk skulle bli bättre försörjda med apoteks- och systemvaror om monopolen upphörde? Och ersattes av privata ”monopol”, som framträder allt mer inom privatiserad vård och omsorg. Sådant är inte givet av Gud, må Han bevar oss för denna utveckling.
  De skyhöga lönerna är en annan femma – eller rättare sagt en annan miljon. Du gör helt rätt att reagera på det. Andras upprördhet fick postchefen att gå ner från 900 000 i månaden till en krona. Enl tidningar idag ska den store Fordchefen i USA gå ner från 150 milj till en dollar! Krisen tvingar till omtänkande – för hur länge?
  Olof Palme reagererade hårt på förslag om privatisering av förskolor (om jag minns rätt). Den viktigaste skolreformen nu är inte ändrade betyg utan förbud för friskolor. De utarmar ekonomiskt och förstör grunden för ett allmänneligt svenskt skolväsen.
  Läkemedel och skolväsen bekostas av allmänna medel och det är vansinne att en del sen ska användas för vinstalstrande företag! De som är intresserade av sådana kan ge sig in i den stora fria marknaden.

  Comment by Sixten Andréasson — 2008 12 03 21:22 #

 11. Till Lars-Gunnar Blom: Nu är det ju Systembolagets uppgift att sälja alkoholhaltiga drycker på ett mer ansvarsfullt sätt än om de – liksom i många andra länder – såldes i livsmedelshandeln. Ingenting skulle bli bättre, om man stängde systembutikerna. För du tror väl inte på allvar att man kunde få svenska folket att sluta dricka alkohol genom att stänga systembutikerna?

  Comment by Enn Kokk — 2008 12 03 21:35 #

 12. Bra inlägg, jag kan bara instämma i det du skriver!

  Vill svara på två kommentarer dock:

  ”Väljer man att ha speciella offentliga åtgärder på de orter där fri etablering inte räcker så är det möjligen rimligt men att staten utan minsta anledning förbjuder dugliga apotekare att verka i egen regi är ett missbruk av statsmakt.”

  Om man säger att det offentliga bara ska stå för service i de orter där det inte finns något intresse från näringslivet, dvs. där det saknas vinstmöjlighet, så blir det dyrare för oss skattebetalare. Precis som Enn skriver så behöver monopolet finnas på lönsamma ställen för att kunna finansiera sin verksamhet i glesbygden. Annars blir det dyrare för samhället och de enda som tjänar på det är stora privata apoteksföretag.

  Lars-Gunnar Blom:

  Jag delar din åsikt att alkoholkonsumtion inte borde finnas. Däremot tror jag inte på ett förbud som samhället ser ut idag. Istället måste vi bekämpa alkoholkulturen i alla sammanhang och Systembolaget är ett utmärkt alkoholpolitiskt verktyg. Därmed inte sagt att vi inte ska kritisera Systembolagets konsumtionshöjande åtgärder såsom etablering av nya butiker, självbetjäning och lördagsöppet.

  Comment by Niklas — 2008 12 03 22:42 #

 13. Det första svaret är naturligtvis till Arthur.

  Comment by Niklas — 2008 12 03 22:42 #

 14. Det här att lönsamma, välskötta apotek i större städer i den nuvarande ordningen ger överskott, och som kan hjälpa till att hålla ”glesbygdsapotek” över ytan och därmed möjliggöra en god service över hela landet är ett starkt argument. Jag har bott i Tyskland och har genom viss personlig anknytning fått en viss insikt i hur ett system med privata apotek fungerar. På det som var min gata /Rheinstrasse / i Berlin finns inom en radie
  på på 500 meter inte mindre än 6 apotek. Ändå är det inget höghusområde. Det säger sig självt att
  dessa 6 apotek inte kan ge något större överskott. (som kan fördelas till andra apotek genom något slags Robin Hood-system)
  De flesta av dem drivs av 1 apotekare + ett varierande antal biträden (oftast deltid). Är apotekaren på lunch, sjuk eller semesterledig sjunker kunnighetsnivån dramatiskt, vilket naturligtvis i 99 fall av 100 fungerar utmärkt, men inte för den kund som behöver mer kvalificerad rådgivning. Kom också ihåg att dagens läkare inte är några specialister på mediciner och i sin pressade arbetssituation ofta inte hinner tala så mycket
  om utskrivna läkemedel med sina patienter…Så vill man sänka standarden vad gäller sjukvården ska man privatisera apoteken. Så mycket prispress kan det heller inte med ”fritt” system bli med den överetablering av apotek i city-kärnor som är att vänta, så vida man inte tänker sig starta stormarknader på läkemedel a la Lidl och Obs, men som väl då inte direkt blir så lätta att nå om man är krasslig och skröplig… Så heja alliansen! Ni håller på gräver er grav på ytterligare ett fält.(med hjälp av EU-byråkratin!)

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 04 0:10 #

 15. Till Sixten A: Nej, givetvis blir det inte fler apotek i dessa bygder efter avregleringen, men varför har ert omhuldade statliga apotek då lämnat dessa bygder? Av lönsamhet? Ge mig ett svar på det senare.
  Varför skulle inte en privat apotekare kunna sköta bygdens utskick (se Enn Kokks kommentar) lika väl som ett statligt monopol? Varför accepterar Sixten att läkemedelsindustrin då tjänar pengar på läkemedlen? Varför har inte SAP/kommunisterna och politikerna övertagit dessa företag, helt enligt din ideologi?
  Vad ”vård och omsorg” har med detta att göra förstår jag dock inte. Den diskussionen kan vi ta ”nästa gång” vi möts här.

  Till Enn Kokk: Vad grundar du din självklara analys om att ”bygden” skulle få sämre service om duktiga apotekare själva skötte vår service? Om du anser att någon (Arthur) med sitt inlägg här förolämpar någon, så gör du likaledes mot de välutbildade och ansvarstagande apotekare som du inte anser skulle ta sitt ansvar lika bra som ett överstatligt monopol. Det var faktiskt inte så många år sedan som Apoteket hade en rejäl skandal med sin VD. Vilka satt då i Apotekets styrelse (retorisk fråga)? Vilka har suttit i Systembolagets styrelse de senaste 10 åren då fru Perssons lön, pension och övriga anställningsvillkor bestämdes (ej retorisk fråga)?
  Om ett börsnoterat företags styrelse är så inkompetent att de tillåter dessa extravaganser du syftar på, så är det aktieägarnas sak att reagera och förändra. Men för en VD:s lön etc i ett statligt eller kommunalt bolag är alla skattebetalares intresse undanskymt av en politiskt/fackligt tillsatt styrelse. Var kan en medborgare där låta sin stämma bli hörd?
  ”Det finns faktiskt duktiga och kapabla människor….” säger du. Förmodligen finns det sådana undantag, det förnekar jag inte. Ge mig då namnen på Systembolagets styrelseledamöter! De som du hänsyftar på som ”duktiga och kapabla..” finns de även där?

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 04 0:34 #

 16. Tack för förfrågan, Anders, Thunberg. Nu är det åka med 8-åring på basketballpractice som gäller men kan återkomma. Nej, jag har hållit mig till svenska bloggar för att öva språket och bråka på gamla sossar och andra som behöver det men kan höra mig för. Jag läser de vanliga Time, US News&World Report och Newsweek men inte lika regelbundet som förut och så kolumnister förstås, Tom Friedman t.ex. Igår skrev en annan skribent att John Pilger har näsan grovt ur led för att Obama gått mer till center. Annars tycker jag amerikanerna är bra på att ta sig i kragen när valet är slut och samarbeta, på lokal, delstatlig och federal nivå.

  Man hör olika åsikter: the big three (Ford, GM och Chrysler) ska inte ha stöd av skattepengar! Eller de ska ha stöd! Jag blev förstås förbannad som alla andra när de tre stora CEO’s åkte varsitt privatjet från Detroit till Washington DC för att be om pengar. Andra gången körde de varsin bil! :)

  Folk runtomkring en går vidare med relativt jämnmod med jobb, hem, barn, skola. Indiana gick blått (demokratiskt)för första gången sedan 1964! Folk verkar hoppfulla inför den nya administrationen tycker jag nog.

  Ska forska lite om hur amerikanska vänstern ser på Obama numera när smekmånaden är över. Skulle inte förvåna mig om det nu kommer skäll. Antar att svenska extremvänstern redan har vänt Obama ryggen som han inte är vänster nog.

