Om att konstruera svåra korsord

11 september 2012 12:03 | Media | 8 kommentarer

Jag skulle tro att beslutet att efter kort tid byta ut Mats Olsén som konstruktör av Svåra krysset i Aftonbladet Kryss & Quiz har att göra med läsarprotester och att alltför få lyckades lösa de här kryssen. Till det senare bidrog nycklar med krokiga och vilseledande associationer, förkortningar, små och perifera orter och annat liknande. Ibland, som i den lösning som presenteras i veckans nummer, har jag med hjälp av genomgående svarsord fått ut svaret men ändå inte begripit innebörden: ÄR MEST OMFATTANDE ska bli OED – men vad betyder det?

Korsord, även svåra korsord, är ju menade att vara en lek som sätter lösarens intelligens och allmänbildning och associationsförmåga på prov. Åtminstone jag ser inga poänger med korsord som är knappologiska och som har starkt vilseledande eller medvetet inexakta nycklar.

Men nu är ordningen återställd: I veckans nummer av Aftonbladets kryssbilaga har Bertil ”Blues” Johansson övertagit Svåra krysset. Och nu går det här krysset att lösa för en hyggligt brett allmänbildad person. De fackuttryck som efterfrågas fordar bredd men inte specialistkunskaper, och här finns också exempel på sådana dubbeltydigheter som korsordslösare måste ta med i beräkningen: SÅDAN KAN HA VÄST – där man har de två sista bokstäverna av tre, ES. Läser man VÄST med kort Ä, som ett klädesplagg, blir det svårt – men prova med långt Ä i stället!

Fast på sidorna därefter går Mats Olsén på som vanligt. I ordflätan Bikupan ska vi den här gången fläta in ord som ALUDEL och LIPEMI.

Och i hans Hitta orden, normalt ganska lätt, ska vi hitta svenska idrottsklubbar, en del av dem tämligen okända för oss som aldrig läser sportsidorna.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^