Gamby, Erik: Pär Götrek och 1800-talets svenska arbetarrörelse

Det fanns en tid då svensk socialdemokrati intresserade sig för sitt socialistiska idéarv. Ett visst samband fanns det väl med att partiet ägde ett par egna bokförlag. Tidens förlag hade till exempel en serie med namnet Socialistisk bokklubb, där man bland annat gav ut Rosa Luxemburg. På 1970-talet redigerade Jan Lindhagen, chef för Gruppen för samhällstudier, som bland annat gjorde opinionsundersökningar åt socialdemokratiska partiet, åt Tidens förlag serien Tidens samhällsstudier, i vilken man kunde hitta böcker av Gunnar Gunnarson, Ernst Wigforss och Lindhagen själv – läs gärna ovan under Kulturspegeln, Politik, vad jag skriver om Gunnarsons ”Socialdemorkatiskt idéarv”. Prisma, då ett pocketförlag ägt av Tidens förlag, gav ut begåvade antologier med texter av Ernst Wigfross, Axel Danielsson och Hjalmar Branting. Inför programrevisionen 1990 återutgav jag i egenskap av huvudsekreterare i programkommissionen i samarbete med KF-ägda Norstedts, som nu hade slukat både Tiden och Prisma, några av de här böckerna plus Arnold Ljungdals mycket läsvärda ”Marxismens världsbild” i print-on-demand.

Om det fortfarande finns en programkommission, borde den ta initiativ till ett liknande samarbete med Norstedts-gruppen, där ju större delen av socialdemokratins bokliga historiska idéarv finns bevarat i arkivskåpen: genom print-on-demand-utgivning eller pocketutgivning göra de nämnda böckerna tillgängliga för nya generationer av socialdemokrater, anordna ABF-cirklar om dem, skriva om dem i och göra det möjligt att beställa dem via Tiden och Aktuellt i politiken (s) och varför inte till exempel Tvärdrag och Libertas.

En bok, värd att för det här ändamålet gräva upp ur Norstedts arkiv, recenserade jag i Första maj-numret av Aktuellt i politiken (s) partijubileusmåret 1979 (nummer 7, 12 april):

Utopist

Erik Gamby är värd mycket beröm för den forskningsinsats som ligger bakom ”Pär Götrek och 1800-talets svenska arbetarrörelse” (Tiden). Den här volymen handlar mest om en av de tidiga svenska utopisterna, Pär Götrek, men det material han har grävt fram är rikhaltigare än så – det räcker till minst en bok till, får man hoppas.

Gamby visar att det i 1830- och 1840-talens Stockholm fanns en krets av intellektuella och hantverksgesäller som introducerade den kontinentala socialismen, framför allt Cabets så kallade icariska kommunism, i Sverige och på så sätt förebådade den senare och egentliga arbetarrörelsen. Samma krets lät, när ”Kommunistiska manifestet” utkom 1848, utföra den enda översättningen redan samma år till ett främmande språk – svenska! Gamby visar också att De rättfärdigas förbund, sedermera Kommunisternas förbund, hade en stockholmsavdelning 1847-1851. (Förbundet sände till och med en agitator, den tyske typografen Albert Anders, till Sverige. Gamby citerar bland annat en fruktansvärt rolig reseberättelse om hur Anders slåss med knotten i Torneälvens dalgång ”vansinnig av smärta”, snarare än med lapska antisocialister. Anders var i Karesuando och Hammerfest 1847!)

Visst innehåller Gambys bok ibland lite väl mycket personalia och kuriosa, men även det är nöjsamt att ta del av. Framför allt ger dock boken en väldokumenterad bild av de första försöken att skapa en arbetarrörelse i Sverige.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^