  Comment by A-K Roth — 2008 12 04 1:09 #

 17. Till Lars Rudström: Du skriver mycket om ”sossar” och Systembolaget. Tidigare hade bolaget en VD som hette Gabriel Romanus. En känd liberal politiker, som jag hade lite göra med när han varordförande i SECO, elevorganisationen. En kompetent person och som vad jag har förstått drev Systemet på samma ansvarsfulla sätt som Anita S.(och som slapp visa hårda nypor och avskilja korrumperade systembolagschefer, som tagit för starka intryck av vanorna inom det privata näringslivet). Styrelseordförande under Anita S:s period var f d centerledaren Olof Johansson, en man som knappast åker limousin genom Stockholm (jag brukar se honom buss 41) Jag har f öv inte hört någon diskutera hur Gabriel Romanus fick sin pension…

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 04 2:00 #

 18. Till A K Roth: Jag tillhör inte ”den svenska extremvänstern” men jag tror mig ha tillräcklig insikt i politik för att kunna placera Obama rätt i det ”svenska” politiska landskapet: dvs nånstans till höger om moderaterna, men som samtidigt verkar vara en person som saknar de vanliga fördomarna och blockeringarna som utmärker så många liberalt- konservativa företrädare världen över… en smart person som tills viss del har insett vad klockan är slagen för det egna landet , men som säkert kommer att stöta på svårigheter, när det gäller att få mäktiga lobbyintressen att inse vad som behövs..Beträffande presidentvalskampanjen tror jag mig våga omdömet att det var just en ”kampanj” och alltså inte säger så mycket om innehållet i politiken…Vi lever i en postmodernistisk tid, där mycket är yta.

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 04 2:18 #

 19. Till Lars Rudström: Mitt ”duktig och kapabel” syftade främst på Anitra Steen, som ju kommer från den politiska sfären.

  Det här är styrelsen:

  Ordinarie ledamöter
  Utsedda av bolagsstämman 2008-03-13:
  Cecilia Schelin Seidegård, f d sjukhusdir. Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande
  Marianne Nivert, f d vd och koncernchef för Telia AB, vice ordförande
  Sven Andréasson, avdelningschef Alkohol- och narkotikavd., Folkhälsoinstitutet
  Lena Furmark Löfgren, affärsutvecklingschef för hälso- och sjukvård, Microsoft
  Johan Gernandt, advokat och delägare, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå
  Carl B Hamilton, riksdagsledmot (fp)
  Annika Nilsson, förbundssekreterare, ABF

  Lägg märke till att den ende uttalat politiska styrelserepresentanten, Carl B Hamilton (fp), är ekonom.

  Comment by Enn Kokk — 2008 12 04 9:50 #

 20. Jag citerar mig själv:”Både alkohol och tobak borde upphöras att tillverkas.”
  Jag menar så klart GLOBALT=Hela världen.
  Alkohol och tobak är saker som människan INTE behöver men blivit påtvingade för att länderna ska tjäna många miljarder.
  Vad jag än tycker är det (nästan) ingen som bryr sig.
  Vi får själva se till att inte lockas med i de många fällor som finns i världen, och det är många.

  Comment by Lars-Gunnar Blom — 2008 12 04 10:10 #

 21. ännu mera av monopolet http://blogg.expressen.se/hallandsbloggen/entry.jsp?messid=443632

  Comment by Lars-Gunnar Blom — 2008 12 04 10:46 #

 22. Det var intressant att höra, Anders, att du placerar Obama till höger om moderaterna. Men i så fall är nog de flesta i Sverige extremvänster, efter amerikansk mall? I vilket fall är han smart och respekterad. Samtidigt ambitiös och ”savvy”. Val och tal och kampanj verkar bortglömt och det är business as usual. Realpolitik. Men ”de vanliga fördomarna och blockeringarna” du talar om hittar man väl inte bara i liberal-konservativa cirklar? Hur somliga i svenska vänstern reagarar gentemot Obama såg man redan i början av året. Sista stycket i följande länk pekar ut Åsa Linderborgs märkliga syn. Fördomar och blockeringar var ordet.

  http://si-info.org/index.php?id=212

  Comment by A-K Roth — 2008 12 04 11:46 #

 23. Lars Rudström förstår inte vad ”vård och omsorg” har med denna diskussion att göra, dvs privatisering av apoteken. Den har väl i högsta grad att göra med vården av de sjuka och omsorgen av de äldre. Där finns ju de flesta läkemedelsanvändarna.
  Jag vill gärna komma åt läkemedelsbolagen, som i årtionden påverkat läkarna med flotta bidrag till konferenser, dyr reklam och konsulter som reser runt. Men det större problemet är internationellt: att bolagen för sin vinst tar så höga priser att de fattiga länderna och deras befolkningar inte kan bekämpa sjukdomar effektivt. En del skulle tom kunna utrotas. Eller lindras som den nu aktuella HIV-aids.
  Den enda raka vore att FN-organet WHO tog över ansvaret för all läkemedelsindustri och forskning!
  Med apoteken är det skillnad – det finns redan ett monopol som hotas av avskaffande. En bra sak som äntligen kom till är att apotekspersonalen kan välja det billigare läkemedlet med samma verkan. Spar in mycket pengar till landstingen, men missgynnar vissa bolag.
  När du spottar på SAP och vänstern träffar det inte mig. Är partilös sen mer än 30 år, då jag blev utesluten. Njuter av att vara fri att anse vad jag själv kommer fram till.

  Comment by Sixten Andréasson — 2008 12 04 14:31 #

 24. Till A-K Roth: Jag tror du har kommit på något viktigt. Ur amerikanskt main-stream perspektiv måste nog det mesta i Sverige framstå som rena vänsterextremismen, liksom många av de opinioner som förs fram i den tredje världen. Den diskussion som Enn har här öppnat om att samhället ska garanterar sjukvård och apoteksservice o dylika grundläggande ting för medborgare oavsett var de bor, måste väl framstå som ytterst extremistiska tankar för många amerikanska politiker? Men jag misstänker att USA i mångt och mycket är isolerat i förhållanden till resten av världen. Det är landets stora problem, man går i otakt. Men det finns också ett ”progressivt” USA som för mig ända sen tonåren har varit en ständig inspirationskälla. På sistone har jag börjat ta del av en sajt från Silicon Valley, som på ett intressant sätt lyftar fram den ”progressiva USA”. Adressen är

  http: // http://www.usablogg.org/

  Närmast dagligern kommenteras där dagliga ”topics” i USA på ett läsvärt och intresseväckande sätt. Kommentarerna spänner över ett brett fält och det händer inte sä sällan att också den svenska debatten kommer upp på tapeten. Som t ex den pågående Ipred-debatten inom de moderata leden. Jag rekommenderar inte bara dig A-K att ta del av bloggen. Alla sanna USA-vänner rekommenderas slå på

  Det Progressiva USA

  på googles.

  Här ett exempel på en kommentar från de senaste dagarna:

  Barack Obama har alltså gett republikanerna en viktig fördel inför nästa kongress- och presidentval genom att erkänna att demokraterna är så okunniga i försvarsfrågor att de tvingas utse president Bushs Pentagonchef till försvarsminister.
  Men hur ser Robert Gates planer ut för Pentagon inför framtiden?

  F35 Joint Strike Fighter
  Amy Butler skriver initierat i Aviation Week and Space Technology om Robert Gates planer Gates Eyes Balance, Tradeoffs Among Services | AVIATION WEEK
  Men vad kommer Gates att göra under Obama?

  ON BOARD C-37A FLIGHT “ Only hours after President-elect Barack Obama announced plans to retain Defense Secretary Robert Gates as Pentagon chief, Gates told Aviation Week that he plans to focus on cleaning up the department’s procurement system in the months ahead.
  In lockstep with this focus is a need to direct the armed services to more closely coordinate on the process of setting military requirements and establishing acquisition programs
  Gates, in the exclusive interview Dec. 1, said there is a need to balance the force between high-technology solutions aimed at defeating near-peer adversaries versus lower cost systems geared to fight today’s counterinsurgency battles and, perhaps, future stateless enemies.
  Vad flygvapnet beträffar t.ex. finns två frågor. Hur skall USA:s jaktvapen, dess Joint Strike Fighter Program balanseras mellan F-22or och F-35or och hur skall USA:S framtida luftburna enheter se ut.
  Som alltid är Pentagons budget och speciellt dess orderinskaffning rent skandalöst slösaktig och USA skulle kunna spara miljarbelopp på försvarsbudgeten om man kunde modernisera och strömlinjeforma Pentagons budgetprocesser.
  Bara det faktum att man fortfarande har kvar den otidsenliga Marinkåren visar t.ex. att det amerikanska försvaret skulle kunna moderniseras om president Obama bara vill och vågar.
  USA behöver också en helt ny militärdoktrin efter den neokonservativa Bush-doktrinen med sin skjut först och fråga sen mentalitet.
  Det har länge jäst bland de yngre officerarna som t.ex. Paul Yingling som förra året skrev en uppmärksammad kritik av USA:s generaler A failure in generalship.

