Norge: Flyktingsfrågan gynnar partier med tydlig uppfattning

22 april 2016 17:59 | Politik | Kommentering avstängd

Det senaste stortingsvalet i Norge, 2013, ändade så här:

Arbeiderpartiet 30,8 procent
Høyre 26,8 procent
Fremskrittspartiet 16,3 procent
Kristelig Folkeparti 5,6 procent
Senterpartiet 5,5 procent
Venstre 5,2 procent
Sosialistisk Venstreparti 4,1 procent
Miljøpartiet De Grønne 2,8 procent
Rødt 1,1 procent

I en partibarometer, gjord av Ipsos för Dagbladet, fördelas partisympatierna så här:

Arbeiderpartiet 32,8 procent
Høyre 23,1 procent
Fremskrittspartiet 15,8 procent
Kristelig Folkeparti 6,2 procent
Senterpartiet 5,9 procent
Venstre 4,7 procent
Sosialistisk Venstreparti 5,9 procent
Miljøpartiet De Grønne 3,2 procent
Rødt 2,0 procent

I Pollofpolls, ett genomsnitt av de senaste mätningarna, är partisympatierna fördelade så här:

Arbeiderpartiet 33,9 procent
Høyre 23,8 procent
Fremskrittspartiet 16,6 procent
Kristelig Folkeparti 5,2 procent
Senterpartiet 6,0 procent
Venstre 4,4 procent
Sosialistisk Venstreparti 4,2 procent
Miljøpartiet De Grønne 3,3 procent
Rødt 1,2 procent

Det Ipsos och även andra noterar är att Sosialistisk Venstreparti får ökat stöd – partiet ligger nu över fyraprocentsspärren – och nu dessutom av ytterligare väljare nämns som deras andraval. Den sannolika förklaringen till detta är att SV konsekvent har hållit fast vid en generös flyktingpolitik, medan flera andra partier vacklar eller anpassar sig. En del av det här är också att det främlingsrestriktiva Fremskrittspartiet nu ligger högre i mätningarna än partiet länge gjorde. De två partier som tydligt står mot varandra gynnas båda, fast förstås av väljare med mycket skiljaktiga meningar i sakfrågan.

Dagbladet, som publicerade den ovan återgivna opinionsmätningen, har också gjort en mätning av norrmännens svar på frågan ”Anser du det är rätt att ta emot flera eller färre flyktingar?”.

På den frågan svarar 42 procent ”färre”, 28 procent ”flera” och 25 procent ”som nu”. 5 procent svarar ”vet inte”.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^