Emil Hagströms grav bevaras

14 september 2007 8:46 | Prosa & lyrik | 3 kommentarer

Hans O Alfredsson har något trösterikt att berätta:

Österåker-Östra Ryds församling har nu haft frågan om hans hotade grav uppe till formell behandling. Du minns ju ståhejet i somras och den överhängande risken att gravstenen på Österåkers kyrkogård skulle avlägsnas och graven upphöra några dagar före den 3 juli, då han skulle ha fyllt 100 år.

Vad har då hänt? Jo, nu har kyrkorådets arbetsutskott beslutat (jag citerar ur protokollet) att ”bevara Emil Hagströms grav för all framtid”.

Saken är klar, i evighet amen.

Hälsning härifrån

Hans O Alfredsson

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^