Svenska kandidater fortsätter att väljas in i Finlands riksdag, Eduskunta, även om Svenska Folkpartiets ställning har försvagats

23 september 2014 14:03 | Politik | 1 kommentar

Svenska Folkpartiet skiljer sig från övriga politiska partier i Finland genom att som främsta mål ha att värna svenskarnas intressen i landet.

Det här har lett till att den politiska spännvidden inom partiet är ganska stor, dock med en bredd som i huvudsak omfattar bara de finskspråkiga borgerliga partiernas. Men det finns undantag även från detta: Röstmagneten Jörn Donner har kandiderat både för SFP och för Socialdemokraterna, Sosialidemokraattinen Puolue.

Den svenskspråkiga vänstern är annars mer kallsinnig till Svenska Folkpartiet och dess kandidater återfinns därför på vänsterpartiernas listor.

Socialdemokraterna rymmer en särskild svensk organisation, Finlands svenska socialdemokrater. I områden med många finlandssvenskar, till exempel Nyland, är det vanligt med svenskspråkiga kandidater på Socialdemokraternas listor. Där kommer den populära Maarit Feldt-Ranta att ställa upp på nytt, och listan där kommer också att rymma ordföranden samt vice ordföranden för Socialdemokratiska studerande, Anette Karlsson respektive Mikael Moberg. Också i Åboland finns en finlandssvensk kandidat. Listorna i Helsingfors är inte klara än.

Inte heller De gröna är klara med sina listor.

Däremot har Vänsterförbundet en rad svenskspråkiga kandidater på olika håll i de delar av Finland som har många svenskar.

På den borgerliga sidan är Bjarne Kallis ett intressant specialfall, som illustrerar en delvis ny situation. Kallis startade med att representera Svenska Folkpartiet i riksdagen men gick sedan över till Kristdemokraterna, Suomen Kristillisdemokraattit, och har i dagarna meddelat, att han i höstens val avser att kandidera för det högerbetonade Kansallinen Kokoomus, Samlingspartiet.

Och här finns det nya och stora hotet mot Svenska Folkpartiet.

Samlingspartiet har nämligen i somras till ny ordförande valt den genuint svenskspråkige Alexander Stubb, som också är ny statsminister.

Enligt en gallup, gjord i somras, överväger nämligen hela nio procent av Svenska Folkpartiets väljare nu att i stället rösta på Samlingspartiet.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^