Klassiker som en ständigt tillgänglig bokskatt

10 april 2007 19:45 | Prosa & lyrik | 5 kommentarer

Många som känner mig skulle säkert, med viss rätt, karaktärisera mig som en bildad ädre herre.

Nå, jag vill genast korrigera: jag behärskar verkligen inte allt här i livet, som man brukar hänföra till bildningssfären. (Vem kan det förresten?) Tvärt om finns det stora vita fläckar i mitt vetande; det finns till och med områden som jag medvetet har valt bort för att kunna koncentrera mig på annat som jag är mer road av. Ingen enskild människa kan vara allvetare.

Men jag tror att jag är hyggligt beläst på en del områden, och så kan jag en del om musik, mer om några musikstilar och mindre om andra.

Om vi håller oss till litteraturen, utvidgar jag ständigt förrådet av läsupplevelser med nya böcker: romaner, novell- och diktsamlingar, några av dem lättfärdiga, några av dem habilt hantverk, några av dem klassiker, några av dem blivande klassiker. Jag har alltid läst stora mängder seriös skönlitteratur – men jag läser också gärna deckare, till och med barn- och ungdomsböcker (vilket väl är ovanligt för folk i min ålder, snart 70).

I den debatt som Cecilia Wikström fick i gång om klassiker har jag ställt mig relativt välvillig till hennes initiativ. Inte så att jag tror att Svenska akademien eller någon annan officiell instans måste fastställa en lista som på något vis skulle utgöra vårt officiella bokliga kulturarv. Inte heller så att ett svenskt, centralt fastställt bokligt kulturarv à la Danmark (och folkpartiet?) borde användas främst som ett sätt att försvenska invandrarna – för övrigt ingår ju också till svenska översatta utländska klassiker till det bokliga kulturavet även i det här landet.

Men jag tror definitivt på att skolan bör använda tid och möda 1) först åt att ge eleverna lust att läsa, 2) sedan åt att föra det bokliga kulturarvet vidare till generation efter generation. Därför tycker jag, att en av de viktigaste insatserna som under senare tid har gjorts på litteraturområdet är den av Kulturrådet stödda utgivningen av serien Alla tiders klassiker, i vilken 100 böcker gavs ut mellan 1985 och 1995; 1,4 miljoner exemplar har hittills sålts i form av klassuppsättningar. Den utgivningen följs nu av 50 nya volymer, den här gången översättningar av böcker från ickeeuropeiska språkområden.

När det gäller utgivning av klassiker för vuxna har det varit klenare beställt. De flesta förlag med någon bredd utger i och för sig då och då litterära klassiker, ibland med anledning av att en klassisk roman har filmats eller blivit TV-serie, ibland för att man aktivt satsar på en ny, modern översättning av en bok i förlagets i fråga backlist, ibland rent av i form av en introduktion på svenska av en tidigare inte översatt klassiker.

Förr var klassikerutgivning legio i de då många kvalitetspocketserierna: Bonniers Delfin, Wahlström & Widstrands W&W-pocket, Natur och Kulturs NoK-pocket, Norstedts Pan pocket, Prisma pocket, Rabén och Sjögrens Tema pocket och Trend pocket. De här pocketserierna var inte primärt klassikerserier men hade genom sin kvalitetsinriktning ett stort inslag av klassiker eller moderna klassiker i sin utgivning.

Dessutom förekom en omfattande klassikerutgivning inom ramen för särskilda klassikerserier och då inte bara hos i dag försvunna förlag som Sohlmans.

Forum hade en mycket bred sådan klassikerutgivning.

Systerförlaget Bonniers gav ut en serie, som jag tror hette Den svenska lyriken och gav dessutom ut en rad av sina både äldre och senare författare med klassikerstatus i bundna nyutgåvor med enhetlig utformning.

Natur och Kultur utgav (och utger fortfarande) serien Levande litteratur.

Till de många förlag, som i dag ingår i KF-sfären, ska jag återkomma nedan.

Av de äldre förlagen är det främst Natur och Kultur, som har fortsatt med sin klassikerutgivning.

