Om folkmord och nationella rättigheter

17 mars 2010 15:47 | Politik | 1 kommentar

Det är klart att det som hände med armenierna och flera andra folk i det Osmanska riket 1915 var ett folkmord. Frågan är dock om det här, som hände för snart 100 år sedan, är en fråga att votera om i riksdagen.

Det som säkert gör den här frågan så svår att ta upp för Turkiet är kanske ändå inte så mycket historien som det faktum att det också inom Turkiets gränser av i dag, trots mycket långvariga försök att skapa en turkisk enhetsstat, lever minoritetsfolk, främst bland dem kurderna. Kurderna, ett mycket stort folk med bosättningsenklaver inte bara i Turkiet utan också främst i Irak och Iran, har visserligen dämpat sina krav – nu handlar deras kamp mer om självstyre och rätten till sitt eget språk än om att upprätta en ny kurdisk stat på flera andra staters nuvarande territorium. Men kurdfrågan är ändå olöst.

Jag har själv, på den tiden jag arbetade på socialdemokratiska partistyrelsen, till exempel när jag var värd för turkiska gäster till en partikongress i Stockholm, försökt föra en modest diskussion om detta med människor som tillhörde ett parti med medlemskap i Socialistinternationalen – jag anförde de svenskspråkiga ålänningarnas rättigheter i Finland som exempel – men de slog bara förorättat ifrån sig.

Kurdernas och andra minoriteters rättigheter i Turkiet, snarare än vad som hände där 1915, är reella politiska frågor att försöka lösa, till exempel i samband med Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU.

Och i det fallet handlar det verkligen om frågor för politiker, inte historiker.

Klara försöker förklara för morfar

16 mars 2010 17:45 | Barnkultur, Ur dagboken | 2 kommentarer

Gårdagens motionspromenad styrde jag till Kadettgatan. Barnbarnen, Viggo och Klara, var hemma med sin mamma, eftersom skolan respektive dagis hade stängt.

Viggo hade haft näsblod men skuttade i soffan som Tarzans apa, fastän han fortfarande hade en papperstuss i näsan. Han läste också bok för morfar – nu läser han snabbt och säkert.

Klara slog sig ner i en stol bredvid morfar och undervisade honom – förgäves, tro inte på mamma Kerstins text! – om Nintendo DS.

Men titta gärna på bilderna av morfar och Klara. Du hittar dem här.

På kryss med Aftonbladet

16 mars 2010 16:48 | Media, Ur dagboken | 3 kommentarer

Som mina läsare vet, är jag en inbiten melodikrysslösare. Jag löser över huvud taget mycket korsord, som ett slags ständigt pågående hjärngymnasitik. Inte bara kunskaperna utan också associationsförmågan tränas.

Oftast köper jag på måndagarna Aftonbladet Kryss och löser kryssen där, som vanligt utan att skicka in svaren. Det vill säga, ett kryss löser jag aldrig, Sportkrysset; sport är jag inte intresserad av, läser aldrig sportsidor eller ser sportsändningar i TV. Jag har visserligen en gång prövat att lösa det ändå, liksom på rent jävelskap, och lyckats med hjälp av bland annat Google, men jag har aldrig känt någon lockelse att fortsätta.

Aftonbladet har ju gjort om sin kryssbilaga. Många nya konstruktörer har tillkommit, men för egen del gillar jag fortfarande en av de gamla (nå ja, hon ser ganska ung ut på bild), Anna Hagberg, bäst. Framför allt ger hon mig en hygglig match med sitt Svåra krysset varje vecka.

I samband med omgörningen av kryssbilagan fick hon lämna över uppgiften att konstruera kryptot, Kryptiskt, till Gudrun Pettersson. Efter mycket inledande trassel med felnumrering har Kryptot sen fungerat hyggligt – men det har varit lite för lättlöst. I veckans krypto finns dock ett nygammalt grepp: inga ledbokstäver. Nå, jag har löst såna krypton förr och startade med att gissa på ett ord i ramsan som löper genom kryptot och kombinera vad jag fick fram med ett parti, där det ord jag trodde det var fanns omkastat. Länge fick jag då ingen mening i det omvända svaret och trodde jag var på fel spår – tills jag upptäckte att Gudrun Pettersson där använde sig av en förkortning som svar. Hon gör så ibland, och jag ogillar det.

En svår men rimlig uppgift krysskonstruktörer har är att få till en jämn svårighetsgrad i varje enskilt kryss. Sålunda gör Anna Hagberg också Stjärnkrysset, och det är, som sig bör, betydligt lättare att lösa än hennes Svåra krysset.

