Danmark: Tanken att ge EU mer makt möts av folkligt motstånd

4 december 2015 16:49 | Politik | Kommentering avstängd

Som flera opinionsmätningar indikerade – jag skrev om det här om dan – vann nej-sidan i den danska folkomröstningen om de rättsundantag landet har haft allt sedan landets inträde i EU. Nej-sidan segrade mycket övertygande med 53,1 procent av de avgivna rösterna mot 46,9 procent för ja.

Det intressanta är att bara 21 procent av nej-röstarna som skäl anger konkreta saker i det avtal de danska politikerna nu vill omförhandla. 79 procent av nej-röstarna hyser en mer generell motvilja mot att ge EU mer makt. 45 procent säger också att de inte litar på folketingspolitikerna.

Ett parti, som i mycket stor utsträckning har fått sina väljare med på partiets linje är högerpopulistiska Dansk Folkeparti. DF förordade nej, och 88 procent av partiets väljare har röstat så.

Men nästan lika nej-trogna har vänsterpartiet Enhedslistens väljare varit: 85 procent av deras väljare har gjort precis som partiledningen ville, röstat nej.

På ja-sidan har det borgerliga regeringspartiet Venstres väljare till 71 procent röstat ja. Men 29 procent av dem röstade nej, och därmed är vi inne på det riktigt intressanta i de danska väljarnas agerande i den här folkomröstningen, att partiernas normala väljare i så stor utsträckning inte har följt sitt partis deklarerade linje.

Också Konservative Folkepartis väljare röstade till 78 procent ja, men 22 procent av dem rösade nej.

Likaledes borgerliga Liberal Alliance, som hade tagit ställning för nej, fick 57 procent av sina väljare med sig, medan 43 procent röstade ja.

Partierna på vänstersidan, utom alltså Enhedslisten, pläderade för ja.

78 procent av socialliberala Radikale Venstres väljare röstade också ja, men 22 procent röstade nej.

Det ledande partiet på vänstersidan, Socialdemokratiet, fick 61 procent av sina väljare med sig. Men 39 procent av dem röstade nej.

Det gamla vänstersocialistiska partiet Socialistisk Folkeparti har svängt till en EU-positiv linje och förordade i den här omröstningen ja. Men 57 procent av SFs väljare röstade nej, 43 procent ja.

Det nya, grönfärgade partiet på vänstersidan, Alternativet, hade också fastnat för ja. Men 58 procent av deras väljare röstade nej, 42 procent ja.

Valdeltagandet blev 72 procent. Det är hyggligt högt mot bakgrund av att folkomröstningen gällde inte helt enkla frågor. Generellt tycks valdeltagandet ha varit högre på landsbygden än i de tättbefolkade storstadsområdena. En förklaring till det senare kan vara att det finns en markant större andel ungdomar och invandrare i storstadsområdena.

Danmark: Förvånansvärt stabilt partiläge mot bakgrund av resultatet i EU-omröstningen

4 december 2015 15:40 | Politik | Kommentering avstängd

Folketingsvalet i Danmark den 18 juni 2015 gav följande resultat:

Socialdemokratiet 26,3 procent
Radikale Venstre 4,6 procent
Socialistisk Folkeparti 4,2 procent
Enhedslisten 7,8 procent
Alternativet 4,8 procent
Venstre 19,5 procent
Dansk Folkeparti 21,1 procent
Konservative Folkeparti 3,4 procent
Liberal Alliance 5,5 procent

Wilkes senaste mätning, från den 1 december, för Jyllands-Posten ger följande resultat:

Socialdemokratiet 25,4 procent
Radikale Venstre 4,7 procent
Socialistisk Folkeparti 4,8 procent
Enhedslisten 9,1 procent
Alternativet 5,4 procent
Venstre 19,2 procent
Dansk Folkeparti 19,7 procent
Konservative Folkeparti 3,0 procent
Liberal Alliance 7,8 procent

Ritzau Index, en sammanvägning av resultaten i de senaste opinionsmätningarna, ger den 4 december följande resultat:

Socialdemokratiet 26,0 procent
Radikale Venstre 4,5 procent
Socialistisk Folkeparti 4,4 procent
Enhedslisten 8,9 procent
Alternativet 4,9 procent
Venstre 19,3 procent
Dansk Folkeparti 20,8 procent
Konservative Folkeparti 3,2 procent
Liberal Alliance 7,2 procent

Debatten i Danmark har under mätperioden till stor del handlat om folkomröstningen om de danska EU-undantagen. Som vi ska visa, har de danska väljarna i den här omröstningen till mycket stor del trotsat de rekommendationer deras normala partier har gett. Mot den bakgrunden är fördelningen av partisympatierna i den aktuella undersökningen ändå anmärkningsvärt normal.

Bob Dylan kring 1970

4 december 2015 13:40 | Musik | 2 kommentarer

1970 gav Bob Dylan ut två skivor, först dubbel-LPn ”Self Portrait”, fyra månader därefter LPn ”New Morning”. Hans kreativitet var under den här perioden enorm, och det finns från studioarbetet med de här plattorna mycket, som också hade varit väl värt att tas med på de här utgåvorna, både alternativtagningar och låtar som av någon anledning valdes bort.

Det här ratade – en del gjort på prov – men i de flesta fall mycket hörvärda materialet finns, tillsammans med ett par inspelningar gjorda inför LPn ”The Nashville Skyline” (1969) och ett par liveinspelningar från den livespelning Dylan och The Band gjorde på Isle of Wight 1969, utgivna på Bob Dylans dubbel-CD ”Another Self Portrait (1969-1971)” (CBS 4888 73487 , Columbia Legacy, 2013, distribution Sony), The Bootleg Series Vol 10.

Bland det aldrig tidigare utgivna kan man hitta mycket intressant, somligt faktiskt pärlor. Här finns traditionellt material som ”Railroad Bill”, ”Bring Me a Little Water”, ”House Carpenter” och ”Alberta”. Här finns material skrivet av andra artister som Tom Paxton (”Annie’s going to Sing Her song”) och Eric Anderson (”Thirsty Boots”).

Här finns också inspelningar tillsammans med andra artister som George Harrison (”Time Passes Slowly” och den härliga, tidigare outgivna ”Working On a Guru”) och den i Sverige sorgligt okände Happy Traum (”Only a Hobo”).

Bland hörvärda inspelningar av låtar skrivna av Dylan själv kan nämnas ”All the Tired Horses”, ”If Not for You”, ”I’ll Be Your Baby Tonight” och ”New Morning” och så ”Minstrel Boy” med The Band. Ytterligare två låtar är alltså inspelade med The Band, under ett turnéframträdande på Isle of Wight: ”Highway 61 Revisited” blev utmärkt också där, ”I’ll Be Your Baby Tonight” enastående.

Sammanlagt får man 35 låtar i den här utgåvan.

Mer om låturvalet och inspelningarna finns att läsa i det tjocka häfte som medföljer det det här dubbelalbumet.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^