Räknenissarna kvaddar det som är DNs konkurrensfördel

23 mars 2010 11:57 | Media | 9 kommentarer

Dagens Nyheters ledarsida hör inte till det jag älskar mest i världen. Sedan dess sista någorlunda balanserade röst, Barbro Hedvall, slutade, ägnar jag den här borgerliga åsiktsmaskinen allt mindre intresse.

Men fortfarande har DN en stark konkurrensfördel framför de övriga morgontidningar jag läser, Svenska Dagbladet och Upsala Nya Tidning: kulturdelen med dess vida utbud av meningar och infallvinklar.

Svenskan kämpade, trots sitt upplagemässiga och ekonomiska underläge, länge tappert med att bjuda läsarna intressant läsning om kultur. Så gjorde också UNT när Bo Ingvar Kollberg var kulturredaktör. Jag tror i och för sig inte att de nuvarande kulturredaktörerna på respektive tidning har lägre ambitioner, men resurserna och utrymmet för kulturbevakningen har helt uppenbart krympts i båda fallen.

Hur som helst har det här förstärkt det faktum att DNs kulturdel har känts som höjdpunkten i den dagliga morgontidningsläsningen.

Den som med stor framgång har lett DNs kulturredaktion är Maria Schottenius, och jag har därför full förståelse för att hon nu väljer att kliva åt sidan. Kostnaderna för kulturdelen ska bantas med mycket stora belopp, och då får någon annan ta ansvaret för den krympta kulturdel som blir kvar.

När nu DN är i ekonomiskt trångmål, måste naturligtvis alla delar av redaktionen bidra till besparingar, så långt är det korrekt resonerat. Men kulturavdelningen är DNs överlägset bästa del och därmed försäljningsargument, så när räknenissarna ställer så stora besparingskrav på just den, tror jag att de i stjälva verket förstärker tidningens problem.

Så vitt jag har förstått utgår man i det här fallet också från principer, som inte riktigt passar just en kulturredaktion. Det låter ju förnuftigt, att man vill reducera redaktionen till mer av heltidstjänster, men då missar man att att det bland tidningens bästa kulturskribenter finns de som medvetet – och fullt legitimt – har valt att kombinera sitt skrivande för DN med eget skrivande. Ett exempel: Jag hörde här om dan ryktas om att Nina Björk, en av DN Kulturs verkligt intressanta och läsvärda skribenter, på det här sättet skulle vara på väg att trängas bort från tidningen. Sker det, blir tidningen fattigare, i längden också på ett sätt som till och med räknenissarna förstår.

Det här som nu sker med kultursidorna, senast DNs, gynnar rimligen de tidningar som framhärdar i att fortsätta satsa på kultur. Aftonbladets kulturredaktion har faktiskt till och med fått ökade resurser, vilket märks – men Åsa Linderborg lär ju ändå inte ha pengar och utrymme nog för att härbärgera ens de allra bästa bland dem som blir över, när DN har bantat färdigt sin kulturavdelning.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^