Norge: Vilka är förklaringarna till Arbeiderpartiets nedgång?

19 april 2017 17:31 | Politik | Kommentering avstängd

Vi startar som vanligt med stortingsvalet 2013. Då blev utfallet det här:

Høyre 26,8 procent
Fremskrittspartiet 16,3 procent
Venstre 5,2 procent
Kristelig Folkeparti 5,6 procent
Senterpartiet 5,5 procent
Arbeiderpartiet 30,8 procent
Sosialistisk Venstreparti 4,1 procent
Rødt 1,1 procent
Miljøpartiet De Grønne 2,8 procent

Høyre och Fremskrittspartiet har sedan varit i regeringskoalition med parlamentariskt stöd från Venstre och Kristelig Folkeparti. Det sist nämnda partiet har haft en intern debatt om att byta sida, alltså i stället stödja en röd-grön regering, men just nu verkar partiets huvudlinje vara en borgerlig regering med Høyre, KrF och Venstre men inte Fremskrittspartiet. Den senaste budgetförhandlingen har dock ändat i att båda mittenpartierna har gjort upp med regeringen om ny budget.

I den regering som styrde Norge fram till valet 2013 ingick, utöver Arbeiderpartiet, också ett annat av mittenpartierna, Senterpartiet, samt Sosialistisk Venstreparti. SP har inte bytt sida och inte heller SV, men SV, som har haft låga opinionssiffror, har deklarerat, att man nu avser att skärpa sin profil och agera på egen hand. Frågan är om det har hjälpt. Rødt är också ett vänsterparti men för litet för att spela någon roll i Stortinget. Kristelig Folkeparti verkar som villkor för att byta block ha, att Arbeiderpartiet överger SV som koalitionspartner och i stället väljer att samarbeta med, som nu, Senterpartiet och, som ny samarbetspartner, KrF.

Miljøpartiet De Grønne, som i princip är blockneutralt, befinner sig nu sedan lång tid tillbaka under fyraprocentsspärren.

Opinion Perduco har under perioden 9-11 april för Avisenes Nyhetsbyrå gjort en opinionsmätning, som publicerades den 19 april.

Høyre 25,1 procent (- 1,2 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 13,1 procent (- 1,2)
Venstre 4,3 procent (+ 0,5)
Kristelig Folkeparti 4,2 procent (- 1,1)
Senterpartiet 11,3 procent (+ 1,6)
Arbeiderpartiet 30,5 procent (+ 1,0)
Sosialistisk Venstreparti 4,8 procent (- 0,6)
Rødt 2,0 procent (+ 0,5)
Miljøpartiet De Grønne 2,5 procent (+ 0,3)

Inget dramatiskt har hänt heller om man jämför med andra aktuella mätningar. Här ligger den blå-blå regeringens stödpartier i Stortinget, Venstre och Kristelig Folkeparti båda över spärren, så också SV. Och MDG ligger kvar på sin låga nivå.

Men eftersom inga andra partier påtagligt tycks ha växt på Arbeiderpartiets bekostnad, har man i Norge börjat diskutera, vart de väljare AP har tappat i så fall har tagit vägen, och svaret blir oftast ”till soffan”. AP har ju varit ganska försiktigt i olika frågor där de här tidigare anhängarna har velat ha svar, profilerade på det sätt som tillfredsställer deras egna önskemål – även genom att ligga alltför lågt kan man demobilisera väljare.

Kanske rätas en del av de här frågetecknen ut under partiets förestående landsmöte, men Aftenposten har listat tio frågor, som kan störa lugnet på landsmötet:

Landsmötet har både 2009 och 2013 krävt mer långtgående reformer som skulle förbättra tandvården och göra den billigare, detta utan att partiledningen har levt upp till de fattade besluten.

En annan stridsfråga är lärartätheten. Partiledningen vill ha en norm på kommunnivå för de yngsta eleverna, medan flera partiorganisationer vill ha en lärarnorm på skolnivå.

Liksom här är asylpolitiken med inriktning på ensamkommande flyktingbarn en stridsfråga.

Tidigare har man haft en vision om en heldagsskola med fritidsaktiviteter som en del av skoldagen. Det finns nu krav om mer innehåll plus maxpris.

Arbeiderpartiets båda politiska allierade, Sosialistisk Venstreparti och Sentarpartiet, har fattat beslut om att man bör reducera privata aktörers möjligheter att ta ut vinst från privata skolor och daghem. Krav reses nu om ett liknande beslut av AP.

En minoritet i partiets programkommission vill slopa Ket i läroplanen i kristendom, religion, livssyn och etik (KRLE). Det här upprör förstås Kristelig Folkeparti, som Arbeiderpartiet gärna vill locka över på sin sida.

Oljeborrning utanför Lofoten, Vesterålen och Senja har skapat strid på tidigare landsmöten. Återstår att se om det kompromissförslag som nu föreligger tillfredsställer alla.

Föräldraledigheten ska ökas, men hur ska den fördelas? Ungdomsförbundet, AUF, förordar en likadelning mellan föräldrarna.

Den sittande blå-blå regeringen har lyckats få igenom slopad arvsskatt, men Arbeiderpartiet föreslår nu till somliga partimedlemmars besvikelse ingen återgång.

Slutligen har jag stött på ett norskt begrepp, som jag inte ens förstår innebörden av, och de nätlexika jag har försökt använda verkar lika ställda, kanske för att det är ett flerordssammansatt begrepp: arbeidsavklaringspenger. I en aktivitetsreform för unga föreslås de skäras ner till två år för personer födda efter 1990. Enligt Aftenposten får detta kritik och kommer att skapa debatt på landsmötet.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^