Man lär sig så småningom att vissa krysskonstruktörer har en återkommadne faiblesse för att i allmänt inte särskilt svåra kryss stoppa in enskilda ord från något specialfält som de själva älskar, djurriket till exempel.

Jag är för egen del rätt förtjust i att Aftonbladets kryssbilaga numera vid sidan om alla sina bildkryss också har ett gammaldags hederligt korsord med utskrivna frågor, Kluriga korsordet. (Det har dock drabbats av upprepade felnumreringar, vilket är ett stort aber i den här typen av kryss.) Konstruktören, P O Carlzén, är duktig, men jag retar mig på en sak med hans kryss: nästan varje gång finns det bland de sökta svaren något eller några ord av typen ovanliga fackuttryck, som inte kan anses ingå i normal allmänbildning utan måste sökas med hjälp av ordböcker och uppslagsverk.

Den här sortens krav på specialkunskaper kan man ju ha i kryss av typen Musikkrysset, men i andra, mer allmänna kryss bör man nog mer arbeta med allmänbildning och associationsförmåga.

Mats Olséns ordfläta Bikupan brukar jag också regelbundet lösa – den talang som fordras för detta är förmåga att i par identifiera ord, i vilka det ingår kombinationer av två eller tre bokstäver.

Det här är som sagt inte så vansinningt svårt, men nog tycker jag att Olsén har en nästan osannolik förmåga att hitta märkliga ord till sin ordfläta. Här några modesta exempel från veckans nummer: BAMAKO, BYABÖN, KAKAPO, KATJON, KETTLA, KOKAKO…

Men herregud – dom här orden kan ni väl allihop?

* * *

Tillägg: Just nu har jag löst Kluriga korsordet, så långt det nu gick. L41 existerar inte, men svaret på L41 går in på L42, som inte har någon fråga. Värre ändå är det med L31: Där finns ingen fråga, och det går därför inte att sluta sig till vilken bokstav som ska in på den tomma ruta som blir kvar, när man har löst övriga frågor.

Varför är det så svårt att permanent få ordning på det här korsordet?

Skeppet som sjönk

15 mars 2010 20:53 | Barnkultur | 8 kommentarer

Historien om regalskeppet Vasa, som sjönk 1628 trots att det var alldeles nybyggt, är en märklig historia. Jag minns lite av publiciteten när det återfanns 1956 av Anders Franzén, och från 1961 då skeppet bärgades minns jag bilder i den då fortfarande svartvita TVn. Jag kommer fortfarande i håg att en dykare vid namn Fälting var inblandad i det här.

Trots att jag är intresserad av historia, har jag aldrig på djupet (!) känt något våldsamt intresse för Vasa – det är symptomatiskt att jag aldrig har besökt Vasamuseet i Stockholm, där ju det senare restaurerade skeppet förevisas. Även om där finns många tidstypiska föremål att beskåda, kan jag inte riktigt komma runt det faktum att skeppet uppenbarligen sjönk för att det var felkonstruerat.

Jag läste alltid med stort intresse Bertil Almqvists (1902-1972), signaturen Bertilas, tecknade kommentarer för Aftonbladet under rubriken ”På tapeten”, och jag är ganska förtjust i hans stenåldersskildringar för barn, de om Barna Hedenhös.

1965 lockades han att också publicera ”Sagan om Vasa” (Bonniers), vilket väl är begripligt mot bakgrund av den väldiga uppmärksamhet bärgningen och restaureringen av Vasa väckte. Den återutges nu (2010) av En bok för alla, och frågan är varför.

Inte så att jag ogillar det Bertil Almqvist har åstadkommit. Han var duktig både som tecknare och som skribent, och han ger i den här boken en god bild av vad som hände när Vasa byggdes och sjönk, när vraket bärgades och när skeppet i uppsnyggat skick slutligen hamnade på museum.

Men trots bilderboksuppläggningen är det här knappast en bok för mindre och allra minst för om Vasa helt okunniga barn. När jag mäter boken med mina barnbarn som mått, skulle jag kunna tänka mig att Viggo, som redan går i skolan och dessutom är faktaintresserad, kunde ha utbyte av den, men kanske helst först efter ett besök på Vasamuseet.

Så det är nog där en stor del av den nya upplagan borde försäljas.

En rädd liten groda

15 mars 2010 12:12 | Barnkultur | Inga kommentarer

Upphovsuppgifterna om Max Velthuijs‘ ”Grodan är rädd” (En bok för alla, 2010, tidigare utgiven av Berghs förlag, 1994) är inte korrekta på en punkt. Visserligen har Gun-Britt Sundström översatt den från engelskan, utmärkt förresten, men originalets titel är ingalunda den angivna, ”Frog Is Frightened”.

