Den socialdemokratiska eftervalsdebatten har redan inslag av politisk positionering

23 september 2010 16:15 | Politik | 13 kommentarer

Jag, som hörde till dem som inte ville ha Mona Sahlin som partiledare, hör inte till dem som nu kräver hennes avgång. För det första har hon i den nyss avslutade valrörelsen ansträngt sig för att, mer än tidigare, företräda en klassisk socialdemokratisk linje, där jämlikhetskraven spelar en viktig roll. För det andra – och det är verkligen sorgligt – vimlar det inte av ämnen till en ny socialdemokratisk partiledare av klassiskt snitt. Kanske bör vi också byta partiledare, men det bör i så fall ske först när en realistisk valanalys och en för framtiden hållbar politisk linje finns på plats.

Alltså är det klokt att först låta den så kallade kriskommissionen göra sitt jobb.

Dock är det naturligtvis så att inte heller medlemmarna i den kommer att kunna frigöra sig, kanske inte ens vilja frigöra sig, från sina egna förutfattade meningar och käpphästar. När det gäller den politiska delen av analysen visar redan de ansatser jag har sett i TV, att några av dem som har yttrat sig klär egna meningar om färdriktningen i termer av valanalys.

Säkert är det så att delar av den socialdemokratiska väljarkåren har röstat med fötterna vid anblicken av Lars Ohly (V) vid sidan om Mona Sahlin – om det behöver vi inte tvista. Men glöm då inte bort att det bland traditionella socialdemokratiska väljare, särskilt i de röda norrlandslänen, finns en minst lika stark motvilja mot samarbetet med Miljöpartiet – jag tror inte att jag behöver bli övertydlig på den punkten.

Och förträng nu inte minnet av varför Mona Sahlin av partiopinionen (S) tvingades ta med även V och Ohly i samarbetet: ett ensidigt samarbete med Miljöpartiet skulle ända i kompromisser som förde socialdemokratin ännu längre högerut. Hade inte också V kommit med i det röd-gröna samarbetet, hade vi säkert tappat många röster (till V eller soffan) i de röda länen.

Så gör det inte alltför enkelt för er. Försök se hela det politiska spektrat som konstituerar den traditionella (och traditionellt starka) socialdemokratin.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^