Vart har Mona Sahlin tagit vägen?

13 april 2007 17:35 | Politik | 2 kommentarer

Vart har Mona Sahlin tagit vägen? frågar Lotta Gröning på sin blogg – länk finns här intill.

Ett svar finns i Kari Molins intervju med Mona Sahlin i dagens (13 april 2007) Dagens Nyheter, ”Sverigedemokraterna ska inte längre tigas ihjäl”. Du kan ta del av intervjun här.

Intervjun innehåller både sådant som jag finner sympatiskt och sådant som jag ställer mig mer frågande till.

Jag ställer till exempel gärna upp på hennes definition av arbetslinjen: ”Den innebär rätt till stöd och hjälp men också plikten att göra den egna insatsen.” Jag känner sympati för hennes markering av att vi måste uppnå en jämnare delning av föräldraförsäkringen – här återstår dock att se, vad hon i praktiken vill göra. Och jag gillar hennes utsaga om fastighetsskatten:

– Den behöver reformeras men inte helt avskaffas, det är en vansinnig politik. Det är de som är etablerade som gynnas, de unga får det ännu värre.

Vilka skattelättnader hon vill ge tjänstesektorn och vad hon vill göra för småföretagarna återstår att se. Först när det sker konkretiseringar, kan man ta ställning. Arbetsskapande åtgärder är naturligtvis välkomna, men handlar Mona Sahlins slogan ”att utnämna småföretagarna till hjältar” om att göra en klassmässig omdefinition av vad som är socialdemokrati, blir saken inte lika enkel.

Också hennes flitiga användning av begreppen ”egenmakt” och ”frihet” väcker farhågor. Det torde vara svårt att bestrida, att SSUs introduktion av den debatten har en del av skulden för den valfrihets-, utmanar- och i slutändan – här trampar jag medvetet på ömma tår – privatiseringsvåg, som, med i vissa fall mycket olyckliga konsekvenser, har svept fram över landet sen nittiotalet. I alla de här privata alternativen i kommunerna finns ju förresten många av Mona Sahlins hjältar, småföretagarna.

På den punkten är det mitt bestämda intryck, att motståndet i partiet – särskilt efter förra höstens många valförluster i kommuner och landsting – har ökat. Kryssar Mona Sahlin inte försiktigt när hon börjar forma förslag, kan detta mycket väl komma att förorsaka hennes första motgångar i rollen som partiledare.

2 kommentarer

  1. Klockrent inlägg!

    Med Mona Sahlin vid rodret är det dags att åter ta upp diskussionen om faran med liberalisering av vårt parti och dess politik. För övrigt ansluter även jag mig till den nu nästan mytomspunna arbetslinjen. Arbete åt alla – inte skall det vara ett så konstigt krav?

    Comment by Daniel J — 2007 04 14 16:09 #

  2. Till Daniel J: Vi får väl, i den takt de läggs fram i mer konkretiserad form, granska de olika förslag Mona Sahlin förebådar.

    Comment by Enn Kokk — 2007 04 14 17:47 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^