Eesti/Estland: Främlingsfientligt parti ökar. Ett av regeringspartierna under spärren

24 april 2017 16:22 | Politik | Kommentering avstängd

I valet till Riigikogu (Riksdagen) 2015 blev resultatet det här:

Reformierakond (Reformpartiet), ett borgerligt, i många avseenden nyliberalt parti, fick 27,7 procent och blev stommen i den regering som bildades.
Keskerakond (Centerpartiet), ett centristiskt, i viss avseenden lätt vänsterorienterat parti, fick 24,8 procent och blev det ledande oppositionspartiet. På det här partiet röstar majoriteten av landets ryssar.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Socialdemokratiska partiet), fick 15,7 procent, vilket är långt under vad det här partiet tidigare har fått. Partiet har numera en ung ryss som ordförande och tävlar med Centern om de ryska väljarna. Socialdemokraterna valde att regera tillsammans med Reformpartiet.
Isamaa ja Res Publika Liit (Förbundet Fäderneslandet och Res Publika), förr ett av de större partierna, fick i valet 13,7 procent av rösterna men har senare i opinionsmätningarna reducerats till att bli Estlands minsta parti – att det kom med i den av Reformpartiet ledda regeringen har inte hjälpt. Partiet är socialkonservativt, kristet och estlandssinnat.
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (Estlands konservativa folkparti), fick 13,0 procent. Partiet är estnationalistiskt och har senare utvecklats i invandringsfientlig riktning.
Vabaerakond (Fria partiet), ett nytt borgerligt parti, som tog röster från olika håll, fick 8,7 procent.

Den trepartiregering som då bildades har sedan fallit. Socialdemokraterna och Fäderneslandet/Res Publika har i stället gått in i en regering, ledd av Centerpartiet med Jüri Ratas som statsminister. Reformpartiet har förpassats i opposition.

Turu-uuringute AS har för ERR, Eesti Rahvusringhääling, under perioden 28 mars-10 april genomfört en partisympatimätning, som publicerades den 17 april:

Keskerakond (Centerpartiet) 30 procent.
Reformierakond (Reformpartiet) 20 procent.
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (Estlands konservativa folkparti) 13 procent.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Socialdemokratiska partiet) 11 procent.
Isamaa ja Res Publika Liit (Förbundet Fäderneslandet och Res Publika) 8 procent.
Vabaerakond (Fria partiet) 7 procent.

Regeringsledande Centern är fortsatt största parti. Men det nu i opposition förpassade Reformpartiet har sedan mätningen i mars minskat med 5 procentenheter.

Centerns koalitionspartners i den nya regeringen ligger kvar på den nivå de hade i den förra mätningen, men Socialdemokraternas, förr ett av de stora partierna, ligger nu på en mycket låg nivå.

Socialdemokraternas fall med 5 procentenheter kan ha att göra med att partiledaren, Jevgeni Ossinovski, har lagt fram ett bland många impopulärt förslag om mer restriktiv alkoholförsäljning och -reklam. Främlingsfientliga Konservativa Folkpartiet lockar 9 procent. Fria partiet verkar ha tappat väljare till Reformpartiet, varifrån stommen i partiet ursprungligen kom. Mycket besviken måste ledningen för det tidigare mycket större IRL vara – bytet av koalition verkar inte ha gett partiet någon ny vind i seglen.

Den här mätningens stora sensation är det estnationalistiska och främlingsfientliga Konservativa Folkpartiets uppgång med 2 procentenheter till 13 procent – EKRE blir därmed tredje största parti, aningen större än Socialdemokraterna.

Den 21 april publicerade tidningen Postimees en opinionsmätning, beställd tillsammans med nyhetsbyrån BNS och gjord 10-18 april av Kantar Emor:

Keskerakond (Centerpartiet) 24,8 procent.
Reformierakond (Reformpartiet) 24,5 procent.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Socialdemokratiska partiet) 15,4 procent.
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (Estlands konservativa folkparti) 14,1 procent.
Vabaerakond (Fria partiet) 11,2 procent.
Isamaa ja Res Publika Liit (Förbundet Fäderneslandet och Res Publika) 4,7 procent.

Värt att också notera är att Eesti Rohelised (Estlands Gröna), som i februari och mars stöddes av bara 1,9 procent, i den här mätningen med 4,9 procent ligger strax under femprocentsspärren.

I den här mätningen är det ledande regeringspartiet, Centern, och det ledande oppositionspartiet, Reformpartiet, nästan jämnstora, och Centerns koalitionspartner Socialdemokraterna snäppet större än Konservativa Folkpartiet.

Men det mest sensationella resultatet i den här mätningen är IRLs mycket låga resultat, snäppet under spärren. Om mätningen på den här punkten har rätt, finns det flera tänkbara förklaringar. Partiet ska vid en kongress den 13 maj välja ny partiledare och ny partistyrelse, och osäkerheten i fråga om både partiledning och politik kan ha gjort gamla anhängare osäkra. Bland partiets konservativa och kristna och estnationalistiska medlemmar och väljare kan det också finnas en misstro mot sidbytet, när det gäller regering.

Stödet för den nuvarande trepartikoalitionen har samtidigt minskat från 52 till 45 procent.

Kantar BNS presenterar också en del intressanta bakomliggande fakta om väljarnas val av parti.

Estland har ju en stor rysk och annan postsovjetisk befolkningsandel, och det här ger också markanta effekter i väljarbeteendet, även om en ökande andel av de inflyttade numera behärskar även estniska. Det parti som bäst har lyckats locka ryssar med flera är Keskerakond (Centerpartiet): 77 procent av dem med utländsk, alltså främst rysk bakgrund röstar på Centern, medan detta parti bara får 12 procent av esternas röster. SDE (Socialdemokraterna) har försökt ta upp kampen med Centern om de ryska väljarna – partiet har till exempel en etnisk ryss som ordförande – men bara 11 procent av ryssarna röstar på partiet, medan 17 procent av esterna stöder partiet. Nationalkonservativa IRL har praktiskt taget bara estniska väljare.

Ser man till kön och partival, har Centern en viss övervikt av män, medan Reformpartiet har en övervikt av kvinnor.

I huvudstaden Tallinn (med många ryssar) stöds Centern av 36 procent och Reformpartiet av 23 procent, Socialdemokraterna av 13 procent. I landets övriga städer är stödet för (s) 18-19 procent.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^