Till en ny tid som aldrig riktigt blev verklighet

20 oktober 2009 20:34 | Musik, Politik | 5 kommentarer

Jag läser just nu Anders Thunbergs intressanta bok ”Karin Lannby – Ingmar Bergmans Mata Hari” (Natur & Kultur, 2009). I den finns bland annat det ménage à trois den då fortfarande mycket unga Karin Lannby hade med Elisabet Sjövall (senare under många år socialdemokratisk riksdagsledamot) och Arnold Ljungdal; de var alla under det tidiga 1930-talet aktiva i Clarté i Stockholm.

Arnold Ljungdal (1901-1969) var då bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek men också poet och, framför allt, en mycket beläst marxistisk intellektuell. Den som, i vår tid av kvalm och nöd, söker vägledning rekommenderar jag att läsa Ljungdals ”Marxismens världsbild” (1947), något av det allra bästa som på svenska har skrivits om marxismen. Senaste bokhandelsupplagan är, tror jag, pocketutgåvan från Pan/Norstedts 1967. Jag har själv – ett samarbete mellan Socialdemokraternas programkommission och Norstedts förlag, gett ut en print on demand-upplaga av den 1998, men jag vet inte, om den fortfarande går att få tag på – print on demand-tekniken möjliggör ju i princip evig återutgivning. Annars finns den väl hur som helst på bibliotek.

Jag nämnde att Arnold Ljungdal också var poet. En av hans dikter, ”Till den nya tiden”, publicerad 1926 i en diktsamling med samma namn, tonsattes i mitten av 1930-talet – jag saknar exakt årtal, men den gavs ut på stenkaka med sång av Gösta Kjellertz, och eftersom den här skivan också innehåller ”Sverige för folket”, vars original skrevs i Danmark 1934 (”Danmark för folket”) och som i Sverige var något av kampanjsång för Per-Albin och socialdemokratin i 1936 års val, förefaller det troligt att den tonsattes 1934 med sikte på publicering i ”Tidens sångbok”.

Den tonsattes av den bland annat genom radio mycket kände kapellmästaren (för radions populärorkester) Sune Waldimir (1907-1967); Waldimir var också kompositör, repetitör på Operan med mera. ”Till den nya tiden” sjöngs ofta under senare delen av 1930-talet samt under 1940-talet och då särskilt inom SSU och på Brunnsviks folkhögskola. Den förekom i ”Tidens sångbok” från och med 1934 års upplaga, och där har första raden i andra strofen av sångbarhetsskäl ändrats till ”Sänd högt, ja sänd högt över torn och tak”.

Så här lyder den i Arnold Ljunddals ursprungliga version:

Till den nya tiden

Text: Arnold Ljungdal (i diktsamlingen ”Till den nya tiden”, 1926)
Musik: Sune Waldimir (troligen för ”Tidens sångbok”, 1934 års upplaga)

Jag hälsar dig, gryende, stolta tid,
som stiger ur kvalm och nöd
och lyfter för folken i dådlös frid
din fackla flammande röd!
I år av förnedring och fasa
vi bidar ditt heliga sken.
Låt det bli till en dånande brasa,
som bränner all världen ren!

Sänd högt, sänd högt över tinnar och tak
dina eldslågors tungor mot skyn!
Låt de vacklande murarna störta med brak
och allt murket begravas i dyn!
Ur en kullstörtad världs ruiner
vi resa, skimrande ny,
den stad, där rättfärdighet skiner
i glans av dagar som gry.

Den här sången finns insjungen med kör och orkester under ledning av Sigurd Ågren på den av Hans Hastes Pogo och Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening, KSF 1976 utgivna dubbel-LPn ”Arbetarrörelsens sånger” (PogoPlattan 102-103). Den här dubbel-LPn, där Per Myrberg och Ulla Sjöblom medverkar som solister, borde återutges på CD av den arbetarrörelse som numera alltför sällan vårdar sig om sitt kulturarv och sin historia.

Året därpå, 1977, förekom den i ett öppningsspel med musik och dikt vid öppningen av Metalls kongress. Där sjöngs den av Musikhögskolans kammarkör till en ensemble ur Stockholms filharmoniker under ledning av Gunnar Hahn. Hela programmet, i vilket medverkar också bland andra Jan Malmsjö, Arja Saijonmaa och Håkan Serner, finns på LPn ”Om frihet, om kamp” (a disc BS 770911, 1977).

En sångversion finns med umeågruppen Eld och lågor på LPn ”Mot ljuset” (a disc BS 780317, 1978).

Text och noter hittar man, förutom i olika upplagor av ”Tidens sångbok”, dels i min egen gamla sångbok ”Upp till kamp! Sånger om arbete, frihet och fred” (Prisma, 1970), dels i Kjersti Bosdotters och Rune Nordins (redaktörer) kampsångsamling ”Vår röda fana” (Prisma, 1977), dels i Rune Nordins och Kjersti Bosdotters (redaktörer) till ABFs 75-årsjubileum 1987 utgivna sångbok ”Så stiger en sång” (Tidens förlag).

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^