(S) fortsatt störst i Estland men har nu Reformpartiet i hälarna

23 april 2013 18:42 | Politik | 5 kommentarer

Socialdemokraterna, Sotsiaaldemokraatlik erakond, är fortsatt störste parti i Estland i Emors aprilmätning. Partiet får 27 procent (+ – 0 jämfört med marsmätningen).

Det nyliberala regeringspartiet Reformierakond (Reformprtiet) nafsar för andra månaden i följd Socialdemokraterna i hälasrna med ett stöd på 25 procent (+ – 0).

Däremot sjunker stödet för dess koalitionsprtnerf i regeringen, det socialkonservativa, kristna och nationalistiska Isamaa ja Respublika Liit (Förbundet Fäderneslandet och Res Publika) från 15 procent i mars till 13 procent i april. Partiet lider av en del inre motsättningar.

Det lätt vänsterpopulistiskz Keskerakond (Centerpartiet) får i den här mätningen 24 procent (- 2).

Av de partier, som inte klarar femprocentsspärren, får i den här mätningen både De gröna (Rohelised) och Konservativa Folkpartiet (Konservativvne Rahvaerakond) vardera 3 procent.

Hela 40 procent uppgav sig inte kunna uppge partisymnpati.

Mätningen genomfördes 27 mars-17 april och omfattade 880 personer.

Dock ger det här ingen säker prognos för kommunalvalet i höst, detta inte bara på grund av de många osäkra tillfrågade. I kommunalvalet har nämligen också de som inte har estniskt medborgarskap, främst en del av ryssarna, rösträtt, och Emors månatliga mätningar handlar bara om medborgarnas partisympatier.

Emor har dock gjort en särskild undersökning som också omfattar icke-medborgarna, alltså främst ryssar i Tallinn och i de nordöstra delarna av landet. Något som säkert också påverkar resultatet i den här undersökningen är det faktum att många i kommunalval väljer lokala partier och koalitioner eller helt enkelt personröstar. Jag saknar närmare data om den här undersökningen, men enligt en tidningsartikel avviker det resultat som redovisas kraftigt från de normala partisympatiundersökningarnas: I landsgenomsnitt stöder här 22 procent Keskerakond (Centerpartiet), som ju är särskilt starkt bland ryssarna, 17 procvent Reformierakond (Reformpartiet), 15 procent Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Socialdemokraterna) och 6 procent IRL. Men som man kan förstå, kan de nämnda partierna lokalt, där de har starka företrädare och attrasktiva program, få mycket större andel av rösterna.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^