Israels aktion mot Ship to Gaza är inte bara oacceptabelt övervåld – den är obegriplig också utifrån Israels egna intressen

31 maj 2010 11:31 | Politik | 16 kommentarer

”Israels blockad av Gaza gör hela området till ett gigantiskt utomhusfängelse där Israel kontrollerar allt som tillåts komma in eller ut. Detta har lett till ekonomisk katastrof, massarbetslöshet och lidande för Gazas befolkning”, konstaterar de rödgröna partiledarna Mona Sahlin (S), Lars Ohly (V) och Maria Wetterstrand (MP) i ett gemensamt uttalande med anledning av dödsskjutningarna – minst ett tiotal – ombord på ett av de fartyg som ingick i konvojen Ship to Gaza.

Den av israeler, dessutom på internationellt vatten, stoppade humanitära hjälpsändningen är ett ovanligt skändligt exempel på att Isreal, snart sagt med vilka medel som helst, vill kväsa den lilla palestinska enklaven vid medelhavskusten. Hade Ship to Gaza-fartygen fraktat vapenlaster, hade den israeliska reaktionen kunnat motiveras, men i det här fallet handlade det ju bara om att förse de av Israel isolerade palestinierna med förnödenheter, viktiga för deras dagliga liv.

Sättet att stoppa den här fredliga skeppskonvojen, alltså med ett antal utsläckta männsikoliv som pris, har också det sitt pris. Israel har visserligen nått sitt mål, att stoppa konvojen, men landets arrogans och benägenhet att ta till övervåld har också sitt pris: Israel riskerar att ställas alledeles ensamt i världen.

Jag vet att det finns mer moderata och besinningsfulla krafter också i Israel. Men just nu, och sedan länge, styrs landet av krafter som i längden hotar också Israels egna intressen.

* * *

Runt om i landet arrangeras i dag demonstrationer och andra manifestationer med anledning av det inträffade.

I Uppsala anordnas i dag, måndag, klockan 17.00 på Stora torget en sådan manifestation. Manifestationen arrangeras av Ship to Gaza med Socialdemokraterna som en av medarrangörerna.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^