Joe Hills ”Luffaren”

19 mars 2007 15:20 | Musik, Politik | Kommentering avstängd

På ett sätt var jag ändå med vid partikongressen 2007: den sjöng nämligen Joe HillsLuffaren”.

Min sångbok ”Joe Hills sånger” (Prisma, 1969) hade en avgörande betydelse för att den tidens SSUare, de som nu fanns som ombud på kongressen, sjöng så många sånger av Joe Hill, egentligen Joel Hägglund från Gävle, och då inte minst ”Luffaren”.

Inledningen till det amerikanska originalet ”The Tramp” (If you all will shut your trap / I will tell you ’bout a chap) knyter an till en äldre, berättande vistradition. Här är de riktade till gatupubliken runt talaren. Luffaren Joe Hill berättar om är en arbetslös som söker jobb. Joe Hills text knyter närmast an till en sång från amerikanska inbördeskriget 1861-1865, ”Tramp, Tramp, Tramp, the Boys Are Marching”, som också i många böcker anges som musikoriginal. Originalet är emellertid George Frederick Roots (1820-1895) bekanta frälsningssång ”Jesus Loves the Little Children”, på svenska känd som ”Jesus älskar alla barnen”. Sången stod först att läsa i IWWs tidning ”The Industrial Worker” 22 maj 1913 och kom sen med i 1913 års upplaga av ”Den lilla röda sångboken”.

The Tramp

Amerikansk text: Joe Hill, 1913
Musik: George Frederick Root, ”Jesus Loves the Little Children

If you all will shut your trap,
I will tell you ’bout a chap
That was broke and up against too for fair;
He was not the kind of shirk,
He was looking hard for work,
But he heard the same old story everywhera:

Chorus
Tramp, tramp, tramp and keep on tramping,
Nothing doing here for you.
If I catch you ’round again,
You will wear the ball and chain,
Keep on tramping that’s the best thing you can do.

He walked up and down the street,
Till the shoes fell from his feet,
In a house he spied a lady cooking stew;
And he said, ”How do you do,
May I chop some wood for you?”
What the lady told him made him feel so blue:

Chorus
Tramp, tramp, tramp…

‘Cross the road a sign he read,
”Work for Jesus,” so it said,
And he said, ”Here is my chance, I’ll surely try.”
So he kneeled upon the floor
Till his knees got rather sore,
But at eating time he heard the preacher cry:

Chorus
Tramp, tramp, tramp…

Down the street he met a cop,
And the copper made him stop,
And he asked him, ”When did you blow into town?
Come with me up to the judge.”
But the judge he said, ”Oh fudge,
Bums that have no money needn’t come around.”

Chorus
Tramp, tamp, tramp…

Finally came that happy day,
When his life did pass away,
He was sure he’d go to heaven when he died.
When he reached the Pearly Gate,
Santa Peter, mean old skate,
Slammed the gate right in his face and loudly cried:

Chorus
Tramp, tramp, tramp…

In despair he went to Hell,
With the Devil for to dwell,
For the reason he’d no other place to go.
And he said, ”I’m full of sin,
So for Christ’s sake, let me in!”
But the Devil said, ”Oh beat it, you’re a ‘bo.”

Chorus
Tramp, tramp, tramp…

Rune Lindström, han med ”Himlaspelet”, översatte en rad Joe Hill-sånger för en rapsodisk pjäs om Joe Hill, som sattes upp på Upsala Stadsteater. Pjäsen skrevs av dåvarande abbonemangschefen vid teatern Torsten Carlsson. Manuskriptet till pjäsen har aldrig publicerats, däremot Rune Lindströms Joe Hill-översättningar, vilket senare skedde i häftet ”Joe Hills sånger” (Abr. Lundquist Musikförlag, 1963). Jag använde Rune Lindströms översättningar i min Joe Hill-sångbok men lät också Jacob Branting översätta det som Lindström inte hade översatt.

Luffaren

Svensk text: Rune Lindström, 1963
Amerikansk originaltext: Joe Hill, ”The Tramp”, 1913
Musik: George Frederick Root, ”Jesus Loves the Little Children

Håll nu klaffen och hör på
så ska ni en visa få
om en grabb som var förbannad och som svalt.
Han var ingen luffarsnobb
för han leta efter jobb
men fick höra samma visa överallt.

Refräng
Tramp, tramp, tramp gå på och tampa.
Här finns ingenting att få.
När du kommer hit härnäst
åker du i mörk arrest.
Det är bäst för dej att trampa och gå på.

Han gick gatan av och an
så att sulorna försvann.
I ett hus där stod en fru och stekte stek.
Och han sa: ”Goddag, goddag!
Får man hugga ved ett slag?”
Vad hon svarade det gjorde honom blek:

Refräng
Tramp, tramp, tramp…

Neråt gatan stod en snut.
Snuten snöt’en resolut
och han fråga’n: ”Varför går du här och dräller fattigfan?
Med till domaren, din sparv!”
Domarn sade: ”Vilket larv.
Vi vill inte ha nån luffare i stan!”

Refräng
Tramp, tramp, tramp…
Men till slut han tackla av
och blev lagd uti sin grav
och han trodde att därovan bli förnöjd.
Men Sankt Peter för vår vän
slog sin pärleport igen.
Mitt i syna på’n och skrek i himlens höjd:

Refräng
Tramp, tramp, tramp…

Inspelningar på amerikanska
Joe Glazer: ”Songs of Joe Hill” (Folkways FA 2039, FW02039, 1954, finns att beställa som CD från Smithsonian Folkways).
Joe Glazer och Bill Friedland: ”Songs of the Wobblies” (Labor Arts 3, 1953).
Cisco Houston: ”Songs of the Open Road” (Folkways FA 2480, 1960, finns att beställa som CD från Smithsonian Folkways).
Mats Paulson: ”Songs and Letters of Joe Hill” (Sonet SLP-20, 1968)
Various artists, i det här fallet Cisco Houston: ”Don’t Mourn, Organize. Songs of Labor Songwriter Joe Hill” (Smithsonian Folkways Recordings SFW40026, 1990).

Inspelningar på svenska
Mora Träsk: ”Joe Hills sånger” (Mora Träsk Musik MTM 6, 1979).
Pierre Ström, Oscar Norrman och Anders Granell: ”Joe Hill lever” (Riksteatern / YTF MUD 501360, 1979).
Finn Zetterholm: ”Joe Hill på svenska” (med mapptext av Enn Kokk, Intersound ISOLP 100-S, 1970). CD-utgåva under namnet ”Finn Zetterholm sjunger Joe Hill” (Intersound ISOCD-100, 1994).
Fred Åkerstöm: ”Dagsedlar åt kapitalismen” (LP Metronome MLP 15291, 1967, CD Warner WEA 9031712252, 1990).
Fred Åkerström: ”Fem sidor” (box med 5 CD, Metronome 4509-96995-2, 1994, distribution Warner), ”Vol 4 Den politiske”.

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^