  Vi får se om Obama vågar press för förnyelse inom USA:s militära eller om han kommer att nöja sig med att Gates fortsätter som han har gjort under George Bush som var så betuttad av allt militärt att han aldrig ställde några krav.
  Det här är en viktig artikel, läs den.

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 04 19:03 #

 25. Till Enn Kokk! Tack för svar om styrelsens sammansättning. Jag misstänkte att den hade en ”politisk” hegemoni. Nu ska vi se: Om jag räknar rätt så är (var) minst 6 ledamöter anställda inom en offentliga sektorn, dvs betalda av skattemedel, eller?.
  Nivert, som är en ”surviver” kom från det gamla statliga Televerket och blev chef där efter en fd departementsekretare. Så har vi en fd sjukhusdirektör, en avdelningsdirektör på Folkhälsointitutet (ingen mer än politikerna vet vad de jobbar med där förutom risken med att snusa), en riksdagsledamot, en förbundssekreterare från ABF (facket) och så två ”utbölingar” i form av Microsoft och ett advokatkontor. Då förstår jag varför fru Persson har lyckats att förhandla sig till en sådan lön och sin fina pension. Resultatet ger sannerligen inget större intryck på mig och många andra skattebetalare.
  Vad gäller valet av VD efter en annan mer eller mindre misslyckad politiker Romanus visste jag inte att Steen kom från den ”politiska sfären”. Nu fick jag tack vare dig mer bränsle på brasan!
  Du får nog ta fram bättre exempel på ”duktiga och kapabla” personer från den politiska/offentliga sfären för att imponera på mig!

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 04 19:33 #

 26. Till Anders Thunberg: Du har nog inte förstått min intention här. För mig spelar det ingen roll om de är sossar, Fp, M,C, Mp, Kd eller kommunister. Jag brukar av den kloke Enn Kokk beskyllas för ”politikerförakt”, vilket är ett stort missförstånd från hans sida. Min vrede är riktad mot den politiska och den offentliga byråkratinomenklaturan såväl på riksplanet som regionalt och lokalt. De missbrukar skattepengar och bedriver utan tvivel en ”snäll” svensk korruption i form av ”svågerpolitik”, tex inom Systembolaget. Eller hur förklarar du monompolets styrelsesammansättning och val av Olof J?
  Nu till kärnfrågan: vad hette VD:n för monopolet före Romanus (som också kom från den politiska sfären)? Du är väl bevandrad, vem var det? Och VARFÖR fick han avgå?

  Men den tidigare ordförande för Systemet du hänvisar till var förvisso ett politiskt fullblod. Varför blev han ordförande? Vem tillsatte honom? Var det månne Göran P som tack för tidigare uppbackning? Politisk korruption? För mig får han gärna fortsätta att åka buss i Sthlm. De flesta bussarna där är dieseldrivna och bidrar starkt till miljöförstöringen. Det är nog få smålänningar som vill ha honom tillbaka till Lessebo. Du kan behålla honom i huvudstaden! Tyvärr ett mycket dåligt exempel!

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 04 20:08 #

 27. Till Lars Rudström: Dig lär jag nog inte övertyga vad jag än kommer med för argument – inte ens det faktum att folkpartipolitikern Carl Hamilton innan han blev poltiker hade en lång ekonomkarriär gör ju något intryck på dig. Flera av de andra har väl av den sittande borgerliga regeringen valts ut just för att de har erfarenhet av sjukvårds- och folkhälsofrågor, sådant som Systembolagets styrelse med det uppdrag den har måste beakta.

  Jag tycker också att din syn på personer med bakgrund i ett delstatligt företag som Telia (Marianne Nivert) är märklig. Hon måste väl som alla andra chefer i näringslivet bedömas efter sin kapacitet och inte efter den fördomsfulla inställningen att det i den helt eller delvis offentliga sfären över huvud taget inte kan finnas dugliga människor. För min del har jag aldrig hävdat den omvända ståndpunkten, att hela det privata näringslivet sköts som Skandia eller Carnegie. Lite mer sans och balans skulle inte skada, värderade Lars Runström!

  Anitra Steens lön och pension – som man förvisso får lov att ha synpunkter på – är dock knappast betingad av att hon är fru Persson. Den här sortens löner och pensioner är ju långt ifrån ovanliga i privata börsbolag, så jag tycker att du i så fall ska kritisera också dem.

  Så vitt jag känner till finns det inte någon utbredd och framför allt välgrundad kritik mot hennes sätt att sköta VD-jobbet – tvärt om har hon fått mycket beröm för att ha rensat ut systembolagschefer runt om i landet, som har låtit sig mutas av firmor som levererar varor till Systembolaget.

  Comment by Enn Kokk — 2008 12 04 20:30 #

 28. Till Sixten Andreasson: ”Now you are talking”! Skönt att höra att du är ”partilös” sedan 30 år. Jag är också det sedan mer än 40 år. När Palme och L Geijer drev fram den för dem oerhört viktiga frågan i slutet av 60-talet och en bit in på 70-talet om ett förslag om ny sexuallag som skulle tillåta pedofili med egna och andras barn (vilket dock Palme stoppade 1972) och förståelse för blottare lämnade jag dessa sjuka politiker åt sitt öde.

  Varken Palme/Sträng eller Geijer hade den minsta känsla och vetkap om vari den svenska arbetarrörelsens politiska grunder baserades på! Palme – en arbetare? My ass!!

  Nu har återigen Carl Perssons PM om ”Bordellhärvan” fått nytt bränsel när detta PM distributerats på nätet flera gånger. Frågan måste nu tas upp igen i den offentliga debatten utan fega politiska skygglappar: ”Varför ljög Palme” om att denna PM inte ens existerade? Vad hade han att dölja? Jag vet inte, och jag bryr mig inte, men varför ljög han om dess existens? Fälldins kommentarer om detta PM var näst intill lika naivt som palmes lögn.PM:et överlämnadades personligt till Palme av Thage G Petterson! Vad säger den ännu levande Thage G om detta?
  Och så undrar den kloke Enn Kokk varför svenska arbetare har sina tvivel om politikers moral, och framför allt etik!

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 04 20:30 #

 29. Ja, Anders, det är nog så att amerikanerna värderar sin frihet från det federala på ett sätt som svenskar har svårt att förstå då vi har lärt oss att värdera och lita på att staten sköter saker och ting. Arbetare i USA har ofta haft konservativa värderingar. Undrar om det inte gäller det vardagliga i Sverige också? Samtidigt som amerikanerna inte vill att staten ska ha för stor makt är det en hel del flaggviftande och patriotism som gäller. Detta är den del av kulturen. Nog svårt för svenskar att förstå.

  Jag minns att jag under aren har argumenterat med folk med kort semester som har tyckt att fem veckors semester för nyanställda är alldeles hutlöst generöst. Vem ska betala för det, undrar de när jag skruot över svenska förhållanden. Som svensk har jag tyckt att det varit en grundläggande rättighet med lika lång semestertid för alla. Här arbetar man sig på många jobb upp till längre och längre semester. Byter man jobb kan man få börja om från början. Det kan ta en fem år innan man får tre veckors semester. Folk klagar inte nämnvärt. Kanske de gillar tanken att arbeta upp sig till mer?

  Om otakt med resten av världen, om det nu är så: det kan vara på gott och ont. Jag undrar själv om inte t.ex. Sverige var i otakt och nu börjat komma ifatt vad gäller t.ex. free enterprise och rätt att driva privata kliniker, köpa alvedon på snabbköpet etc.

  Själv får jag ibland tanken att många i världens vänster har en attityd som inte är mindre arrogant självhävdande än den amerikanska!

  När det gäller att jämföra och ställa kontrast mellan olika länder och system kanske man borde hålla i åtanke att saker och ting kan vara olika men inte nödvändigtvis bättre eller sämre, eller som min rektor i skolan där jag undervisade sa, ”different doesn’t mean bad”. Detta angående vårt s.k. ”diverse society”.