Författaren, till lika illustratören Max Velthuijs (1923-2005) var, som man väl kan förstå av namnet, inte engelsman utan holländare, och boken heter i original ”Kikker is bang”.

Om grodan och hans vänner skapade Velthuijs sammanlagt 16 bilderböcker, av vilket man verkligen inte ska dra slutsatsen att han massfabricerade böcker för barn – tvärt om tog han mycket god tid på sig, vilket man nog kan ana, om man begrundar hans till synes enkla men i själva verket utstuderat noga avvägda illustrationer.

Böckerna om grodan och hans vänner innehåller ett persongalleri, lätt att identifiera också när det gäller personlighet och beteendemönster.

Huvudpersonen, grodan, är barnslig, naiv, i den här boken också mörkrädd. Inför nattens skrämmande ljud flyr han först till vännen ankan, och när samma sak upprepas där, springer de hem till grisen – och lyckas till slut somna, när de ligger tillsammans i grisens säng.

Ytterligare en av deras vänner, haren, blir rädd nästa morgon, när det är tomt hemma hos grodan och ankan, men när han sen har hittat dem hemma hos grisen och de sitter och äter frukost allesammans, försöker han reda ut det som har hänt – det är haren som är den mest filosofiskt anlagde i det här gänget.

Och sensmoralen? Alla blir rädda ibland, men det är lättare att hålla rädslan borta, om man har några att vara tillsammans med.

Ack våren, vore den här!

14 mars 2010 17:31 | Barnkultur, Politik | Inga kommentarer

En bok för alla fortsätter återutgivningen av Kaj Beckmans makalöst fina årstidsserie, som samlingsvolym 1999 kallad ”Måns och Marie från vår till vinter”.

Men de här böckerna gavs ut som fyra separata böcker, och den nu återutgivna ”Måns och Mari om våren” (En bok för alla, 2010) utkom ursprungligen på Folket i Bilds förlag 1970. Våra två yngre barn är uppvuxna med dem, och jag vet att Kerstin, född 1969 och som själv älskar den allt sedan barndomen, helt nyligen läste den som godnattsaga för sina båda barn – hon skrev om det på sin blogg.

Boken börjar med några vinterbilder, då man knappt anar att snön snart ska ge vika för grönska. Men sen kommer allt det där som steg för steg förebådar våren: gyttjepölarna, tussilagona, påskriset, fågelsträcken.

Vårens tidiga högtid påsken får förstås utrymme, med påskkäringar och äggmålning. Valborgsmässoelden har sin plats, och till det riktigt sympatiska med den här boken är att också Första maj-demonstrationen får en given plats – Måns och Mari deltar tillsammans med mamma Matti och går bakom den mycket Helga Henschen-aktiga parollen ”Alla människor är syskon”.

Årstidssysslorna får också sitt: skräpplockning längs vägrenen så väl som lövkrattning i trädgården.

Och så får man lära sig känna igen vårens blommor, först rabattblommorna snödroppe, vintergäck samt gul och blå krokus. Sen möter man blåsipporna i en björkbacke med starar. Och på allra sista bilden, på gränsen mot sommaren, dukar Matti upp utflyktskorgen bland violer, gullvivor, gökärt och vitsippor. Måns klättrar i ett träd med skir grönska, och Mari vågar sig på att plaska med fötterna i bäcken under träden.

Över alltsammans flyger årets första citronfjäril. Ja, då är det nog snart också sommar.

Jag minns ingenting från melodifestivalfinalen

14 mars 2010 12:38 | Media, Musik | 5 kommentarer

Jag har ett problem. Jag lyssnade på melodifestivalfinalen i går kväll, och jag minns Anna Bergendahl som vann men inte den låt hon vann med, ”This Is My Life”. Egentligen minns jag inte någon av låtarna, men jag minns i alla fall hur titelfrasen ”Jag vill om du vågar” lät i Pernilla Wahlgrens tappning.

Jag ser aldrig på TV-programmet Idiot heller, så snart är jag nog körd för gott som melodikrysslösare. Om inte ens finallåtarna i Melodifestivalen har så mycket schlagertycke att de fastnar i musikminnet, hur ska Anders Eldeman då kunna konstruera framtidens kryss?

