Sommar i P1 ned Ingemar Eliasson

15 juli 2013 17:22 | Media, Musik, Politik | 2 kommentarer

Jag har ibland politiska synpunkter på Sommar-programmen, men jag bedömen verkligen inte sommarvärdarnas program efter värdarnas politiska hemhörighet. Ingemar Eliasson är folkpartist och före detta statsråd, och jag förstår inte, varför han valde att ställa upp som riksmarskalk vid hovet, men detta hindrar mig inte från att tycka, att hans sommarprogram i dag hörde till den här sommarens allra bästa.

Eliasson hade en personlig och lågmäld ton, ibland kryddad med humor. Och han bjöd på sig själv, allt från uppväxttidens lanthandlarmiljö och fromhet, båda så typiska för det folkparti, som förr var präglat av folkligt frisinne. Jag har för all del aldrig för egen del betraktat det gamla Folkpartiets politik som tillräckligt radikal, men dess vänsterborgerlighet var på sin tid likväl ett anständigt politiskt alternativ, dess tidiga uppslutning bakom demokratin rent av berömlig.

Men ännu mer hörvärt blev det här sommarprogrammet av att Eliasson utan att allt för mycket framhäva sig själv berättade intressanta episoder och erfarenheter ur sitt liv och av att han så ofta lyckades hitta perfekta musikillustrationer – musik av ganska varierande slag – till sin levnadsberättelse. Ganska mycket musik hade följaktligen sitt upphov i Värmland.

Men som exempel på hur intelligent vald hans musik var valjer jag att nämna valet, efter ett avsnitt om kungen, av Beny AnderssonsDu är min man” med Helen Sjöholm.

Kort sagt, det här var ett Sommar-program att minnas!

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^