  Intressant blogg från silicon valley. Men hans åsikter om Mellanöstern visar tecken på extrem hjärntvätt som kan ha inträffat innan han lämnade Sverige. Litmustestet, en ”apartheid”plansch, kom i vägen. Jädran i den, karln far till USA men maste dra med sig dumheter! Annars fanns många intressanta inlägg om Obama.

  Om sjukvård och apotek får jag aterkomma. Måste hämta barnbarn på skolbussen nu.

  Comment by A-K Roth — 2008 12 04 20:35 #

 30. Till Enn Kokk: Nej du har nog rätt därvidlag! Hamilton imponerar inte ett jota på mig med sin ”personliga professur” på Handels. Han har aldrig haft en institutions-professur. Han fick sin professur genom sossarnas inflationistiska utnämningar av laboratorer och bitr. professor till ”professors namn” vid Universiteten och Högskolorna. Precis som när underofficerare samtliga blev officerare utan officersutbildning på Carlberg.
  Du vet lika väl som jag från dina studier vid Uppsala U att det fanns enbart en professor för varje Institution. Den posten kostade på för docenterna att nå!
  Mina ”på-sidan-studier” på Handels i Sthlm i början av 60-talet när jag licade på KTH styrdes av Heckschers strama undervisning och krav. H:s politiska mantran brydde varken jag mig, eller de andra, om.
  Ja, Enn Kokk, du har rätt att ”lite mer sans och balans” skulle nog inte skada mig. Jag vet det! Men jag har ju sagt att det säkerligen finns en och annan duktig person bland alla dessa ”politiskt” tillsatta personer i de offentliga aktiebolagen. Men de är få! Av naturliga skäl. Varför har dessa personer inte sökt sig ut till den konkurrensutsatta sektorn?

  Din respekt för fru Perssons, sorry Anitra Steens, styrning av Systembolaget är beundransvärd! Men det var under hennes VD:skap allt ”muteri” blommade upp. Låt vara att denna otäcka kultur utvecklades under en annan avdankad politikers ledning (Romanus), som tillsattes av SAP:s ledning. En sådan kultur Enn Kokk skulle aldrig ha fått en liknande utbredning inom ett svenskt industriföretag. Tro mig efter över 40 år inom den sfären.
  Visst, Skandia och Carnegie, men de är inte industriföretag. Storägarna i dessa bolag var/är pensionsfonder och vissa suspekta privatkapitalister. Som vanligt ingen styrning ALLS! Se bara hur pensionsfonderna och Folksam skött sina åtaganden i styrelsen av Swedbank!
  Dåligt jämförelsematerial tycker nog jag.
  No offense!

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 04 21:10 #

 31. För att undvika missförstånd: att jag prisar mitt nuvarande partilösa tillstånd betyder inte att jag ogillar politiska partier. Någon har sagt – partier är fria staters liv (vem var det?). Därför vill jag tvärtom att ungdomar engagerar sig politiskt. Men jag är kritisk till hur riksdagspartier har uppträtt vid röstningarna om FRA-lagen och Lissabonfördraget. Partipiska. Partidisciplin måste finnas men bara för avgörande partifrågor utifrån partiprogram, inte annars.
  Det parti jag uteslöts från 1976 var det maoistiska SKP. Tänkte ett tag efteråt gå in i SAP eller vänsterpartiet, men det blev oberoendet som passat mig bättre.
  Lars Rudström, låt oss återvända till ursprungsfrågan: Ska apoteksbolaget privatiseras? Och i så fall, på vilket sätt skulle det gagna dig personligen? Hur tror det skulle gagna majoriteten av Sveriges befolkning?

  Comment by Sixten Andréasson — 2008 12 04 21:18 #

 32. Till Sixten Andréasson: Uttrycket ”parti är fria staters liv” kommer från Jacob Wallenbergs (1746-1778) reseberättelse ”Min son på galejan” (utkom postumt 1781). Jag äger boken i Prismas pocketutgåva från 1960 – köpte den 1964.

  Comment by Enn Kokk — 2008 12 04 21:43 #

 33. Till Lars Rudström: Men du kan väl ändå kosta på dig ett erkännande av att Anitra Steen faktiskt resolut tog tag i mutskandalen och gjorde någonting åt den?

  Comment by Enn Kokk — 2008 12 04 21:46 #

 34. Till Sixten A: Jag uppskattar verkligen din politiska uppriktighet! Till din raka fråga om Apoteket:

  Ja, jag anser att apoteken skall drivas av duktiga, välutbildade farmaceuter utan en massa styrelseledamöter och politikers inblandning. Men givetvis övervakade av Medicinalstyrelsen och andra rättmätiga verk som vi kräver att de gör sitt jobb (däremot kan det värdelösa Folkhälsointitutet läggas ner med omedelbar verkan)! Dessa nuvarande politiker och styrelseledamöter av Apoteket är byråkrater och sitter där för att tjäna extrapengar i sina positioner. Jag litar inte ett dugg på dessa! Se bara hur de har låtit nuvarande VD:n (A Steen) få sin lön och pension. Den slutligt ansvarige var en c-politiker från Småland som uppskattades starkt av Göran P. Fullständigt ansvarslöst från hans och andra ledamöters sida! Vem betalar hennes livslånga pension på nästan 1,5 miljoner kronor varje år? Kanske den svenske industriarbetaren? Tror du inte att det hamnar på Försäkringskassans konto (eller snarare dina läkemedelskostnader) förr eller senare?
  Ja,kanske är Apoteksts utnämningar av VD:ar och styrelseledamöter t.o.m en orsak för att anmäla den (och dem) för JO.

  Varför ta bort monopolet?: Därför att vi därigenom kan få ner priset på apotekens produkter, vilket gynnar Försäkringskassans och därmed dina kostnader för läkemedlen. Men också för att vi samtidigt låter duktiga farmaceuter få en chans att starta egna företag. Eftersom jag har god erfarenhet av andra länder där apoteken ägs av farmaceuterna kan jag bevisa att jag kan köpa läkemedel betydligt billigare där än i Sverige. Konkurrensen är stenhård utanför Sverige för apoteken. Därmed inte sagt att Apoteket i Sverige INTE har duktiga medarbetare, tvärtom! De är alltid mycket hjälpsamma och duktiga, men låt dem sköta sin ”business” utan politikernas styrning.

  Allt detta skulle gagna såväl mig personligen som den svenska majoriteten! Ja, kanske även en fd maoistist! Det är således inte enbart en politiskt ideologisk fråga.

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 04 22:00 #

 35. Till Enn Kokk: Ja det gjorde hon, och med bravur!

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 04 22:01 #

 36. Tack för det, Enn. Hade inte alls gissat åt det hållet, mer åt någon engelsman. Men då är det från vår svenska historia, frihetstiden.
  Enl icke auktoriserade uppgifter lär Mao ha yttrat funderingar om att det vore bra med ett verkligt oppositionsparti. Ungefär av samma skäl som i väst – att det skulle slå ner på fel och misstag som begicks av regeringen, Det fanns liksom i folkdemokratierna flera mindre partier. Men de var ju inte obeoernde.
  I Kina fanns oppositionen inne i Kinas Kommunistiska Parti och därav den inre striden – Kulturevolutionen – men också sättet att lösa det utan att splittra partiet och därmed det jättestora landet. Talet om att det bara var de fyras gäng som hade fel när den nya linjen segrat.
  Kinesisiska folket upplevde det stora eländet när staten var svag och splittrad och antagligen därav den stora vaksamheten nu mot sådana tendenser.

  Comment by Sixten Andréasson — 2008 12 04 22:29 #

 37. Till Lars R: Läser med förundran din beskrivning/ värdering av personer som ges plats i styrelser för statliga bolag. Jag har fått mig beskrivet att kunskaper och erfarenheter från olika samhällssektorer, verksamheter och kunskapsområden också anses vara viktiga meriter för att komma med i börsnoterade bolags styrelser och att åtskilliga ambassadörer, fackprofessorer och politiker( med regional eller nationell förankring) brukar beredas plats i bolagsstyrelser.. för det skall väl inte bara vara gamla (manliga) studiekompisar från Handels och Chalmers som ska ges plats och beskrivas som
  kompetenta…? (Och få höga arvboden?)I så fall vilken självförhävelse i en tid då så många privata ledares hjälteglorior och omdömen ifrågasätts..