Melodikrysset nummer 10 2010

13 mars 2010 12:06 | Barnkultur, Film, Musik, Resor, Ur dagboken | 7 kommentarer

Hustrun är på fältstudieresa i Nepal med UNICEF – hon är ordförande i den svenska sektionen, som nu har gått upp på första plats bland de organisationer som samlar in pengar för att hjälpa utsatta medmänniskor. Det är bäst att tillägga att hon inte uppbär lön för det här uppdraget; det rör sig om ideellt arbete.

Eftersom hon skulle till foten av Himalaja, föreslog jag att hon och de andra svenskarna skulle sjunga ”Hela familjen går ut med yetin”.

Dagens kryss innehöll både välbekant och obekant, men jag klarade också det jag inte spontant var bekant med. Att det var Malena Ernman som sjöng dagens sista inslag var ju ganska lätt att höra, men just ”Min plats på jorden” tror jag inte att jag hade hört förut, och alltid hjälpsamma Google hjälpte mig att komma på att den som har skrivit låten är Fredrik Kempe.

Peter Lundblad har jag förvisso hört förut men inte, som jag minns, hans och Lasse Tennanders ”Lika blå som dina ögon”.

Oasis har jag inget nära förhållande till, men så mycket vet jag om dem att bandet bildades av Liam Gallagher, först under namnet Rain. I dag hörde vi dem i ”Ain’t Got Nothing”.

Pink, det vill säga Alecia Beth Moore, har väl Anders Eldeman spelat tidigare i Melodikrysset. Det som skulle föra oss till henne var ”So What”, med den härliga upprepningsraden na na na na na na na.

Också filmen ”Pretty Woman” från 1990 har väl förekommit tidigare i Melodikrysset? Det som skulle föra oss dit var ”It Must Have Been Love” med sång av Marie Fredriksson i Roxette.

Alla som regelbundet läser den här bloggen vet, att jag gillar Alfred Hitchcock och att jag har skrivit utförliga artiklar om många av hans filmer – se ovan under Kulturspegeln, Film. En av de bättre är ”Mannen som visste för mycket” (”The Man Who Knew Too Much”, 1955) med James Stewart och Doris Day i huvudrollerna. I den sjunger Doris Day ”Que Sera, Sera”, som blev en schlager även här. På svenska döptes den här låten till ”Det som sker det sker”, och om jag inte minns galet sjöngs den in av Nora Brockstedt.

På 1950-talet, när jag växte upp, var Glenn Miller (tragiskt död 1944) och hans musik fortfarande mycket stora. Jag skulle tro att de flesta i min generation har dansat till ”Moonlight Serenade” från 1939, den som här skulle ge ordet månsken.

Folk i min ålder är också obotliga radioter. Den amerikanske svenskättlingen William Clausen har visserligen både bott och sjungit i Sverige, men själv är jag bekant med honom via just radion. ”Å, å, å, å, himlen är nära” sjöng han i sin svenska version av ”Cielito lindo”.

Utländskt påbrå har också Evert Taubes ”Min älskling du är som en ros” från 1943. Den skrev han efter Robert Burns’ (1759-1796) ”A Red Red Rose” från 1794. Du hittar Taubes text och de här uppgifterna ovan under Kulturspegeln, Sångtexter.

Olle Adolphson finns, liksom Evert Taube, rikligt företrädd i min stora skivkollektion, och det är klart att jag har hans roliga ”Balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken” på skiva.

”Sjung med oss mamma” med Alice Babs och Titti Sjöblom och Torsten Tegnér sjungandes Alice Tegner, musikaliskt beledsagade av Bengt Hallberg, fanns i vårt hem, när barnen var små, men när Birgitta fyllde 60 kunde jag inte vara utan den längre utan köpte en CD-utgåva åt henne. På den finns förstås ”Bä, bä, vita lamm”, som i dag förekom som ljudillustration. I skivkonvolutet finns bland annat Elsa Beskows klassiska illustration till den här visan. Är ni roade, kan ni bläddra ner en smula på bloggen och där (eller ovan under Kulturspegeln, Barnkultur) hitta vad jag har skrivit om fyra Beskow-bilderböcker jag nyligen fick i present av samma Birgitta.

* * *

På jakt efter något svar till allra senaste Melodikrysset? Prova då med att antingen gå direkt in på min blogg, http://enn.kokk.se, eller med att klicka på Blog ovan. I båda fallen bläddrar du dig sen ner till aktuell lördag.

Unga svenskar plus Sibelius

12 mars 2010 18:48 | Mat & dryck, Musik, Ur dagboken | 2 kommentarer

Inför gårdagskvällens konsert i Musikens hus anlände Birgitta med tåg från ett sammanträde i Stockholm, så det passade bra att gå på Hijazz i stationshuset och äta middag. Det blev först musslor och sedan berusad kyckling.

