Dagens dikt

30 april 2013 16:09 | Prosa & lyrik | Kommentering avstängd

FiBs lyrikklubbs gamla Lilla serien har fått en fortsättning i Ellerströms Lilla serien. Som prenumerant på Lyrikvännen, som också har haft och har samma utgivare, får jag regelbundet de här små lyrikhäftena, oftast introduktioner till lyrik från olika hörn av världen.

Nummer 48 i Ellerströms Lilla serien liknar dock mer gamla Lyrikklubbens basutgivning, visserligen med stor bredd men oftast tillgänglig också för en relativt bred publik. Den heter ”Dagens dikt 75 år” (2012) och är redigerad av Göran Sommardal.

Dagens dikt är som bekant ett stående inslag i Sveriges Radio. Programmet började sändas 1937, men jag har av och till lyssnat på det allt sedan mina tonår på 1950-talet, ibland med intresse, ibland mer förstrött.

Dagens dikt-antologier har utgivits 1943, 1957, 1966, 1981 och 1987, och ur dessa har Göran Sommardal gjort sitt eget urval, tre-fyra dikter ur vardera av de fyra första, sju ur samligen från 1987. Sen har han helt på egen hand valt tio dikter som har förekommit under peridoen därefter. Av detta har det blivit en antologi som sträcker sig mellan Esaias TegnersDet eviga” (1810) till Helena ErikssonsBlå; inte svart” (2008).

Över tid formar sig den här antologin till provkarta, godtycklig men sällan ointressant, över främst svenskspråkig poesi – Horatius finns dock också med. Många av de klassiker vi läste i mitt gamla latingymnasium finns med – Johan Henric Kjellgen, Erik Johan Stagnelius, Carl Jonas Love Almqvist, Anna Maria Lenngren, August Strindberg, Erik Axel Karlfeldt – och förstås också många av de poeter som stod högt i kurs under mina yngre år, Anders Österling, Karin Boye, Vilhelm Ekelund, Harry Martinson, Gunnar Ekelöf. Samtliga nämnda finns mycket riktigt representerade, ibland komplett, i mina bokhyllor. I den här kategorin får väl en man i mina år också räkna in Erik Beckman och Lars Gustafsson, av vilka jag själv senare har hunnit recensera då nyutkomna böcker.

Bland poeterna från senare år hittar man till exempel Ann Jäderlund, Lars Mikael Raattamaa, Bruno K Öijer, Lars Norén, Birgitta Lillpers och Ida Börjel.

Som i alla antologier finns här både sådant som redan i mina yngre år grep mig och annat som inte heller nu rör vid någon sträng i mig. Roligt är det när jag genom det här urvalet upptäcker nya dikter, till exempel ”Här, just här” av Solveig von Schoultz och ”Till en almanack” av Ragna Kjellgren.

Men ska jag lyfta fram ett par dikter som just i läsögonblicket har känts mest angelägna, är det de här två, för övrigt publicerade på samma uppslag i boken:

Ragnar Thoursie

Vittne

Dagen står dukad,
sommar doftar brödet
och porslinsskyn klingar.
Svärmen av löv i det flitiga trädet
brummar som bin om fredens sötma.

Sedan pansarkommer ett moln,
det åskar i servisen
myggsirenerna börjar tjuta
och fjäriln står startklar med skälvande vingar.

*

Men evad hon bjuder dig smaka sin luftiga måltid
eller jagar oss iväg med en störtskur
av förebråelser, alltid skall du förvirrad
fråga vilken avsikt
som döljs bakom de dagsklara
skiftningarna i naturen.

Varför denna lek med känslor,
varför denna nyckfulla
önskan att behaga och bedraga?
Bär inte natten som nalkas
med kylslaget allvar,
som från symbolernas välde befriar
vår trädgård, säkrare vittne om vad som väntar?

Ur ”Nya sidor och dagsljus”, 1952

* * *

Tomas Transtömer

Eldklotter

Under de dystra månaderna gnistrade mitt liv till
bara när jag älskade med dig.
Som eldflugn tänds och slocknar, tänds och slocknar
– glimtvis kan man följa dess väg
i nattmörkret mellan olivträden.

Under de dystra månaderna satt själen hopsjunken
och livlös
men kroppen gick raka vägen till dig.
Natthimlen råmade.
Vi tjuvmjölkade kosmos och överlevde.

Ur ”Det vilda torget”, 1983

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^