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 04 22:59 #

 38. Du är fenomenal A-K att finna din speciella vinkel i alla debatter… som när du apropå bloggen Det Progressiva USA genast klistrade
  ”hjärntvättad från Sverige” på honom vad gäller åsikter om Mellanöstern. Men jag kan inte låta bli – att likhet med ”Det progressiva USA” – känna en viss förtvilan om Status Quo där ska permanentas ytterligare några generationer. Så här skrev ”Det progressiva USA” sist om MÖ (2/12 2008)

  ”Ingen kan anklaga Hillary Clinton för att inte vara ambitiös och tanken på ett Nobelpris för att stifta fred någon stans i världen hägrar säkert för henne nu när hon har blivit nominerad till USA:s nästa utrikesminister. En av USA:s genom tiderna mäktigaste utrikesministrar bör tilläggas.
  Kan hon lyckas där Bill Clinton misslyckades, att stifta någon sorts fred mellan Israel och de ockuperade palestinierna?

  En idé som nu börjar bubbla upp litet här och där är att ersätta den israeliska ockupationsarmén med Nato-trupper i alla fall på Västbanken.
  Kevin Peraino skriver i Newsweek om tankarna om att skicka Nato-trupper för att ta över ockupationen av de palestinska terrotorierna från den Israeliska ockupationsarmén: Peace Deal May Depend On International Presence | Newsweek International | Newsweek.com

  + that a recent proposal to deploy NATO forces in the West Bank as part of an Obama peace deal is quickly gaining advocates in both Washington and the Levant. Former U.S. national-security advisers Brent Scowcroft and Zbigniew Brzezinski both recently endorsed the idea. The president-elect’s nominee to head the National Security Council, Gen. James Jones ”a former NATO supreme commander ”is also said to favor such a force.
  Israelis and Palestinians have raised tepid protests, but even they seem to be realizing increasingly that a strong international presence will be critical if any deal is to be struck ”and if it’s to stick. “A principle that appeared to be out of bounds I think is now in bounds,” says Tony Blair, the Mideast envoy of the Quartet (made up of the United States, the EU, the U.N. and Russia). +

  Det här är ett initiativ som den dogmatiske George Bush och den helt ineffektiva Condi Rice aldrig ens skulle ha tänkt på, så på så sätt kommer Hillary Clinton att bli mer öppen för nya tankar.

  Orsaken till att jag tvivlar på att det kommer att bli nått av det här är att det inte kommer att bli Clinton eller Nato som kommer att bestämma, det kommer som hittills att bli den Israeliska regeringen som har en överväldigande majoritet av kongressen bakom sig. Det är knappast troligt att man är mer benägen att tillåta en palestinsk ministat ens på vad som är kvar av Västbanken än man hittills har varit. Och det är ännu mindre troligt at Obama och Clinton skulle våga reta upp kongressen genom att pressa Israel.

  Men vi får se, nya tankar är alltid intressanta och farliga för de som vill ha kvar status quo.

  ——————————————-

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 04 23:32 #

 39. Jag hade väntat mig lite bättre än att Du associerar mig med nyliberaler. Däremot ställer jag upp på den vissa liberala idéer som att staten är till för folket, inte tvärt om. Din nöjdhetssiffra på 72% är inte speciellt imponerande för detaljhandel. Inte heller tror jag att de 72 procenten är kommunister bara för att de är till nöds nöjda med en sovjetisk lösning. Jag tror att Du lade märke till att den studie Du refererar till informerar också om att en majoritet vill avskaffa monopolet. Om så inte vore fallet skulle det ändå finnas en minoritet som vi utan anledning förbjuder att handla annorstädes.

  Nu vill emellertid en majoritet avskaffa monopolet.

  Jag förstår inte Ditt svar om att nyliberaler menar att marknaden skulle vara en enda lösning. Ett statligt monopol är ju att alla lösningar utom en enda aktivt förbjuds av staten och konsumenterna därmed berövas sin makt. Avskaffas detta förbud kan det uppstå alternativ inom de ramar lagstiftningen medger i den utsträckning kunderna vill. Jag vill se mångfald. Du vill se en enda lösning. Jag tror Du vet att min uppfattning inte är nyliberalism även om ordet på sina håll är ett populärt skällsord.

  Niklas talar om att monopol skall göra någonting billigare för staten. Erfarenhet är att monopol inte är ekonomiskt. Jag gissar emellertid att konsumenterna är villiga att betala mer för längre öppettider. Så blev det i detaljhandeln när öppettidsregleringarna blev mildare. Det är anmärkningsvärt att just läkemedel skall ha så dålig tillgänglighet. Dessutom är ju som bekant inte folket till för staten.

  Jag uppfattar det som vårdslös användning av statsmakt att utan anledning förbjuda alla apotekare att utöva sitt yrke i egen regi. Det är inte främst apotekaren utan hans kunder som är den verkliga förloraren. Den svenska statens unikt hårda begränsning av detaljhandeln med läkemedel till en enda aktör, staten, har inte gett några fördelar och en del bekymmer. Det vore intelligent att ta till sig detta och återgå till en normal hantering som i alla andra västerländska demokratier.

  Comment by arthur — 2008 12 05 1:32 #

 40. Naturligtvis var det med lite s.k. ”tongue-in-cheek” jag skrev detta; jag vet ju att du vet hur jag känner inför detta ämne. Oreformerad retsticka tyvärr. (Fast han kan lika gärna ha blivit hjärntvättad av nån Pilger-Finkelstein-Chomsky-typ utanför Sverige också; just kidding!
  Snart kommer Sixten dragandes med den diskrediterade Ilan Pappe så jag får sluta. :) )

  Rak kritik, av agerande, från båda parterna i konflikten hade inte bekymrat mig. Så tro inte det värsta. Jag såg att den progressive bloggaren rekommenderade en bok; ska undersöka. Kan ju hända att jag överilade mig.

  Ja, jag läste det du citerade. NATO-trupp i st. för IDF ”åtminstone”, som de skrev, på Västbanken vore ju en helt ny försöksvinkel om parterna accepterar det. Det är mer än dags (overdue) för omvärlden att sätta ordentlig press på att parterna följer ingångna avtal, speciellt då säkerheten. För att det ska fungera måste man nog övertyga parterna att NATO skyddar båda från attacker. NATO måste inge ett förtroende FN hittills inte har kunnat. Se bara vad som hände i Libanon under FN’s vakt. Och i så fall måste väl NATO ta ställning till vad som kan göras i Gaza, annars blir det så att IDF befrias från tjänst på VB men måste besvara Hamas’ attacker från Gaza.

  Arabvärlden börjar ordentligt tröttna på Hamas. Ingen vill ha detta sorts styre innanför sina egna gränser heller så är rädda att extremismen sprids. Undrar vad Hamas har att säga om NATO på ”sitt” område? En arabisk tidningskolumn jag läste på nätet föreslog helt enkelt att PA börjar förhandla utan Hamas. Det vore kanske något nytt för svenska aktivister, att sätta press på båda parter samtidigt som man arbetade för ett fredsavtal utan Hamas?

  Jag tror mig veta att Israel med rätta inte kan ha förtroende för FN men med NATO kan det kanske vara hoppfullt. Tänk om det skulle lyckas! Blairs engagemang har verkat äkta. Förbättringar och framtidshopp för palestinierna är av yttersta vikt hand i hand med att man avväpnar terrorgrupperna. Men hur skulle det gå till i verkligheten? Jag skulle vara mer rädd att reta upp Hamas än att reta up amerikanska kongressen.

  Hillary Clinton är nog som min far sa, inte helt utan udd, ”en kvinna som vet vad hon vill”. Får se vad hon kan åstadkomma. Vad Bush skulle ha deltagit i eller inte är svårt att veta; man kan bara spekulera. Condi Rice kämpar på till sista stund med skytteldiplomati mellan Indien och Pakistan medan Bush är en lam anka.

  Så här skrev du i sista stycket:

  ”Det är knappast troligt att man är mer benägen att tillåta en palestinsk ministat ens på vad som är kvar av Västbanken än man hittills har varit. Och det är ännu mindre troligt at Obama och Clinton skulle våga reta upp kongressen genom att pressa Israel.”

  Det är klart att Israel skulle ”tillåta” en palestinskt stat, never mind ”ens på vad som är kvar”. Det är krig och våld som lett till skiftningen av linjer. Och det är ett stopp av krig och våld som kan stoppa och vända processen. Hur ett Palestina gestaltas kommer att förhandlas fram när fientligheterna har stoppats. Någon måste våga stoppa våldet! Israel har pressats förut och kan pressas igen.