Av de nyare är Atlantis stjärnan. Förlaget har en mycket förnämlig och tät klassikerutgivning. Dels en utgivning av svenska klassiker i samarbete med Svenska akademien. Dels den egna serien Atlantis väljer ur världslitteraturen.

Annars är det främst en rad nya, mindre förlag, som står för den intressanta och alerta klassikerutgivningen.

Främst bland dem finns Modernista, som har serier både för svensk och för utländsk skönlitteratur med klassikerstatus, gärna av böcker från relativt nära tid. Modernista har ofta återutgett böcker ur Bonniers och Norstedts backlist, böcker som de här slöa jättarna inte själva har orkat ge ut på nytt.

Lind & co har med serien 1900 också gjort insatser för klassikerutgivningen, men förlagschefen Kristoffer Lind förebådar i en intervju i Dagens Nyheter den 8 april 2007 en uppstramning.

En av mina personliga favoritförlag är Bakhåll, ett undergroundförlag i Lund med en mycket egensinnig och kvalitativt högstående utgivning – förlaget tycks bara ge ut böcker som folket bakom förlaget själva tycker är bra. Också Bakhåll har återutgett böcker ur Norstedts, Rabén och Sjögrens och Tidens (Tellusserien) tidigare utgivning. Slöa, slöa KF!

Tranan har specialiserat sig på att introducera författare från Asien, Afrika och Latinamerika. Det skulle inte förvåna mig, om någon av förlagets författare snart får ett nobelpris.

Bland de äldre, etablerade förlagen har också Wahlström & Widstrand under de senaste åren ägnat sig åt klassikerutgivning i en särskild serie.

Nu har till slut också jätten Bonniers vaknat till liv. Förlaget går ut brett och startar en särskilt pocketserie för klassiker.

Det betydligt mindre men mycket pigga Brombergs satsar på en serie med böcker av nobelpristagare, redigerad av Horace Engdahl.

Båda de sist nämnda idéerna – klassiker i pocket och en särskild serie med böcker av nobelpristagare – har jag, gång på gång och förgäves, försökt intressera KF-gruppen med Norstedts i spetsen för.

KFs förlagsgrupp, de nu verksamma förlagen liksom de fusionerade eller nedlagda, rymmer nämligen en guldgruva för klassikerutgivning, för en eller flera (i så fall specialiserade) klassikerserier.

I gruppen finns eller har funnits en rad allmänförlag med en utgivning, som också omfattar böcker med klassikerstatus:

Norstedts med Gebers och Ljus har genom årtiondena gett ut många klassiker, också inom ramen för ett par kortvariga klassikerserier som Tornserien samt serien Populärklassiker i pocket; även Panterserien med sin internationella utblick bör nämnas. Också i Norstedts Pan pocket har många böcker med klassikerstatus getts ut. En beskrivning av Norstedts klassikerutgivning vore dock ofullständig, om man inte nämnde också den vetenskapligt kommenterade och redigerade utgåvan av August Strindbergs samlade verk, som förlaget – i samarbete med Stockholms universitet – utger i vackra band.

I Tidens förlags (innan det blev en imprint för ungdomsböcker) utgivning fanns åtskilligt av intresse för en klassikerutgivning. Den svenska utgivningen av Orhan Pamuk (som nu finns hos Norstedts) började till exempel där. Och framför allt: Tidens klassiker är kanske Sveriges genom tiderna bästa klassikerserie! I Tidens bokklubb utgavs många minor classics, också böcker av nobelpristagare. Den av Artur Lundkvist redigerade Tellus-serien introducerade (ungefär som Tranan i dag) böcker av författare från Tredje världen; en av dem, Miguel Angel Asturias, fick nobelpriset i litteratur.

Dotterförlaget Folket i Bild hade ett förnämligt Världsbibliotek, också med några nobelpristagare. FiBs folkböcker och Tidens förlags av Lars Furuland redigerade serie Arbetarberättare kunde, tillsammans med böcker som finns i Norstedts ordinarie utgivning (Per Olov Enquists ”Musikanternas uttåg”, Kjell Johanssons självbiografiska trilogi, Kurt Salomonsons böcker med flera) bilda grunden för en serie arbetarklassiker, förslagsvis med namnet Folket i Bild.

