Norge: Senterpartiet upp och Arbeiderpartiet ner

9 februari 2017 21:27 | Politik | Kommentering avstängd

Vi börjar som vanligt med stortingsvalet år 2013. Då blev utfallet det här:

Høyre 26,8 procent
Fremskrittspartiet 16,3 procent
Venstre 5,2 procent
Kristelig Folkeparti 5,6 procent
Senterpartiet 5,5 procent
Arbeiderpartiet 30,8 procent
Sosialistisk Venstreparti 4,1 procent
Rødt 1,1 procent
Miljøpartiet De Grønne 2,8 procent

Høyre och Fremskrittspartiet har sedan varit i regeringskoalition med parlamentariskt stöd från Venstre och Kristelig Folkeparti. Det sist nämnda partiet har haft en intern debatt om att byta sida, alltså i stället stödja en röd-grön regering, men just nu verkar partiets huvudlinje vara en borgerlig regering med Høyre, KrF och Venstre men inte Fremskrittspartiet. Den senaste budgetförhandlingen har dock ändat i att båda mittenpartierna har gjort upp med regeringen om ny budget.

I den regering som styrde Norge fram till valet 2013 ingick, utöver Arbeiderpartiet, också ett annat av mittenpartierna, Senterpartiet, samt Sosialistisk Venstreparti. SP har inte bytt sida och inte heller SV, men SV, som har haft låga opinionssiffror, har deklarerat, att man nu avser att skärpa sin profil och agera på egen hand. Frågan är om det har hjälpt. Rødt är också ett vänsterparti men för litet för att spela någon roll i Stortinget. Kristelig Folkeparti verkar som villkor för att byta block ha, att Arbeiderpartiet överger SV som koalitionspartner och i stället väljer att samarbeta med, som nu, Senterpartiet och, som ny samarbetspartner, KrF.

Ytterligare två opinionsmätningar visar nedgång för Arbeiderpartiet och uppgång för Senterpartiet, alltså en förskjutning inom samma rödgröna block:

Kantar TNS har för TV 2 gjort en opinionsundersökning som publicerades den 8 februari:

Høyre 22,1 procent (+ 2,4 procentenheter)
Fremskrittspartiet 15,2 procent (- 2,2)
Venstre 3,4 procent (- 0,5)
Kristelig Folkeparti 5,1 procent ( 1,5)
Senterpartiet 9,9 procent (+ 1,5)
Arbeiderpartiet 33,2 procent (+ 0,5)
Sosialistisk Venstreparti 3,9 procent (- 0,8)
Rødt 2,0 procent (- 0,6)
Miljøpartiet De Grønne 3,8 procent (+ 1,9)

Norstat har för Norsk Rikskringkasting gjort en undersökning gjord 31 januari-6 februari och publicerad 8 februari:

Høyre 24,6 procent (+ 0,1 procentenheter)
Fremskrittspartiet 13,0 procent (- 2,2)
Venstre 3,4 procent (- 0,5)
Kristelig Folkeparti 5,8 procent (+ 0,7)
Senterpartiet 8,6 procent (+ 2,5)
Arbeiderpartiet 33,0 procent (- 3,1)
Sosialistisk Venstreparti 5,1 procent (+ 1,0)
Rødt 1,1 procent (- 0,4)
Miljøpartiet De Grønne 3,1 procent (+ 0,7)

Det påtagliga i båda de här mätningarna är Arbeiderpartiets nedgång och Senterpartiets uppgång – märk att båda de här partierna finns på den rödgröna sidan.

Alla de små partierna lever farligt, vilken sida av blockgränsen de än befinner sig på.

Estland: Regeringsledande Centern störst, men också Reformpartiet, nu i opposition, har fått medvind i seglen

9 februari 2017 16:33 | Politik | Kommentering avstängd

I valet 2015 blev resultatet det här:

Reformierakond (Reformpartiet), ett borgerligt, i många avseenden nyliberalt parti, fick 27,7 procent och blev stommen i den regering som bildades.
Keskerakond (Centerpartiet), ett centristiskt, i viss avseenden lätt vänsterorienterat parti, fick 24,8 procent och blev det ledande oppositionspartiet. På det här partiet röstar majoriteten av landets ryssar.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Socialdemokratiska partiet), fick 15,7 procent, vilket är långt under vad det här partiet tidigare har fått. Partiet har numera en ung ryss som ordförande och tävlar med Centern om de ryska väljarna. Socialdemokraterna valde att regera tillsammans med Reformpartiet.
Isamaa ja Res Publika Liit (Förbundet Fäderneslandet och Res Publika), förr ett av de större partierna, fick i valet 13,7 procent av rösterna men har senare i opinionsmätningarna reducerats till att bli Estlands minsta parti – att det kom med i den av Reformpartiet ledda regeringen har inte hjälpt. Partiet är socialkonservativt, kristet och estlandssinnat.
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (Estlands konservativa folkparti), fick 13,0 procent. Partiet är estnationalistiskt och har senare utvecklats i invandringsfientlig riktning.
Vabaerakond (Fria partiet), ett nytt borgerligt parti, som tog röster från olika håll, fick 8,7 procent.

Den trepartiregering som då bildades har sedan fallit. Socialdemokraterna och Fäderneslandet/Res Publika har i stället gått in i en regering, ledd av Centerpartiet med Jüri Ratas som statsminister. Reformpartiet har förpassats i opposition.

Turu-uuringute AS har för ERR, Eesti Rahvusringhääling den 19-31 januari genomfört en partisympatimätning, som fångar in reaktionerna på den nya regeringen hittills:

Keskerakond (Centerpartiet) 31 procent.
Reformierakond (Reformpartiet) 25 procent.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Socialdemokratiska partiet) 10 procent.
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (Estlands konservativa folkparti) 9 procent.
Vabaerakond (Fria partiet) 7 procent.
Isamaa ja Res Publika Liit (Förbundet Fäderneslandet och Res Publika) 6 procent.

Regeringsledande Centern är fortsatt största parti. Men det nu i opposition förpassade Reformpartiet ökar med 5 procentenheter, vilket kan ha att göra med att väljarna gillar bytet av partiledare – ny partiledare är Hanno Pevkur. Socialdemokraternas fall med 5 procentenheter kan ha att göra med att partiledaren, Jevgeni Ossinovski, har lagt fram ett bland många impopulärt förslag om mer restriktiv alkoholförsäljning och -reklam. Främlingsfientliga Konservativa Folkpartiet lockar 9 procent. Fria partiet verkar ha tappat väljare till Reformpartiet, varifrån stommen i partiet ursprungligen kom. Mycket besviken måste ledningen för det tidigare mycket större IRL vara – bytet av koalition verkar inte ha gett partiet någon ny vid i seglen.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^