  Jag har inte din syn på Israels makt över den amerikanska kongressen. Ja, jag vet att den står bakom Israel, tack och lov, då andra vänt dem ryggen under decennier av krig och terrorkrig. Men jag tror inte den står villkorslöst bakom Israel. Jag vet också att kongressen är för en palestinsk stat och starkt emot terrorism. Du skrev, BTW, inte ett ord om palestinsk terror. En oversight?

  Comment by A-K Roth — 2008 12 05 2:56 #

 41. Till Arthur: Vi är helt enkelt inte ense i den grundläggande frågan: måste all samhällelig verksamhet organiseras med marknad och konkurrens som medel?

  Själv är jag övertygad om att man, om man först analyserar vad det är för mål man vill uppnå, mycket väl kan komma fram till att ett offentligt monopol är mycket bättre än marknad och konkurrens.

  Comment by Enn Kokk — 2008 12 05 9:15 #

 42. Anders, ett misstag! Jag har just läst om den progressiva USA-bloggaren och ser att det jag uppfattade som dina ord är denne bloggares. Jag såg nämligen inget citationstecken på slutet så trodde det var slutciterat. Blir hela mitt inlägg Godda’ Yxskaft nu? Se vad ett litet citationstecken kan betyda!

  Comment by A-K Roth — 2008 12 05 16:13 #

 43. Till Anders Thunberg: Detta ditt senaste inlägg ställt till mig var snurrigare än någonsin. Vad är det du vill säga? Försök igen, men lite mer koncist.
  Mvh
  Lars R

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 05 17:57 #

 44. Till Lars R: Om det inte gick fram, skall jag säga det på ett annat sätt. Det har blivit alltmer acceperat att bolagsstyrelser mår bra av att ha personer med erfarenheter från olika områden, inte minst ghäller det för bolag som arbetar inom den privata konsumentsektorn. Det är i det ljuset man ska se kravet på att t ex kvinnors erfarenheter (halva mänskligheten) är viktiga i bolagsstyrelser. Blickar du tillbaka i företagshistorien så kan du säkert finna många exempel på hur företag inte har förstått hur konsumentmönster, värderingar och samhällsklimat har förändrats och därför fattat strategiska felbeslut. Orsaken till det torde bland kunna sökas i allt för ensidiga och smala erfarenheter i ansvariga styrelser. Teknikerna i styrelsen på Tandberg trodde inte att konsumenterna skulle köpa/nöja sig med små behändiga ljudkasetter utan fortsatte att satsa på rullband..På Facit kunde man heller inte avläsa konsumentbeteenderna i tid och slogs därför brutalt ut av japanera.. Många bilföretag har inte tid förstått klimatproblematiken och ekologiska vågens konsekvenser etc och stirrat sig blinda när man att avläst storstadsjeeparnas goda resultat i kvartalsrapporterna och därför inte sett mera långsiktigt… Man kan konstatera att många privata företag har insett problemet med ensidigt sammansatta styrelser och precis som statliga bolag börjar man alltmer plocka in folk med anorlunda och samhällsförankrade erfarenheter i sina styrelser…Ett sundhetstecken, men om man får tro dig en seger för ”inkompetensen” och ”nomenklaturan”… Här skijer vi oss åt i våra synsätt.

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 05 23:56 #

 45. Till A-K Roth: never mind. Jag delar ”Det pro
  gressiva USA:s” värdering på den citerade punkten. Men det här med Sverige ”i otakt”, jag föreslår dig att ta del av attitydundersökningar om olika befolkningars syn på sekulariserade värderingar… de visar entydigt att Sverige ligger i framkant. I Europa ligger Sverige och Holland i topp. Jag föreslår dig också att studera de studier som t ex samtidsfilosofen Florida publicerat: också här framstår Sverige som mest framtidsinrikat vad gäller värderingar, kreativitet och yrkesinriktningar…Det finns
  delar av USA som ligger långt framme (även före Sverige), men enligt
  min uppfattning hämmas utvecklingen i USA av
  1) kristna fundamentalister (de som förde Bush till makten och som har en tendens att se saker i svart och vitt) 2) isolationistiska hållningar (avsaknaden av förmåga till utblickar) Båda de här tendenserna isolerar USA från tendenser i resten av världen, gör att landet kommer i otakt och riskerar att göra USA till framtidens förlorare…Flexibiliten saknas, det finns för mycket av blockeringar. Måhända finns det ett nytänkande hos de unga (många av dem stödde Obama) som kommer att leda till nationen finner en ny identitet? Vi får hoppas det.

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 06 1:45 #

 46. Anders, kort, det är nog ganska uppenbart att USA i många avseenden är stagnerat inom många områden. Samtidigt är det enastående framåtriktat inom annat, som du säger. Jag delar din syn på svensk ”innovation” och framåtanda inom många områden. Det är nånting att vara stolt över. Men man ska inte tro att det inte finns svart/vitt tänkande hos politiska fundamentalister även i Sverige. I det långa loppet kan det vara bra att ha bromsklotsar, att skynda lite saktare sas, eller?

  Nytänk kan vara bra. Och det kan vara dåligt.

  Isolationismen och utländsk intervention eller vad man ska kalla det verkar gå i vågor. USA, damn it they do and damn if they don’t.

  Måste nu åka med barnbarn på Home Depot som har snickarstunder en lördagmorgon varje månad! Suck.

  Comment by A-K Roth — 2008 12 06 14:07 #

 47. Till Anders T:
  Del 1: Det var klara besked. Tack för det!
  Vi ”skiljer oss” inte alls åt vad gäller det grundläggande kravet på styrelsernas kompetens. Varifrån har du fått det?
  Däremot skiljer vi oss åt vad gäller styrelsernas sammansättning. Ett statligt/kommunalt eller landstingsaktiebolag måste följa svenska aktiebolagslagen och därmed kan jag få utdrag ur företagens årsberättelser, men huvudmännen i dessa aktiebolag, dvs skattebetalarna har ingen som helst insyn i hur dessa bolag sköts mellan bolgagsstämmorna, ej heller är de inbjudna till dessa! Eller kan du ge mig ett enda exempel på hur jag som svensk skattebetalare får göra min stämma hörd (nota bene: min personliga stämma) vid en bolagsstämma i dessa aktiebolag? Det senare kan jag som aktieägare i ett börsnoterat bolag. Och dessutom vore det ju intressant att få din information hur ledamöterna i de offentliga aktiebolagen tillsätts. Väntar ivrigt på ditt svar!

  Del 2: Vad gäller den ”blandade” sammansättningen så slår du in öppna dörrar framför mig, även bakom. När jag var yrkesaktiv satt jag under de sista 20 år i drygt 20 olika styrelser (inhemska såväl utländska), varav 12 som ordförande. Vi hade de mest varierande sammansättningar (kvinnor, män, olika yrkesgrupper etc, etc) och alla bidrog till företagens bästa genom sina olika professioner. Men varför är det legio bland de svenska offentliga aktiebolagens ankdamm att styrelserna domineras av politiker, offentligt anställda (fd eller yrkesaktiva), fackliga ”förtroendemän” och liknande personer? Ber om ett svar även på denna blygsamma fråga!
  Mvh
  Lars R

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 07 0:19 #

 48. Jag tror faktiskt att vi inte har olika åsikter i det avseende Du menar. Däremot delar jag inte Din uppfattning att detaljhandelsmonopolet på läkemedel på ett dugligt sätt tjänar något rimligt syfte. Jag har också lite svårt att relatera till ”marknad” som ett skapat medel man kan välja för att uppnå ett mål. Jag ser det mer som ett fenomen.

  Comment by arthur — 2008 12 07 1:04 #

 49. Till Anders T: Din diskussion med Roth skall jag inte lägga mig i, men det du skriver ovan om kristna fundamentalister i USA är helt korrekt. Till det kan läggas att även andra monoteistiska fundamentalister (österut baserade) har sin lobbying bland de amerikanska politikerna och tyvärr lyckats väl i sina uppsåt.
  Mvh från en sekulär humanist, svensk republikan och icke-socialist.

