Helga Henschen – en andlig människa

23 april 2006 16:42 | Helga Henschens Vänner | 1 kommentar

Måndagen den 24 april klockan 19.00 arrangerar Helga Henschens Vänner tillsammans med S:ta Katharinastiftelsen en samtalskväll, ”Helga Henschen – en andlig människa”.

Medverkande är direktor Madeleine Åhlstedt från S:ta Katharinastiftelsen, Helga Henschens systerdotter Susanna Pertoft och Ami Lönnroth, de båda senare från Helga Henschens Vänner. Ami Lönnroth fungerar som samtalsledare. Helga Henschens dotter Rebecca Weiss, som bor i USA, deltar via brev.

Plats: S:ta Katharinastiftelsen, Sturegatan 54 i Stockholm (vid Stureparken).

Kommer man före 19.00, kan man få kaffe eller te med vetebröd och kakor.

Medlemskap i Helga Henschens Vänner kan man få genom att betala in årsavgiften, 100 kronor 2006, på plusgiro 24 73 94-0, Helga Henschens Vänner. Glöm inte att ange din egen adress, gärna också e-postadress.

Det går också bra att vid mötet anmäla sig som medlem till någon av oss från Helga Henschens Vänner.