Prismas pocketbokserie – Prisma var ursprungligen ett pocketförlag – rymmer massor av böcker, värda en plats i en klassikerserie.

Rabén & Sjögren (med föregångaren KFs förlag) har också tidigare varit ett allmänförlag – det gav till exempel ut islänningen Halldór Kiljan Laxness, som ju fick nobelpris. Och förlaget hade två pocketserier med hög klassikerfaktor, Tema och Trend.

Ett tag såg det också ut som att KF insåg i potentialen för klassikerutgivning i det som fanns i KF-förlagens gömmor.

KF köpte klassikerförlaget Niloé, som sen döptes om till Klassikerförlaget. Utöver av Niloé tidigare utgivna klassiker började man där ge ut också böcker till exempel ur Tidens klassiker.

Där utöver köpte KF ytterligare ett fint litet klassikerförlag, Fabel.

Eftersom jag såg den samlade potentialen, gjorde jag en inventering av lämpliga böcker ur KF-förlagens utgivning och framförde olika idéer i ett brev, ställt till VDn för hela gruppen, Kjell Bohlund. Han tyckte uppenbarligen, att mina förslag borde tas seriöst; dessutom verkade han imponerad över mina samlade kunskaper om vad KF-förlagen genom åren hade gett ut. Han bjöd mig på lunch, vi hade en diskussion och han lovade vidarebefordra mina synpunkter närmast till Norstedts.

På så sätt kom jag att för första gången träffa Svante Weyler. Vi fortsatte våra meningsutbyten per mejl, och han bollade över frågan om klassikerutgivningen till den ansvarige för det som då fortfarande hette Pan pocket. (Serien heter numera Norstedts pocket.) Jag blev genomgående välvilligt bemött – också i fråga om ett av mig lanserat parallellt projekt, deckarklassiker.

Men det hände just ingenting. Och det som hände var negativt: Klassikerförlaget las ner, och en rännil av dess ungdomsklassikerutgivning återuppstod i form av Rabén & Sjögrens klassiker. (Mer om det senare under Kulturspegeln, Barnkultur.)

I fråga om deckarklassiker hann Bonniers före.

Och som det heter i den artikel i DN jag ovan refererade till:

”Norstedts har en kontinuerlig men inte särskilt omfattande klassikerutgivning. Den är inte samlad i någon serie.”

Om Norstedts eventuellt inte vet – det har ibland förefallit så – vilka klassiker KF-förlagen har gett ut, står jag fortfarande gärna till tjänst.

5 kommentarer

 1. God morgon!
  Jag har arbetat med barn och ungdomar hela livet, och har fyra egna. Därför har jag också ägnat en hel del kraft åt att introducera böcker i deras liv. Jag kommer från ett ganska enkelt hem och böcker var en bristvara. Min farmor, som var pingstvän, köpte barnböcker med religiösa förtecken. Skolans bibliotek blev min skattkammare. Minst 4-5 böcker varje helg blev det. Jag behövde ingen hjälp på traven.

  Däremot är det nog så att det måste komma från föräldrarna och andra närstående släktingar. Det hjälper inte mycket att dagis och skola gör det. (Jag inbillar mig att personalen fortfarande håller boken högt). Att sitta i lugn och ro i en förälders knä (eller morfars) är det absolut bästa. Nu finns böckerna, men kanske har människor som läser blivit en bristvara?

  Läsandet sjunker mest bland män och pojkar påstås det. Samtidigt kan man undra vilka som köper alla dessa böcker som numera finns overallt, inte minst i pocket? Jag fann t o m Gilgamesh-eposet på Centralen i Stockholm!

  Till något helt annat: vad tror du kommer att hända med SAP under de närmsta åren? Vilken blir riktningen i arbete kontra bidrag, skatter, invandrare, jämlik- och jämställdhet, EU osv? Jag förmodar att du inte har tröttnat på politik. Eller?