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 07 1:44 #

 50. Till Lars R: på punkt 1) håller jag med om att mycket kunde göras för att tillförsäkra oss ett medborgarinflytande över statliga och kommunala bolag. Det finns ett starkt korporativt drag på det här området som både förhindrar insyn och möjligheter för opinioner att verka. Föreslå gärna vägar till reformer, så ska jag se om jag är villig att hänga med. Ty
  även med ”politisk representation” kan det vara svårt att få en ändring om det är två jämstora block och representationen är 2- 2 eller 3-3, 4- 4 vilket brukar vara en vanlig ordning i kommunala och landstingskommunala sammanhang. Det krävs ju enorma förskjutningar för att ändra på relationerna. Sen tycker jag det är en allmän styggelse att kommunal verksamhet läggs på bolag, eftersom det minskar både insyn och inflytande. Vad gäller statliga bolag, så är dessa att jämföra med med vilka börsbolag som helst, där ägarna bestämmer allt genom aktiestämman. Aktiestämman bestäms av den regerande majoriteten, dvs ytterst av väljarna. Så här kan ett utslag i ett allmänt val leda till att en ny majoritet omgående kan avsätta styelseledamöter och VD:ar, om man tycker att de ”sviker”.
  På de privata bolags aktiestämmor som jag som journalist har deltagit i har visserligen enstaka aktieägare ( t o m Gudrun Schyman) kunnat ställa frågor, men när det kommit till beslut har majoritetsaktieägarna vanligtvis
  bestämt allt i förväg, så diskussionen på stämman blir ett spel för galleriet. Ibland har majoritetsaktieägarna i realiteten varit en minoritet genom bruket av s k A och B-aktier, och alltså suttit med hela kontrollen även om 50-80 aktieägarna skulla en avvikande mening.

  Beträffande om vilka som sitter i statliga bolags styrelser har jag ingen aktuell överblick, men har allmänt intrycket att det här finns en bred spridning av erfanheter. Och jag delar inte din bedömning att politiska och fackliga meriter skulle vara någon någon större belastning än vad korrelationen studentnationer, kön, utbildningsanstalter,ensartade familje- och uppväxtsmiljöer är det på den privata sidan…Annars verkar vi ju vara ganska överens? Eller hur?

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 07 1:46 #

 51. Anders och Lars: Om Lars Rudström menar att de tre s.k. abrahamiska religionernas förespråkare (ursprung österifrån och monoteistiska) – judism, kristendom, islam – har sina lobbygrupper så visst är det nog så, somliga mer fundamentalistiska och dogmatiska än andra.

  Comment by A-K Roth — 2008 12 07 11:53 #

 52. Till A-K Roth: Du (anklagade?) mig för att jag i mitt sista inlägg om USA och Israel inte nämt något om terrorism (det handlade om tänkbara möjligheter för Hillary Clinton / Obama skulle finna en formel för en lösning av konflikten) Jag är lite osäker på vad du menade att jag borde ha påpekat.

  I torsdags vräkte israeliska kravallpoliser ett par hundra extremister från ett hus i staden Hebrons palestinska del. I vanlig ordning lät bosättare frustrationen gå ut över palestinska grannar. I dalen Ju’ar strax öster om staden omringade de ett palestinskt hus där ett tjugotal civila befann sig. Angriparna kastade sten, sköt skarpt och lyckades sätta huset i brand.

  – Beväpnade judar som skjuter mot oskyldiga palestinska civila… det finns bara ett sätt att beskriva det. Det var en pogrom… terrorism, sade Olmert.

  Här har vi alltså ett aktuellt fall, som Olmert betecknar som ”terrorsim” och ”pogrom” och där de israeliska soldaterna som var närvarande passiva bevittnade vad som skedde , enligt DN:s Sachnar. Hur har den här händelsen beskrivits i media hos dig?

  Är det möjligen så att Israel-rapporteringen – som du antyder – i Sverige har en ”vänsterextremistisk” , ”anti-israelisk” bias och
  att rapporteringen här i Sverige om torsdagens händelse är ett exempel på det? Eller har amerikanska medier på samma sätt tagit upp
  och rapporterat om ”pogromen”. Jag har gjort sökningar på webben, men har inte kommit långt i mina efterforskningar.

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 07 21:23 #

 53. Till Anders T: Jovisst verkar vi vara överens om det mesta i detta ämne, förutom frågan om tillsättning av styrelseledamöter i de offentliga aktiebolagen. Jag betvivlar inte att det finns många kunniga och kompetenta ledamöter i de offentliga aktiebolagens styrelser, men jag avskyr den politiska ”korruptionen” vid tillsättandet! Oavsett vilka snurriga politiker som sitter vid makten! I de börsnoterade aktiebolagen finns givetvis också ”svågerpolitik”, men där jag kan dock göra min röst hörd som privatperson, men också genom Aktiespararna! På vilket sätt kan jag göra det i de AB som tillhör de statliga/kommunala aktiebolagen? Dessa bolag har ställt sig över demokratin genom dagens parlamentarisms enkla majoritetsprincip.

  I början av ditt inlägg ovan ber du mig ge ett förslag till reformer för att låta demokratin verka i de offentliga aktiebolagen. OK, här är några:
  1: Stifta ett tillägg i Gundlagen, som FÖRBJUDER bildande av statliga/kommunala AKTIEBOLAG! Jag har nämligen aldrig som svensk skattebetalare (och därmed indirekt aktieägare) någonsin fått en inbjudan till något av dessa bolags ÅRSSTÄMMOR!

  2: Om socialisterna, vilka är de som historiskt bildat de flesta nu befintliga kommunala aktiebolagen (se utvecklingen i Göteborg med Göran J i spetsen), envisas med att fortsätta i denna riktning bör dessa kommunal-/regionalpolitiker anmälas till EU för ”maktmissbruk mot de grundläggande demokratiska principerna”. Detta vore helt möjligt.

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 08 0:17 #

 54. Till A-K Roth: Varför tror du att jag är sekular humanist? Detta är ju givetvis en retorisk fråga, men du förstår säkerligen innebörden i den. Polyteismen, tex i Indien, bedriver också sina hatprojekt mot oliksinnade, precis som de monoteistiska företrädarna.
  Nej, jag säger som Georg Klein: ”Gud är så elak att hans enda ursäkt är att han inte existerar”.

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 08 0:24 #

 55. Nja, Lars, blir man fanatisk i någon inriktning, även sekulär humanism, kan man nog bli ganska så hatande och elak. Men George Kleins citat var ju bra. Själv är jag mer av traditionalist, gillar traditioner och gamla skrifter och visdomar som hjälper människan på vägen. Vill dock välja, vraka och förkasta människofientliga dogmer, så är kanske reformert sekulo-quasi-religionsaccepterande, alltså respekterar och tom uppskattar andras religion såtillvida att den inte skadar.

  Firar sekulära humanister några helgdagar eller tar de avsked av alla yttre manifestationer av religion? Har de egna efter årstiderna, vintersolståndet etc? Vore ju bra om ni kunde avlasta sjukhuspersonal på jul och påsk, Ramadan och Jom Kippur. :)

  Comment by A-K Roth — 2008 12 08 13:07 #

 56. Till Lars R: Jag vill bara göra en liten reflexion. Jag läser med stort intresse dina inlägg, men jag kan inte låta bli att tycka att det finns en röd tråd som är genomgående i dem, nämligen ett viss förakt för politiska och fackliga företrädare. Du talar om ”snurriga” politiker, och det verkar som om du inte tycker det spelar någon roll vilka partier som de företräder eller vilka grunduppfattningar de har. Politiker, de som företräder offentliga intressen, verkar ofta enligt dig vara ”korrumperade” och drabbade av ”svågerpolitik”. Jag må ha fel i min bedömning av din hållning, men jag är rädd för att du med din svepande kritik bidrar till att skapa en grogrund för politiska, ideologiska rörelser, vars uppslutning bakom demokratin inte är en självklarhet. Ja kanske är demokratins dödgrävare. Djupdyker man i mellankrigsdebatten finner man många exempel på en sån kritik av dem som då företrädde det offentliga livet. Enstaka politikers personliga tillkortakommande drogs fram i debatten och sades vara exempel på det parlamentariska, demokratiska systemets allmänna uselhet. Du talar visserligen i ditt senaste inlägg om ”maktmissbruk mot de grundläggande demokratiska principerna” och som du menar EU borde slå ner på. Det kan man tycka det är hoppfullt, men frågan är inte oproblematisk. Här vill du ge
  ett överstatligt organ – EU (vars demokratiska underskott är ett problem som bekymrar många) nån slags polisroll och rätt att sätta politiker på kommunal nivå på plats. Göran J m fl pampar ska sättas på plats. Annars brukar de som vill stärka det lokala självstyret varna för att EU-nivån bestämmer alltför mycket av det som sker på lokalplanet och mena att de som står närmast de lokala problemen och frågorna har mest rätt att forma utvecklingen. Men, Lars Rudström, kanske är vi också eniga om betydelsen att stärka den lokala demokratin och ge medborgarna möjlighet till insyn och inflytande över allt större delar sektorer av det politiska, ekonomiska livet? Socialister och liberaler borde väl kunna eniga sig om värdet av att slå vakt om demokratiska hållningar?

