Vänstervind i danska storstäder

15 november 2013 16:23 | Politik | Kommentering avstängd

i en aktuell opinionsmätning från Epinion, beställd av Danmarks Radio och refererad i en artikel i Jyllands-Posten, ser det ut att gå bra i kommunvalet den 19 november för de socialdemokratiska borgmästarkandidaterna i de fyra stora städerna København, Aarhus, Aalborg och Odense.

Men det här är naturligtvis ett resultat som är avhängigt av att den politiska vänstern håller ihop: I København ser Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti och Enhedslisten ut att tillsammans få 32 av 55 platser, och tendensen är densamma i Danmarks näst största stad, Aarhus: Här förutspås samma partikonstellation få 17 av 31 platser. Lite knepigare blir det i Odense, men med hjälp även av socialliberala Radikale Venstre, som ju sitter i regeringen tillsammans med S och SF, verkar man kunna få 15 platser mot det blå blockets 14. Också i Aalborg behöver den socialdemokratiska borgmästarkandidaten stöd även från RV.

Jag har ju tidigare rapporterat om det vikande stödet för Socialdemokratiet, främst då som regeringsparti, och den här opinionsvinden slår förstås igenom också i kommunvalet: S ser ut att förlora fyra mandat i København, tre i Aarhus och två i Odense – fast i Aalborg ser partiet ut att vinna ett mandat, så naturligtvis spelar också lokalpolitiken och kandidaterna en roll.

Eftersom det går risigt också för SF, är den främsta förklaringen till att det ändå går så här bra i de danska storstäderna, att det märkliga rödgröna och feministiska yttervänsterpartiet Enhedslisten stormar fram. Det gäller främst i de riktigt stora städerna, där partiet kommer att göra fenomenala resultat. Men det här partiet är på frammarsch också på många andra håll, bland annat i Syd- och Sønderjylland. I Esbjerg, för att ta ett belysande exempel, har partiet således växt från nästan ingenting till 9,3 procent.

Enhedslisten ser ut att göra sitt bästa val någonsin.

Partiet grundades vid ett samarbete mellan Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti och det trotskistiska Socialistisk Arbejderparti år 1989 och har kollektiv ledning. I dag är det också ett feministiskt och rödgrönt parti.

Norska opinionsmätningar med olika resultat

15 november 2013 15:28 | Politik | Kommentering avstängd

Det har känts intressant att få veta vilka nya opinionstrender den gamla vänster-mittenregeringens fall och den ovanliga politiska sammansättningen av den nya regeringen – Høyre plus högerpopulistiska och invandringsskeptiska Fremskrittspartiet – skulle leda till i vårt grannland Norge. Just nu har det dock kommit ett par opinionsmätningar med ganska olika tendens.

Den stora borgerliga oslodraken Aftenposten redovisar en gallup som Response Analyse har gjort för tidningen:

Enligt den tar Arbeiderpartiet ett jätteskutt uppåt, + 4,3 procentenheter, och hamnar därmed på 35,1 procent. I stortingsvalet tidigare i höstas hamnade AP på 30,8 procent, och i kommunvalet 2011 hade partiet 31,7 procent.

I stort sett samtliga övriga partier minskar.

Det ledande regeringspartiet Høyre får i den här mätningen 26,2 procent, – 0,6 procentenheter jämfört med 26,2 procent i stortingsvalet. I kommunvalet 2011 fick partiet 28,0 procent.

Dess regeringspartner Fremskrittspartiet får 15,1 procent, – 1,2 procentenheter jämfört med valresultatet. I kommunvalet 2011 fick FrP 11,4 procent.

De två mittenpartier, som utgör regeringsunderlag men har ställt sig utanför regeringen, backar båda.

Kristelig Folkeparti minskar med 1,0 procentenheter jämfört med 5,6 procent i valet och får nu stöd av 4,6 procent. I kommunvalet 2011 fick KrF också 5,6 procent.

Liberala Venstre minskar med 0,7 procentenheter jämfört med 5,2 procent i valet och får nu stöd av 4,5 procent. I kommunvalet 2011 fick V 6,3 procent.

