Kryptiskt krypto

3 september 2010 16:12 | Media | 5 kommentarer

Kryptot i Aftonbladet Kryss & Quiz innehåller märkligheter vecka efter vecka. I grunden är det enkelt, för enkelt, men för att få till helheten tvingas konstruktören, Gudrun Pettersson, också att använda sig av förkortningar, som nu senast IG. Jag kan inte heller tänka mig att det finns några andra anledningar än konstruktörens svårigheter att få till det på slutet, att veckans krypto i nedre högra hörnet använder ett så ovanligt ord som MACH. Jag är, tror jag, en hyggligt allmänbildad person, men jag fick slå upp det här ordet: Mach, även Machs tal eller machtal, förkortas M eller Ma. Machtalet är kvoten mellan hastigheten hos ett föremål och ljudhastigheten i dess omgivande medium, för att citera vad jag hittade på Google.

Men vad som är värre är att kryptot, som så många gånger förr, innehåller ett fel. 12 i kryptot är den här gången i andra fall lika med X, vilket leder till att det andra översta lodräta ordet kommer att bli ASSOCIATIOX och det vågräta ord som korsar detta längst ner kommer att bli BAXALT.

Naturligtvis förstår jag, att svaren egentligen ska bli ASSOCIATION respektive BANALT. Men i så fall borde det ha stått 2 i stället för 12 i den ruta som förorsakar felet.

Och fortfarande undrar jag, varför Gudrun Petterssons krypton är så felbemängda.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^