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 08 13:26 #

 57. Till Anders: Jag trodde jag höll med om att tanken om NATO-trupp var en ny vinkel som kanske kunde leda till nånting. Den progressiva bloggaren har en del fina idéer och tankar och rapporteringar som förstörs då och då av förlegad och hatfull retorik, förmodligen skrivet i affekt. Jag läste som jag brukar på en ny blogg flera sidor och såg ett mönster som nu upprepades även om mildare i den länk du gav. Men det är hans blogg och han har rätt att spy ut sitt förakt och sin syn på saker och ting. Och jag har rätt att förkasta vad jag inte gillar. Ett inlägg om MÖ var riktigt bra, när han skrev om IT på Västbanken som om samarbetet kunde leda till fredligare tider. Då var det helt plösligt inte förintelse på gång; han hade sansat sig. Mer sånt.

  Jag ska svara på din fråga om nyheterna i Hebron men först ge ett exempel från bloggen i fråga så du förstår den typ av skriveri jag opponerar mig emot.
  Från 16 april, innan den s.k. vapenvilan, den som inte var:

  Bakgrund bloggaren inte ser som relevant (förstås, det är en del av mönstret): Hamas skickar raketer mot civil bebyggelse från Gaza. Israel siktar på att slå ut raketbaser. Det har skjutits från moskén och man förvarar ”explosives” i moskén enligt nyhetsrutan. Och Lennart mjölkar händelsen för vad det är värt.

  Den progressiva bloggen:

  1)kallar Israels attacker ”Föreintelsekrig”

  2)kallar attacken mot raketbas ”massaker” i rubriken

  3)kallar Israels slag mot terrorister ”kriget mot civilbefolkningen”

  4)spekulerar vilt om utplåning ”…Man har stängt av oljetillförseln till Ghettot i Gaza i ett försök att mitt framför ögonen på våra ögon förinta 700 000 människor, däribland hundratusentals barn, kvinnor och gamla…” [det blev lite mycket ögon för honom där]

  Tror du verkligen också att det är syftet, Anders?
  5)vidare,”…Det enda som alla håller med om är att vi alla måste bara[sic] med och utplåna Palestinierna. Det är vad vi har lärt oss av Hitler och Andra Världskriget…”

  Här kom den, jämförelsen med Nazityskland, som även en f.d. utrikesminister stundom sänkte sig till, plus antydan om folkmord. Då får man påminna sig att händelsen gällde att IDF slog mot terrorister som siktade mot civila i en stad, slog mot dem som har Israels utplåning på sitt agenda. Detta var inte kritik även om en sådan vore berättigad; det är mer som uppvigling.

  Anders, om Hebron: Jag har inte menat att på något sätt försvara vidrigt beteende av bosättare i Hebron och tror inte jag har gjort det? Jag vet från många olika sajter och nyheterna vad som pågått. Det finns på google news, yahoo news, och comcast.com news etc. hur Olmert beskrev dem som attackerade civila palestinier. Det finns ingen ursäkt.

  Rapporteringen av detta ser juste (schysst?) ut. IDF har varit alldeles för släpphänta med våldsamma bosättare.

  Nu blir detta pinsamt långt men det finns sannerligen otaliga exempel på ensidig rapportering inom svenska och andra media om Mellanöstern, bl.a. slaget i Jennin när man frossade i spekulationer om massakrar och hundratals i massgravar, händelser som utnyttjats i propagandasyften (Muhammed al-Dura), fabricerade händelser… När man sakta blir varse att man måste läsa många källor innan man bildar en uppfattning, har man lärt sig något viktigt.

  Comment by A-K Roth — 2008 12 08 15:25 #

 58. Till A-K: Vad gäller svensk ”vänsterextremism” i MÖ-frågan kan det kanske vara av intresse ta del av hur Bildt har kommenterat händelserna i Hebron…

  http://carlbildt.wordpress.com/2008/12/07/konfrontationerna-i-hebron/

  Och behövdes det ett uttalande av Olmert för
  att ”lyfta storyn”?

  hur har tongivande amerikanska politiker kommenterat saken? Rice t e x? Hur stor är benägenhetern i USA att fördöma båda sidors gräsligheter?

  För vi skall ta avstånd från ensidigheter i synen på konflikten?

  Comment by Anders Thunberg — 2008 12 08 15:37 #

 59. Till Anders: Tack, men jag tror jag vet vad som har hänt i Hebron utan Bildts input. Ser du honom som vänsterextremist eller vill du vara rolig? Brukar han citera Chomsky, Galloway eller Finkelstein eller likt Gahrton beskriva Hezbollah som motståndsgrupp?

  Behövs ett uttalande av Ohlmert? Ja, kanske, och mest för den egna befolkningen och för de palestinier som utsatts för vidrigheter, för trovärdigheten eftersom dessa ”thugs” tydligen har fått hållas för länge. En nyhetsbulletin kallade f.ö. händelsen ”riots” eller kravaller.

  Jag tror det har varit, som Rice brukar säga, ”helpful” att han skarpt fördömer detta agerande och att de ingriper för att stoppa det.

  Och likaså behövs varje gång man skjuter raketer direkt och helt öppet mot befolkning ett skarpt fördömande åtföljt av ett uppriktigt försök att stoppa attackerna. Låt svenska fredsaktivister ta den uppgiften för en gångs skull.

  Måste rusa.

  Comment by A-K Roth — 2008 12 08 22:19 #

 60. Till A-K Roth: Ditt sista stycke här ovan visar nog tyvärr att du borde följa upp de amerikanska sekula humanisternas grundideer. De, liksom de europeiska, är varken ”hatande” eller ”elaka”, och framför allt inte ”fundamentalistiska”. Dessa tre epitet får nog stå för religionernas tusenåriga förföljelser av oliktänkande (även sig emellan historiskt och fortfarande).
  Denna diskussion kan vi ta en annan gång. Men tack för att du blottade din fåvitskhet om ”sekulär humanism”.

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 09 20:52 #

 61. Till Anders T: Tack för din ”reflexion”. Ja. du har rätt i att det finns en ”röd tråd” i mina debattinlägg. Men dess kärna är absolut inte ”ett visst förakt för politiker och fackliga företrädare”. Detta är en misstolkning, precis som Enn Kokk ibland brukar beskylla (i hans fall gällande politiker) mig för så fort jag kritiserar politiker.
  1: Jag föraktar INTE politiker, men jag anser att den svenska politiska nomenklaturan de senaste 40 åren har bevisat att medborgarna måste upphöja sina röster mot flerfaldiga missbruk av skattebetalarnas pengar. Alltså! Jag litar inte helt på dem, och anser att den lokala demokratin inte fungerar!
  2: Jag har den största respekt för de fackliga företrädarna (har själv lång erfarenhet både inom/och av såväl arbetarfacket som tjänstemannafacket. Men flera fackliga huvudorganisationar (inga namn, inga namn) har de senaste 40 åren blivit alltför politiserade och därmed i flera fall lämnat sin ursprungliga roll. Nämligen att värna om sina medelemmar.

  Men som sagt. Det kan man ju enkelt se även i styrelsesammansättningarna hos de offentliga aktiebolagen.

  Comment by Lars Rudström — 2008 12 09 21:12 #

 62. Med endast vinstintresse i verksamheten är det ytterst tveksamt om privata apotek kommer att leverera varor som ligger i utkanten av ett ordinärt sortiment. Jag tänker främst på alla de hjälpmedel som skrivs ut av ansvariga inom vården, t ex katetrar, som redan i dagens läge är svåra att rekvirera. Med ett statligt apoteksväsen finns många garantier som vi går miste om när apoteken avregleras. Låt detta ej ske! Vi har redan sålt ut alltför mycket av Sveriges tillgångar till ”vem som helst”!

  Comment by Christina Tenselius — 2009 05 09 11:07 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^