Ett av mittenpartierna, Senterpartiet, var en del av den förlorande regeringskoalitionen. Resultatet i den här mätningen, 5,3 procent, innebär att partiet backar med 0,2 procentenheter i förhållande till valresultatet, 5,5 procent. I kommunvalet 2011 fick SP 6,7 procent.

Riktigt illa går det för partiet på den förlorande regeringskoalitionens vänsterflank, Sosialistisk Venstreparti. I den här mätningen hamnar SV med 3,8 procent – – 0,3 jämfört med 4,1 i valet – under spärrgränsen. Också i kommunvalet 2011 landade SV på 4,1 procent, och nu ser partiet ut att minska ytterligare.

Det betyder inte att det därmed går bättre för yttervänsterpartiet Rødt – det får i den här mätningen 1,1 procent, vilket är +- 0 jämfört med valresultet. I kommunvalet 2011 fick partiet 1,5 procent.

Också den nya uppstickaren Miljøpartiet De Grønne, som i Oslo knep ett lokalt mandat, ligger i landsgenomsnitt stilla på valresultatet, 2,8 procent. I kommunvalet 2011 fick MDG bara 0,9 procent, men den lilla framgången i årets stortingsval tycks alltså inte ha gett mer vind i seglen.

* * *

Samtidigt har Avisenes Nyhetsbyrå presenterat en mätning gjord av Opinion Perduco. Den ger en delvis annan bild av opinionsläget i Norge:

Enligt den här mätningen backar Arbeiderpartiet med 0,1 procentenheter jämfört med föregående mätning och hamnar nu på 31,6 procent.

Men också enligt den här gallupen ser det mörkt ut för Sosialistisk Venstreparti, som backar med 0,9 procentenheter till 3,2. Även om AP i den här mätningen inte ökar, finns det uppgifter om att 14 procent av SV-väljarna nu tycks ha bytt till Arbeiderpartiet.

Inte heller yttervänsterpartiet Rødt ser ut att vinna på SVs kris: I den här mätningen får partiet oförändrat 1,5 procent.

En plausibel förklaring till SVs tillbakagång är den i och för sig ganska måttliga framgången för Miljøpartiet De Grønne – till bilden hör att SV har profilerat sig som ett rödgrönt parti. MDG backar i den här mätningen i och för sig med 0,8 procentenheter, men de 3,3 procent som enligt den stöder det här partiet bör i inte obetydlig utsträckning vara före detta SV-väljare.

Det problematiska med detta, för Arbeiderpartiet, är att MDG inte definierar sig i höger-vänstertermer och alltså vägrar att ta ställning mellan blocken.

Det intressanta med Senterpartiet, som i den här mätningen får 5,6 procent (+ 0,7), är att det här mittenpartiet, som är ett jordbrukar- och landsbygdsparti, i likhet med gamla tiders svenska Bondeförbundet/Centerpartiet nu under två valperioder har suttit i en koalitionsregering tillsammans med Arbeiderpartiet och SV. I nuvarande politiska situation i Norge har partiet förstås släppt det organiserade samarbetet med Arbeiderpartiet, men det håller också armlängds avstånd till den nya högerregeringen.

Kanske blir resultatet av den nya blå-blå regeringen i Norge ett mittenblock, som så småningom mer pragmatiskt väljer vilken sorts regering man vill stödja och till vilket pris.

I dag stöder alltså de två övriga traditionella norska mittenpartierna den nya regeringen, dock inte villkorslöst.

Mittenpartiernas problem är dock att de är så många och så små. Enligt den mätning jag här refererar stöds Venstre av 6,1 procent (+ 0,4) och Kristelig Folkeparti av 6,0 procent (- 0,5).

Ett problem i sammanhanget är dock att Venstre är ett mycket miljöfokuserat parti, men det är också Miljøpartiet De Grønne och i viss utsträckning även Senterpartiet.

Och eftersom alltså Sosialistisk Venstreparti är ett rödgrönt parti och även Kristelig Folkeparti har visat intresse för miljöfrågorna, kan det bli mycket trångt i mitten, i vart fall om alla de här småpartierna fokuserar på gröna frågor och miljömedvetna väljare.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^