  Comment by Exonymia — 2007 04 11 9:33 #

 2. Till Exonymia: Jag kommer från en fattig men på min mors sida bokälskande familj. Min mamma, med sexårig folkskola i bagaget, läste alltid och hade lärt sig att älska böcker i sitt föräldrahem: Där samlades familjen på vinterkvällarna runt den enda fotogenlampa man hade råd att hålla tänd; de vuxna lagade fisknät och liknande, och barnen fick turas om att läsa högt för hela familjen.

  Jag lärde mig spontant, genom att fråga en vän till familjen om bokstäverna, läsa vid den extremt låga åldern tre år. Och jag fick faktiskt böcker som liten, om än inte så många.

  Under smä- och folkskoleåren var jag bokslukare. Ingen födelsedag eller jul utan en bokpresent! Men det räckte ju inte, så jag lånade och läste praktiskt taget alla böcker, till slut även flickböcker, som fanns i min lilla B-skola, Nylands skola nära min hemby Juniskär i dåvarande Njurunda kommun.

  Våra tre barn fick, när de var små och skulle lägga sig, först bilderböcker, sen kapitelböcker lästa för sig, av mig och Birgitta varannan kväll. Jag tror som du att föräldrars (och morföräldrars) högläsning, gärna med barnet i knäet eller på den vuxnes arm i sängen, är mycket avgörande för barnets fortsatta läsande. Men man ska heller inte underskatta skolans och bibliotekens roll – en bra lärare eller bibliotekarie kan hjälpa en vidare till nya typer av läsupplevelser, i vissa fall till och med lära en att älska böcker.

  Det sjunkande läsandet bland män och pojkar är oroande, och inte minst i det perspektivet är det bekymmersamt, att den moderata kulturministern överväger att strypa stödet för vuxenutgivningen i En bok för alla – de här billiga böckerna säljs ju ofta i miljöer, där läsovana kommer åt dem utan att behöva gå till biblioteket.

  En del av bibliotekens sjunkande lånesiffror kan förklaras av just det du påpekar, förekomsten av böcker i pocket praktiskt taget överallt. Men man ska förstås komma i håg, att pocketköparna består av olika kategorier. Dels såna som du och jag, som köper böcker som Gilgamesh-eposet. Dels såna som bara köper enkla underhållningsromaner.

  Vad som händer med socialdemokratin under de närmaste åren, nu med Mona Sahlin som partiledare, är det svårare att skriva kort om, särskilt som någon linje ännu inte har utmejslats på flera av de viktiga områden du nämner. Här måste jag be att få återkomma i takt med att det kommer förslag och politiken sen läggs fast.

  Comment by Enn Kokk — 2007 04 11 10:29 #

 3. Tack för den här utmärkta genomgången, och för tipset om Brombergs nya serie! Den hade jag missat i nyhetsflödet.

  Comment by Aron — 2007 04 11 15:39 #

 4. Läst din art. om pocketklassiker Bra! Frågor:
  Vilka förlag gav ut: Panterserien, Populär-
  klassiker, Alla tiders klassiker och Tellus- serien och mellan vilka år? Skriver just på en
  liten essä för Biblis om västeuropeiska pocketklassikers typografiska utv. 1950–70 ut- ifrån Jan Tschicholds regler f. Penguin Books. T:s artiklar fanns översatta i sv. fackpress från 1935. Tacksam få veta det Du känner till.

  Comment by Leif Thollander — 2010 05 11 15:50 #

 5. Till Leif Thollander: Tellus-serien, med Artur Lundkvist som redaktör, gavs ut av Tidens förlag, som ju har slukats av Norstedts.

  Populärklassiker och Panterserien gavs båda ut av Norstedts.

  Alla Tiders Klassiker ingick i Natur och Kultur.

  Tyvärr kan jag inte start- och slutår. När det gäller de tre första serierna får du väl fråga Norstedts, men jag har ibland haft intrycket att de inte har så bra ordning på sin backlist och sitt arkiv, allra minst när det gäller förlag som har integrerats med Norstedts efter uppköp.

  Comment by Enn Kokk — 2010 05 11 16:21 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^