Konserten inleddes med två korta verk av de båda vinnarna i Uppsala tonsättartävling 2010. De som tror att ung, ny musik är svårtillgänglig hade fel åtminstone i de här fallen.

Konserten började med Andrea Tarrodis (född 1981) ”Zephyros” och följdes av Jonas Valfridssons (född 1980) ”The Only Thing That You Keep Changing Is Your Name”, båda stämningsrika och utrycksfulla.

Före pausen fick vi också höra Rolf Martinssons (född 1956) flöjtkonsert ”Shimmering Blue”, ett stycke vars blueskänsla solisten Magnus Båge förhöjde genom att använda en egenkonstruerad flöjt som medger glissandon.

Avantgardist på sin tid var också Jean Sibelius (1865-1957), vars Symfoni nummer 1 i E-moll, opus 39, från 1898 vi hörde som avslutning efter pausen. Själv tyckte jag den här tidiga sibeliussymfonin, som rymmer både variation och en viss pompa, passade bra ihop med det vi före pausen hörde av de unga svenska tonsättarna. Jag har en ganska stor sibeliuskollektion i skivhyllorna och där finns väl ett och annat som är mer välspelat, men jag tyckte att det också var roligt att höra den här första symfonin med Uppsala kammarorkester under ledning av Paul Mägi.

Roman om cynismens och marknadsliberalismens tid

12 mars 2010 17:27 | Politik, Prosa & lyrik | Inga kommentarer

Mordet på Olof Palme blev inte bara slutpunkten på den långa epok, då socialdemokratin, under Palme med ökande skärpa, satte sin prägel på samhällsutvecklingen i Sverige. Under åttiotalet började socialdemokratins Sverige ge plats för en allt mer marknadsliberal modell, där idéerna om jämlikhet och solidaritet fick ge vika, och den utvecklingen har fortsatt under nittiotalet och in i det sekel vi nu lever i.

Klas Östergrens roman ”Den sista cigarretten” (Bonniers, 2009) skildrar, utan att använda det slags ideologiska pekpinnar jag ger ovan, denna sköna nya värld, där allting är till salu och ingenting längre synes tillräckligt beständigt för att hållas fast vid. Allting är mycket osäkert, som Mumintrollet skulle ha sammanfattat saken, och det bidrar väl till att den här historien blir 441 sidor lång – allting måste ju vridas och vändas på flera gånger, detta utan att man ens därefter kan dra några säkra slutsatser.

Ibland blir det här i längsta laget. Men Östergren spelar också mycket skickligt på just osäkerheten, som till exempel i det djävulskt skickligt komponerade och nervpirrande kapitlet om vad som hände – eller inte hände – hemma hos Birgittas föräldrar.

Birgitta är en av de kvinnor som har funktionen av katalysator för bokens jagperson och författare, för övrigt med tydliga likheter med Klas Östergren själv. En annan är regissören Madeleine, genom vilken huvudpersonen/författaren kommer i kontakt med Jörgen, installationskonstnär och samtidigt finansvalp, båda fenomenen ju så typiska för den epok Östergren skildrar.

Jörgen iscensätter en makaber replik till Nils von DardelsDen döende dandyn”: fem lik, bland dem Birgittas döda syster, stjäls för fotografering för ändamålet, och bara slumpen avgör att verket inte kröns med att Jörgen målar över Dardels klassiska tavla, som han är nära att kunna ropa in vid en konstauktion.

Hur nära dagens konstverklighet det här i själva verket ligger påmindes man av i samband med Anna Odells provokativa iscensättning av ett låtsat självmordsförsök, och det finns dessutom betydligt värre exempel än så ur verkligheten. Här rör vi oss med en typ av klichéer som har präglat mycket konst under den tid romanhandlingen omspänner.

Också i övrigt är det lätt att känna igen sig: yuppies, MC-gäng, droger, spekulationsbubblor, mänskligt beteende som bara är teater, svindlerier – tiden och dess anda skildras med stark inlevelse av Klas Östergren, detta utan att han skulle ha behövt omge det med teoretisk analys, tillskriven den fiktive C M Gerber.

Och den sista cigarretten? Det ligger ju, i rökförbudets tid, nära att tro att det rör sig om ytterligare en tidsmarkör, i det här fallet från den stockholmska restaurangvärlden. Men för egen del tror jag titeln syftar på en klassisk ceremoni inför avrättningen – det här är nämligen en roman om en kamp på liv och död.

« Föregående sidaNästa sida »

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^